Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Neviditelný vesmír - dokončení

Druhá část článku Zoši Kinkorové o tajemtvích hmoty nabízí pohled, jakým na toto téma nahlíží náboženství...

Jiný pohled
Z náboženského úhlu pohledu známe neviditelný vesmír nejlépe. Stvořitel a vládce celého nekonečného a věčného vesmíru, všemohoucí Bůh, neviditelní andělíčkové, kteří nám pomáhají, boží milost, láska …to všechno také nevidíme, a přesto vzýváme. Všichni máme neviditelný vesmír ve své duši.
Staré indické védické spisy nahlížejí na neviditelný vesmír pohledem esoteriky a vnímají ho  paralelně. Kršna v Bhagavadgítě sděluje všechny principy neviditelného vesmíru. V dnešní holistické vědě a v ezoterice už je slyšet o „novém kosmickém vědění“ a je brán zřetel na vyšší dimenze. Připouští se, že člověk není ve vesmíru izolován, ale je jeho živou součástí.  Dimenze lidství je jen jednou z mnoha kosmických dimenzí, dozvídáme se o kontaktech s vyššími i s nižšími dimenzemi. Spisovatel Armini Rossi  nás ve svých knihách s védickou vědou podrobně seznamuje. Véda nás učí: „Oceán původní tvůrčí síly vesmíru spojuje hvězdy – solární jednotky – galaxie – supergalaxie. Vesmír je bezbřehé moře informačních center a polí životní síly, duchovní pulsující makrokosmos, sám však je dílčí orgán  všemohoucnosti božství (Višnu)… My pozemšťané v žádném případě nejsme řídící mozek vesmíru, nýbrž jen dobrovolní služebníci  věčnosti. …. Celý vesmír je jenom část tvůrčích sil  pulsujících a řídících kosmický organismus se všemi jeho zářivými a proměnlivými  procesy – živé ztělesnění božské moudrosti a harmonie,  dynamické a zázračné dílo o rozměrech pro člověka  nepředstavitelných, a přitom přece jedna z bezpočetných  podobných oblastí života, které jsou všechny uloženy v neviditelném hyperkosmu, jehož velikost zná jenom Bůh.  A celým tímto hyperkosmem se prolínají vyšší jednotky  živoucího vesmíru“.

Celý vesmír je založen na přitažlivosti a na harmonii. Robert Write píše ve své knize Tři vědci a jejich božstva o výzkumech Edwarda Fredkina, profesora fyziky a informatiky na univerzitě v Bostonu v USA, který prohlašuje:„Vesmír funguje jako počítač. Atomy, elektrony, kvarky se skládají z bitů, binárních jednotek, informací, které jsou základem v počítačích. Bity a celý vesmír jsou řízeny  podle jediného prostého pravidla. Neustálým opakováním, neúnavným zpracováváním získaných informací dosahuje existující složitosti a je příčinou a hnacím motorem všeho. To, co nazýváme fyzikou, je informačním procesem probíhajícím na nejnižším stupni složitosti. Na značně vyšším stupni, kde existuje život a DNA, jsou biochemické funkce řízeny  numerickými informačními procesy a zahrnují v sobě  největší filozofická tajemství… A tam někde nahoře existuje „něco“ podobné počítači, „něco“,   co se stará o to, aby se jednotlivé části poslušně podřizovaly  univerzálnímu řádu vesmíru.  Díky tomuto pohledu lze překročit hranici mezi fyzikou a metafyzikou, mezi vědeckou hypotézou a kosmickou spekulací“.
Tyto informace doplňuje s odstupem času na jiném místě země astrolog Charles Harvey v knize Mundánní astrologie: „ ...a právě tak, jak obíhá Země  kolem Slunce za jeden rok, obíhá  celá sluneční soustava, která je součástí galaxie, rychlostí  1000 km za sekundu kolem galaktického centra, které sice není vidět, ale vydává mohutné záření,  a oběhne je zhruba za 220 –240 milionů pozemských roků. Také vědci Landstein Erlenvine z USA i jiní jsou přesvědčeni, že galaktické centrum představuje vyšší úroveň solárních principů, zdroj informací a instrukcí pro obíhající solární buňky, z nichž jednou je naše sluneční soustava. Právě tak,.jak má Slunce co dělat se smyslem a účelem našeho života, se galaktické centrum vztahuje na vyšší úroveň lidství. Tyto impulsy jsou zpracovávány a proudí na úroveň našeho slunečního systému, když jsou planety v určitých aspektech. 

Mohly by být považovány  za sílu dlouhodobě působící  na naše kolektivní vědomí, které nás vede ke stále vyšším a hlubším náhledům do vlastností věcí. Na první pohled by se mohlo zdát, že se dostáváme do oblasti science fictions, ale i ve Védě i v mnoha vědeckých nebo duchovních spisech se setkáváme s myšlenkou, že z centra naší galaxie  proudí impulsy  ke zvýšení úrovní všech civilizací, žijících v oblastech jednotlivých solárních jednotek, ať už na vyšší nebo nižší úrovni, než je ta naše.

                                                                                              Zoša Kinkorová