Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Z lednové Meduňky: Energie 2019 aneb Co nás čeká

První den nového roku s letopočtem 2019 vybíráme první ukázku z nového čísla MEDUŇKY. Naše spolpupracovnice Milena Králová připravila článek o možnostech, které se před námi v právě započatém roce otevírají. Samozřejmě pro ně budeme muset něco udělat...
Tak přejeme hodně štěstí a dobré vykročení do nového roku!

Život nám přináší bezpočet důležitých lekcí, ale žádná z nich nám nebude k užitku, pokud nerozpoznáme její základní hodnotu a nepochopíme její poučení a smysl, který nám měla předat. A tak tomu bude i v roce 2019.  Jsou různé druhy spojení s božskými silami, které nám jsou nápomocny tyto lekce zvládat. 

Jedním z nich je Tarot, učení, staré jako lidstvo samo. Inspiraci pro náhled energií nového roku jsem čerpala právě z moudra tarotového učení. Tarot je obrovský fenomén. Pomáhá člověku objevit, které síly, univerzální a přírodní zákony a principy jsou právě v činnosti. 
Každá karta je nositelem určitého druhu energie. Archetypy tarotových karet fungují v psychice člověka stejně, jako fungují instinkty v těle. Pomáhají nám vidět věci z pozice vesmírných energií a vibrací, tedy nikoliv z  pozice štěstí nebo smůly. Tarotové karty dokážou probudit naši vnitřní moudrost pocházející z univerzálního vnitřního zdroje poznání. Každá ze dvaadvaceti karet velké arkány představuje základní archetypální energie člověka. Archetypy karet jsou vlastně jakési psychické stavební bloky, z nichž je postavena každá vnitřní i vnější událost našeho života. Pomáhají nám objevit smysl každé události a zkušenosti, takže s pomocí tarotových karet lze získat odpovědi z kolektivní lidské mysli. Univerzální symbolika tarotu přitom dokáže osvětlit jakoukoli oblast života.
Rok 2019 je ovlivněn energiemi dvanácté karty velké arkány, která se nazývá Viselec. Název není optimistický, stejně tak jako obrázek postavy visící hlavou dolů, ale pokud správně využijeme potenciálu této karty, dokážeme otočit svůj úhel pohledu o 360 stupňů - a hle, před námi ze z lapené visící postavy stane postava vesele tančící oslavný tanec života.

Odvaha obrátit život vzhůru nohama
Rok 2019 je představitelem univerzálního principu rozpoznávání dosavadních rutinních vzorců, které nás dosud ovládaly a jimiž jsme se podvědomě nechali svazovat a omezovat. Dá se říci, že dosud bránily našemu vývoji a duchovnímu růstu.
Energie roku 2019 mají sílu tyto vzorce rozbíjet. Pokud k tomu svolíme, bude zapotřebí zaujmout úplně jiné životní postoje a názory, než které jsme vyznávali doposud. Přesně podle známého hesla, jež říká: „Pokud chceme dostat něco, co jsme nikdy neměli, musíme udělat něco, co jsme předtím ještě nikdy neudělali.“ Velmi dobře se k tomu také hodí citát Katharine Hepburn: „Když budete dodržovat všechna pravidla, připravíte se o veškerou legraci.“ A ještě jeden krásný citát od Gilberta Cesbrona: „To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.“
Pokud chceme dosáhnout dalšího kroku na naší životní cestě, je v roce 2019 potřeba mít odvahu doslova obrátit svůj svět vzhůru nohama. Je načase získat novou životní perspektivu. Patří sem dosažení a přijetí stavu pokory, který přesně vystihuje ona zásadní biblická věta, kdy člověk konečně zvolá: „Děj se vůle tvá!“
V roce 2019 bychom totiž měli nechat kapitulovat své ego, svůj analytický rozum i dosavadní znalosti a konečně uvěřit ve svou intuici, případně jí dát ještě větší prostor. Následující rok nám připraví zkoušky, zda jsme schopni a ochotni přijímat a žít to, co k nám přichází jako naše životní lekce.Tyto lekce už k nám v životě přišly v lehčích formách mnohokrát, ale nyní nastává ten pravý čas, abychom jimi konečně prošli a pochopili jejich význam. Tím by splnily svůj úkol a už by se k nám vícekrát nemusely vracet v žádné podobě. Máme pochopit, že vždycky existuje mnohem více řešení a mnoho dalších perspektiv než ty, které jsme viděli doposud. Samozřejmě, že nás nikdo nenutí, abychom se k těmto lekcím postavili aktivně. Můžeme je dál ignorovat nebo se jim vyhýbat, ale přinese nám to jen další omezení. Jestliže se nespojíme s velkým ozdravným procesem, který nám tento rok nabízí, budeme se cítit ještě víc otupělí, unavení, letargičtí, osamělí a smutní.
Navzdory tomu se nám však tento ozdravný proces může zdát ohrožující. Našemu se totiž každá změna vždy jeví jako ohrožující, i když kdesi uvnitř víme, že nás to posune dál. Můžeme si vybrat, jestli nás strach udrží na mrtvém bodě, nebo jestli nás odvaha ke změně naplní velkou životní silou, kterou s sebou přináší. Vybereme-li si uvíznutí na mrtvém bodě, budeme se cítit uvězněni v bezvýchodných situacích, které se nám budou zdát neřešitelné. Všechny duchovní zákony však mluví o tom, že nic není neměnné a nic není neřešitelné...

Celý článek si přečtete v lednové Meduňce!