Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Advent začíná! První neděle adventní

Máme před sebou první adventní neděli. Advent pro křesťany zahajuje nový liturgický rok a je obdobím očekávání příchodu Krista, ale může být časem ztišení, zvnitřnění a zastavení pro každého...

Adventní období bylo pro naše předky už typicky zimní. Skončily práce na polích, sklizeň obilí, ovoce i dalších plodin a nastal čas na opravy nářadí,  výrobu různých věcí ze dřeva, přípravu šindelů na jarní opravu střechy atd. Hlavně se však zpracovávala úroda – ve stodolách se mlátilo obilí, ve světnicích se předl len nebo dralo peří. Lidé v minulosti nebyli zvyklí ponocovat., jejich den trval tak dlouho, dokud bylo venku světlo. Odtud pochází rčení „od slunka do slunka“. Jen občas se zdrželi při společných přástkách v některé chalupě... Ve světnicích se kdysi svítilo loučemi nebo jen otevřeným ohněm, později se používaly olejové lampy, v nichž se pálil olej, který se lisoval ze semen lnu nebo konopí. Teprve v 19. století se na venkově začal používat petrolej a elektřina nastoupila až ve 20. století, to už se ovšem život na venkově změnil.

Adventní svátky
V rámci adventu se slaví několik svátků svatých, které se staly významnými okamžiky v běhu zimních dnů a kolem nichž se soustředila spousta pověr a zvyků – sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Ambrož a sv. Lucie. Snad až z předkřesťanské doby  pocházely různé masky, často zvířecí nebo démonické, které se při oslavách adventních svátků s oblibou využívaly hlavně v době renesance. A i když tyto masky často přejímaly jména podle svátků světců (Lucky, Barborky), neměly s postavami křesťanských mučedníků nic společného...

Adventní věnec
Je tradičním symbolem západní církve, má většinou podobu věnce z jehličnatých větví, ozdobeného různými prvky, a jsou na něm 4 svíce, které se postupně zapalují - každou adventní neděli jedna. Měří se tak čas zbývající do okamžiku narození Krista.