Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
CO MY JEN VÍME? (část VI.)

                                          Co my jen víme!? – 6. část

„Proč si stále dokola vytváříme tutéž realitu? Proč navazujeme stále stejné vztahy? Proč dostaneme vždycky stejnou práci? Kolem nás je nekonečný oceán možností, tak proč vytváříme stále stejnou realitu? Není to udivující, že máme spoustu možností, ale nevíme o nich? Je možné, že jsme tak navyklí na svůj každodenní život a na způsob, jakým svůj život utváříme, že se smiřujeme s myšlenkou, že nad ním vůbec nemáme vládu?“

Film „Co my jen víme!?“ („What The Bleep Do We Know!?“, USA 2004) hledá, spolu s mnoha odborníky z různých vědních i filozofických směrů, kteří ve filmu vystoupili, odpověď. Jsou jimi:
Fyzika: Fred Alan Wolf, Ph.D., William Tiller, Ph.D., Amit Goswami, Ph.D, John Hagelin, Ph.D a David Albert
Molekulární biologie: Candace Pert, Ph.D.
Neurologie, anesteziologie: Stuart Hameroff M.D., Jeffrey Satinover, M.D, Andrew Newberg, M.D, Daniel Monti, M.D, a Joseph Dispenza
Spiritualita: Ramtha/JZ Knight a Miceal Ledwith, Ph.D

Vědomé tvoření osudu
„Pokud vědomě tvoříme svůj osud, pokud vědomě a na základě duchovního poznání připustíme, že myšlenky mohou ovlivnit naši realitu a náš život, protože realita je život... Já, když tvořím svůj den, uzavírám takovou smlouvu. Řeknu: "Teď utvářím den k obrazu svému a infikuju kvantové pole." Pokud mě při tom celou dobu sleduje pozorovatel a moje konání má tudíž duchovní aspekt, vyzvu ho: "Dej mi znamení, že sis všiml něčeho, co jsem vytvořil, a zjev mi to způsobem, který bych nečekal, abych byl překvapený, že jsem takového prožitku schopen. A udělej to tak, abych nepochyboval, že to přichází od tebe…“

Vyšší úroveň bytí
„Mozek umí miliony neuvěřitelných věcí. Lidi by měli vědět, jak neuvěřitelná je jejich mysl. A nejen, že mají v hlavě tu úžasnou věc, která toho pro ně tolik dělá a může jim pomoct učit se. Dokáže se taky měnit a adaptovat a udělat z nás něco lepšího. Může nám dopomoct k tomu, abychom přesáhli sami sebe. Možná existuje cesta, která nás přivede na vyšší úroveň bytí, kde dokážeme hlouběji porozumět světu, kde lépe porozumíme našim vztahům k věcem a lidem a dáme sami sobě i světu větší smysl. Můžeme prokázat, že náš mozek má i duchovní stránku, ale přístup k ní máme všichni, je otevřená pro všechny. Musíme formulovat, co chceme, a pak se na to tak soustředit a zaměřit a věnovat tomu takovou pozornost, že zapomeneme na sebe, zapomeneme na čas i na svoji identitu. A teprve v okamžiku, kdy nás ten prožitek pohltí natolik, že zapomeneme na sebe i na čas, poznáme tu pravou realitu. Zažil to každý, kdo se rozhodl o něco usilovat. To je kvantová fyzika v akci. Tak se manifestuje realita. Tak se pozorovatel projeví naplno. Vaše vědomí ovlivňuje lidi kolem vás. Ovlivňuje fyzikální vlastnosti. Ovlivňuje vaši budoucnost. Spoluvytváříte svoji budoucnost.“

Nejsme sami
„Viděli jste se někdy očima někoho, kým jste se stali? To je iniciace! Zastavili jste se někdy na chvilku a podívali se na sebe očima absolutního pozorovatele?

  • Jsem mnohem víc, než si myslím
  • Můžu být ještě víc
  • Můžu ovlivnit okolní prostředí, lidi
  • Můžu ovlivnit samotný vesmír
  • Můžu ovlivnit budoucnost
  • Za to všechno jsem odpovědný
  • Nejsem oddělený od svého okolí
  • Jsme jeden celek
  • Jsem s tím vším spojený
  • Nejsem sám

Vědomí, že ve vesmíru je všechno propojeno, že jsme propojeni s vesmírem v samé jeho podstatě, je podle mě nejlepším možným vysvětlením spirituality.“

Vítejte v Království nebeském
„Věřím, že naším cílem tady na zemi je rozvíjet schopnost zaměřenosti. A učit se být efektivními tvůrci. Jsme zde, abychom tvořili, abychom infiltrovali vesmír idejemi, záplavou myšlenek. Jsme zde, abychom ze života udělali něco úžasného. Abychom pochopili význam kvantového já, místa, kde máte na vybranou. Abychom pochopili význam mysli. Když se to někomu podaří, říkáme, že byl osvícen. Kvantová mechanika umožňuje, aby se neuchopitelný fenomén svobody prolnul s lidskou přirozeností. Kvantová fyzika, velmi stručně řečeno, je fyzikou možností. Nastoluje otázku, čí jsou ty možnosti a kdo z nich vybírá, aby nám umožnil skutečné prožitky. Jediná uspokojivá odpověď, co do logiky i významu, je ta, že vědomí je základem veškerého bytí. Musíme pěstovat poznání, oproštěné od našich závislostí. A když to dokážeme, budeme reprezentovat poznání a realitu a naše těla to pocítí zcela novým způsobem, skrze novou chemii, nové hologramy a nové, neznámé krajiny myšlení, o jakých se nám ani nesnilo. Jednou všichni dosáhneme úrovně avatárů, o kterých jsme četli, Buddhů a Ježíšů. Vítejte v Království nebeském bez předsudků, bez nenávisti, bez těžkých zkoušek, bez ničeho. Svou existencí jsme umožnili této realitě, které říkáme skutečná, aby z moci nedefinovatelného vybředla z inertnosti, akce, chaosu a nabyla tvar. A tomu říkáme hmota. Jak změříme účinky? Začneme zkrátka žít a uvidíme, jestli se někde v našem životě něco změnilo. A pokud ano, staneme se vědci skrze svůj život. A to je důvod, proč jsme tady…“

Shrnutí
To jsou myšlenky filmu „Co my jen víme!?“ („What The Bleep Do We Know!?“, USA 2004), ve kterém zazněly výpovědi předních světových fyziků, neurologů, molekulárních biologů, mystiků a duchovních učitelů, o kterých jste mohli dočíst v šesti dílech našeho seriálu o hledání hranice a struktury vědomí. Film „Co my jen víme!?“, který byl u nás uveden v rámci festivalu „Pražské brány“, představuje odklon od konvenčního světonázoru: vytýčil si za úkol přinést důkazy pro přehodnocení dosud známého vnímání světa. Během ročního promítání způsobil u nás senzaci: vtáhl diváky do světa, kde je všechno živé a každá myšlenka mění realitu…

Více informací na: http://www.whatthebleep.cz

Text a foto: Miloš Matula

www.milosmatula.cz