Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Stárnutí a naše strava

Jak bychom měli přizpůsobit naši stravu postupujícímu času? Můžeme stravou aspoň částečně následky stárnutí zmírnit? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v článku MUDr. Vladimíry Strnadelové a Jana Zerzána, který je součástí aktuálního čísla MEDUŇKY, v němž se podrobně věnujeme tématu ANTI-AGING...

Chceme být stále mladí a plní energie, ale přitom je nám jasné, že život letí rychle a stárnutí je nevyhnutelné.
Stárneme všichni, a to hned od té chvíle, kdy se narodíme. Je to normální a platí to pro každého! Když si to připustíme je nám hned lépe. Problém tedy není ve faktu, že stárneme, ale jde o to, jak stárneme, tj. jak rychle a jak se ve starším věku cítíme. Na čem všem to závisí? Je toho hodně, něco ovlivnit nemůžeme, ale další věci máme zcela ve vlastních rukou.
Do určité míry je nám rychlost našeho stárnutí daná. Dědíme dispozice od 32 párů našich předků a soubor toho, co jsme dostali do vínku, určuje naše „pomyslné mantinely“, které jsou individuální a pro každého jiné. Podle čínské medicíny tato dispozice sídlí v ledvinách. Je to vrozená dispozice, kterou nemůžeme navýšit, ale za to ji můžeme naopak rychleji vyčerpat. Proto je zde velký prostor pro to, jak stárnout pomaleji, a také jak přitom mít co nejméně problémů. Zkusme si rozebrat některé věci, které souvisejí s přirozeným i individuálním procesem stárnutí, a řekněme si to, co můžeme udělat.
Náš život je ovlivněn neustále se měnícími biorytmy. V denním rytmu se neustále střídají den a noc, v ročním rytmu se střídají jaro, léto podzim a zima. Se stejnou neúprosnou pravidelností běží náš rytmus životní. Po narození běží příběh našeho dětství, který přechází do mládí, pak věku dospělého, zralého, stárnutím přecházíme do stáří a vše vyvrcholí a končí naší smrtí. Všechny tyto rytmy řídí a ovlivňují náš život i naše zdraví. Jsou tu stále, nepřetržitě se mění a pro nás je důležité být s nimi v souladu. Tím, že je respektujeme a že se těmto rytmům přizpůsobíme, jsme zdravější, šťastnější a stárneme pomaleji. Je to důležitější, než se na první pohled zdá.

Důležité životní rytmy
Denní rytmus představuje střídání dne a noci. Je to prosté a všichni víme, jak je důležité žít v souladu s tímto rytmem, čili v noci spát a ve dne být aktivní. Jen tak načerpáme tu správnou sílu pro svůj život. Když v noci často ponocujeme a ve dne pospáváme, čili žijeme nepravidelně, náš organismus stárne rychleji. Stejně je to i s jídlem, které by mělo být v souladu s denním rytmem. Proto, abychom správně nastartovali naše tělo a trávicí systém, by snídaně měla být vlhká, teplá a zásadotvorná (nejlépe zeleninová polévka nebo obilná kaše se zeleninou). Největší trávicí oheň je v poledne, a proto největší jídlo, které jsme schopni nejlépe strávit, má být oběd. Večer se trávení zpomaluje, což znamená, že v období, kdy se mění funkce sympatiku na parasympatikus, (kolem 18. hodiny), je i poslední doba, kdy bychom měli jíst. Večerní a noční jídlo zhoršuje spánek, zatěžuje trávení i ledviny a zkracuje nám život.
Roční rytmus je střídání ročního období se všemi jeho kvalitami, horkem, chladem, vlhkem i větrem. Celkem umíme měnit v tomto rytmu střídat šatník, horší je to však s našim jídelníčkem. V létě by nás jídlo mělo ochlazovat a v zimě zahřívat. Pokud v létě jíme jídlo zahřívající (grilované maso, pečivo, suché a solené jídlo aj.), vysušujeme a přehříváme tkáně, které pak rychleji stárnou. Když nás v zimě strava naopak ochlazuje (syrové saláty, ovocné a zeleninové šťávy, jogurty …), ochlazujeme a převodňujeme naše tkáně i orgány, které pak ztrácejí svou vitalitu a funkčnost, a opět tudíž stárnou rychleji.
Životní rytmus je také neúprosný a každé životní období má svá pozitiva i negativa. Na nás je, abychom z každého životního období využili co nejvíce. Dětství je nejvolnější, nejpružnější období našeho života, proto by děti měly mít hodně volnosti a možnosti pro svůj růst a vývoj. V období počínající dospělosti máme hodně fyzické síly. Můžeme skály lámat, ale chybí nám zkušenosti, proto se nám vyplatí respektovat to, čeho dosáhli a umějí ti starší. Tím si ušetříme mnoho zklamání, bolesti a modřin. Stření věk je vyrovnané období naší fyzické a psychické kondice. Krásné období, kdy ještě můžeme, a také už něco víme.
Stáří už nemá tolik síly, ale naopak hodně, hodně zkušeností. Proto vždy byla rada stařešinů, ke kterých chodili pro radu mladí bojovníci. Také sedláci na vejminku poskytovali rady mladým, kdy a jak mají zasít, sklidit atd. Nezdá se vám, že přirozený běh věcí dnes často porušujeme?
Jídlo v dětství by mělo být vlhké, přirozeně sladké a více bílkovinné. Dospělost a střední věk vyžadují jídlo co nejvíce dynamické a vyvážené. Ve starším věku je nutné dávat pozor na vysoušení a přehřívání organismu. Suchá a zahřívající strava významně zrychluje stárnutí, čímž naše tkáně velmi trpí...

Celý článek si přečtete v listopadové Meduňce.