Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Grónsko a Island – živly (voda, oheň, země, vzduch)

Co si máme představit pod pojmem"živly"? Povodně, sílu větru, rozbouřené moře nebo planoucí oheň? S jakými živly se setkáváme v naší (díkybohu) klimaticky mírné zemi? Nad živly v přírodě uvažovala na své "cestě na sever" terapeutka Antonie Krzemieňová...

Živly v Grónsku
Říká se, že živly jsou v rovnováze. Nebo měly by být. Je tomu opravdu tak? Určitě ne v Grónsku.  Greenland – „zelená zem“. To je název země, které my říkáme Grónsko. Představujeme si ji jako zemí sněhu a ledu. Není divu. Vždyť na mapě je to velká bílá skvrna. Ve skutečnosti má tato země dvě polohy. Zimní a letní. Ta zimní je velmi drsná. Dominují zde ledovce. I ty jsou vlastně živé. Produkují až desítky kilometrů ledu, který se přesouvá na hladinu zálivů, jimiž je země na svých okrajích protkána. Tak vzniká téměř souvislá vrstva ledového pole. Dominuje zde tedy, v tomto období, vodní živel v pevném skupenství.
Představit si to můžeme jako jednolitou plochu ledu, která se táhne celou zemí. Samozřejmě je zde také přítomen živel země. Ve formě vysokých kopců, tvořených různými horninami. Ty jsou však pokryté právě sněhem či ledem. A to celou dlouhou zimu. Živel ohně zde prakticky není. Nastávají polární noci a na slunci se zrovna neohřejete, pokud jej kdy vůbec zahlédnete. Bezesporu zde dominuje vodní živel. Ano. Vzduch je všude kolem. Zde je ovšem prosycen vodou.

Letní období
Letní období s polárními dny přináší i této zemi více ohňového živlu. Také vzduch se může lépe realizovat. Led se pomalu přesouvá do tajících vod fjordů a slunce společně se vzduchem vytvářejí umělecká díla, která by jim mohl závidět kdekterý umělec. S úžasem sledujete plejádu chrámů, sloupů, různých stavení, velryb či hřibů s kloboučky a mnoho jiných tvarů, kolem kterých proplouváte a připadáte si jako mravenec ve vysokém lese.
Příroda se v tuto dobu nakrátko probouzí a na svazích hor se pevný led mění v potůčky, potoky a posléze v dravé řeky, deroucí se kamennými údolími do moře. Se sluncem přichází také rostliny. Malý kousek země se zazelená a na mnoha místech se objeví koberce pestrobarevného kvítí. To Země se probudila. Přesto, i v tomto období je dominantní vodní živel. Jenom je trochu více kapalný.

Na Islandu...
Oproti tomu Island, ležící kousek od Grónska, má zcela jinou tvář. Země není až tak pokrytá sněhem a ledem. A pak, ukrývá v sobě spoustu ohně. Většina tohoto ostrova leží na vulkanickém podloží. Pod vlídnou tváří překrásných hor i ledovců se skrývá její druhá tvář. My si něco takového nedovedeme vůbec představit: žít na aktivní ploše! A ta čas od času uvolní napětí v zemi a vychrlí dým, oheň a lávu.   Právě oheň je zde tou silou, která mění zdejší zemi. Posléze jej zkrotí voda a studený vzduch si pak poradí s lávou, která na něm tuhne. V této zemi se o vyrovnanosti živlů hovořit dá. Způsobuje však zdejším obyvatelům mnohé nepříjemnosti.  
Když tyto země srovnáte, ač leží nedaleko sebe, jsou každá jiná. Island je bouřlivý, velmi proměnlivý. Za jeho měnící se tváří stojí především živel ohně. Grónsko je v určitém smyslu slova také proměnlivé. Pouze však na jeho okrajových částech. Za touto proměnou však stojí živel vodní. Vyrovnanost živlů, tak jak jsem to na tomto místě vnímala já, prostě není. Ostatně, opakem africké jsou země kolem rovníku. Tam je dominantní živel ohně. Dalo by se tedy říci, že tím mohou být živly v rovnováze, jen jsou různě rozloženy po planetě Zemi. Skutečně je tomu tak?
Podíváme-li se na glóbus, zjistíme, že převažuje modrá. Voda je tedy pro naši planetu dominantní. Stejně, jako je tomu v lidském těle. Ostatně, naší vlasti třeba chybí k vyrovnanosti živlů oheň. A to je pro nás dobře. Jinak bychom museli často opouštět své domovy stejně, jako to musejí dělat někteří obyvatelé Islandu.

Antonie Krzemieňová – spisovatelka, autorka cyklu Síla myšlenky http://www.stredni-proud.cz/cyklus.html