Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
ENERGIE A INFORMACE Z POHLEDU PRAKTICKÉ EZOTERIKY- II. část

Energie a informace z pohledu praktické ezoteriky - II. část

S terapeutkou Antonií Krzemieňovou pokračujeme v rozhovoru o energetickém a informačním působení. Paní Antonie se dlouhodobě zabývá systémem moderní praktické ezoteriky, který také vyučuje ve své škole. 

Otázky a odpovědi
V první části našeho rozhovoru mě zaujalo několik vašich myšlenek, za prvé to, že  energie každého člověka je tak jedinečná, že se  pro druhého člověka může stát „jedem“. Několikrát jsem se sama setkala s tím, že mi léčitel či biotronik (vedený upřímnou snahou  mi pomoci a energeticky mě posílit např. v období rekonvalescence) dodával energii a opravdu jsem cítila teplo či chvění …Jak je to s přenosem energie v podobných  případech – tam přece nemůže jít o „jed“? Nebo ano?

Minule jsme si řekli, že energie je pro každého tvora stejně jedinečná jako DNA, a proto lze   jakékoliv předávání energie je na nehmotné úrovni srovnat s transplantací orgánů na úrovni hmotné. Po transplantaci se jedinci také nejprve udělá lépe, posléze však jeho organismus začne nový orgán odmítat. Stejné je to s energií.
Léčitel je obvykle silnější (než jeho klient) a dokáže do jiného systému „natlačit“ energii, která tam ovšem nepatří. Zprvu pocítíte teplo či chvění. Posléze si ovšem váš organismus uvědomí, že je v něm něco, co tam nepatří a bude se tohoto „nepatřičného“ pokoušet zbavit. Na tuto akci pak tělo potřebuje více síly než na běžný provoz. Takto dodanou energii brzy vyloučí a jelikož má vlastní sílu chybně rozloženou, je opět unavené. Vím o lidech, kteří si takto chodí „dobíjet energii“ každý týden. Ocitají se tak v začarovaném kruhu, který k ničemu nevede.

 V rozhovoru jste se také zmínila o nedostatečné znalosti energetických zákonitostí u některých osob, usilujících o energetické a informační zásahy. Můžete pro lepší představu naznačit, o jaké zákonitosti jde? (podobají se fyzikálním zákonitostem?)
Dnes je moderní absolvovat nějaký rychlokurz a po takovém víkendovém kurzu pokud možno začít „léčit“. Často se setkávám s absolventy různých energetických kurzů, kteří „léčí“ své okolí. Na dotaz, jak jejich „léčba“ probíhá a co vlastně dělají, nejsou schopni odpovědět a posléze sdělují, že vlastně nevědí. Sami také často bývají nemocní. Otázkou je, jak může někdo, kdo je nemocen a navíc často mívá i existenční problémy, pomáhat druhým?
Na fakt jedinečnosti energie každého člověka se můžeme podívat i jinak -představte si, že byste do zásuvky místo dnešních 220 V dostali 320 V. Co se stane?  Zničíte zapojený přístroj. Stejně tak nelze do slabšího jedince „nacpat“ silnější  energii, tedy jinou frekvenci a totéž platí i naopak. Nikdo z nás v sobě nemá transformátor na přeměnu lidské energie.
Stejné je to s takzvanou „čistou“ energií „shora“. Jednou rukou příjmu čistou energii a druhou rukou jinému předám. Všimli jste si někdy, kudy teče? Použiju-li záměrně hodně silného přirovnání, je to jako kdybychom do odpadové jímky nalili čistou vodu a čekali,  že na druhé straně také vyteče čistá …

S tím souvisí i moje třetí otázka, reagující na první část našeho rozhovoru. Vysvětila jste, že energie nevzniká ani nemizí  - znamená to, že pokud se potřebuju zbavit negativní energie, nemůžu ji zničit, ale je třeba ji přeměnit na pozitivní? Jak se to dá udělat?
Energie nemizí, je však transformovatelná. Transformovat energii není tak jednoduché a je k tomu potřeba jistých zkušeností. Pro zbavení se toho, čemu se obvykle říká „negativní energie“, však nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti. Nejde totiž o práci s energiemi, v podstatě hovoříte o rovině emocí. Pokud změním emoci, změním náladu a pohodu. A to je to, co je potřeba udělat. Obvykle stačí změnit polohu. Sedím-li, pak vstát. Stojím-li, pak stačí obvykle udělat pár kroků. Energie není ani dobrá ani zlá, ani negativní ani pozitivní. Žádné energie není potřeba se zbavovat, je však potřeba kontrolovat své myšlenky a upřímně prožívat emoce.

"Úseky smrti" na dálnicích
Platí takovýto návod i pro místa s negativní energií, např. ony pověstné „úseky smrti“ na dálnicích – jde i v takovým případech o to přeměnit negativní energii na pozitivní?  Nebo jde o změnu informace?
Vysvětlím ještě jednou rozdíl mezi energií a informací. Energie je naše vnitřní síla, kterou potřebujeme pro provoz, tedy pro každodenní život -- abychom  mohli chodit, pracovat atd.  Naproti tomu informace je to, co zůstává například na dálnicích po něčí smrti. Je to stejné, jako zůstává třeba informace o nějakém našem kamarádovi, i když jej nevidíme. Pořád víme, jak vypadá, kde žije, kde pracuje atd., dalo by se říci, že tyto informace v nás zůstávají. Stejně tak zůstávají informace na místech tragédií a mohou pak působit na citlivější lidi nebo při určitých příležitostech. Stalo se mi, že jsme jeli po dálnici asi dvě hodiny poté, co tam došlo ke smrtelné nehodě. Při příjezdu k místu nehody jsem cítila nepříjemný chlad a posléze jsem zachytila zmatek dvou již mrtvých ženských bytostí, byly velmi zmatené a nechápaly, co se děje. Nebyly na náhlou smrt připravené. Veškeré informace jsem zachytila na daném místě v takzvaném informačním poli. Tato vesmírná databáze (něco jako internetová síť, ovšem neviditelná ) je některým lidem přístupná. Umí v ní číst dobré kartářky, astrologové atd. Učí se tomu i naši studenti.
Vrátíme-li se k „úsekům smrti“ na silnicích, pak je potřebné pouze změnit informaci.

A jak vznikají místa s výrazně pozitivní energií – je to výsledek záměru člověka nebo se to stane „samo“?
Takové  místo v nás vyvolává příjemné pocity, zase jsme tedy u emoční roviny. Příjde-li sem někdo, kdo je výrazně naštvaný, nejspíš si žádné „pozitivní energie“ nevšimne. Často se v poslední době setkávám s lidmi, kteří chodí do přírody „upravovat energie“. Tady je vidět to obrovské lidské EGO. Co vás napadne, když vám někdo řekne, že byl po letním slunovratu, když se příroda začíná připravovat na podzim a zimu, vykonat obřad na prodloužení aktivity přírody? To je podobné, jakoby někdo chtěl prodloužit těhotenství ženy a myslel si, že čím delší těhotenství, tím hezčí a chytřejší dítě.
V přírodě jsou standardně místa, která v nás vzbuzují příjemné či nepříjemné pocity, záleží na informacích, které v sobě daný prostor nese. Myslet si, že já, člověk, jsem povolán, abych to změnil, je přinejmenším naivní. 

Vím, že vždycky upozorňujete na nutnost odpovědného přístupu ke všem energetickým a  informačním zásahům.  Může být člověk v této oblasti „samouk“ nebo je vždy třeba být vedený někým zkušeným?
Nemám nic proti samoukům. Je to stejné, jako když se učíte cizí jazyk, protože ezoterika je takový cizí jazyk. Pokud se učíte sami, nemáte s kým komunikovat, předávat si poznatky a zkušenosti, zůstanete sám (sama). Pak se sice něco můžete naučit, ovšem brzy nastane stagnace. Ezoterika je jako umění. Potřebuje různé náhledy. To je také jeden z důvodů, proč jsme otevřeli naší „školičku“. My učíme studenty, oni učí nás, bez nich bych nikdy neměla ty znalosti a  zkušenosti, které mám.

Proč je tak důležitý odpovědný přístup, v čem je nebezpečí, co by se mohlo stát? Odpovědný přístup by měl mít člověk ke všemu, především však k sobě samému. Život jsme dostali, sami jsme si ho nedali. Jsme však zodpovědní za to, co s ním uděláme. Život není jen „tady a teď“, je to koloběh. V současnosti každý z nás prožívá své žití na Zemi. Pokud se ke svému životu nebudeme chovat zodpovědně, může být náš život ukončen. Tím myslím definitivně. Žádná další inkarnace. Definitivní konec.
Pokud nebudeme zodpovědně pracovat s dary, které jsme obdrželi, tím myslím především s ezoterickými praktikami, dostaneme se do velkých problémů. Je to stejné, jako když byste jeli na dálnici v protisměru. Přece nemůžete počítat s tím, že takto můžete projet celou cestu třeba z Brna do Prahy. Tak proč to zkoušet v běžném či ezoterickém životě?


Pokud jsem laik a žádné speciální znalosti a dovednosti v oblasti práce s energií nemám, a přesto bych chtěla posílit svůj energetický potenciál a stát se energeticky silnějším člověkem, můžu pro to sama něco udělat? Pokud ano, co? Existují například nějaká speciální cvičení?

Nechte energii energií, zapomeňte na toto slovo. Pokud chcete posílit svůj obranný systém, vyhýbejte se závisti a nenávisti. Tyto dvě emoce způsobují obrovské nemoce. Cvičením posílíte tělo. To je v pořádku, pokud to nepřeháníte. Hůř se zvládají emoce. Vlastní sílu a tím odolnost vůči různým lidským vlivům lze získat stabilitou sebe sama. Mám-li stabilní život, vím, kdo jsem a co chci dokázat, pak má moje cestička pevný podklad a nikdo mne z ní jen tak nedostane. Mám-li problémy, závidím jiným, nenávidím, pak stojím na okraji propasti a stačí silnější vítr a jsem na dně.


Je v oblasti práce s energií ještě co objevovat, existují v tomto oboru ještě „bílá místa“ ve znalostech? Nebo je už vše podstatné známo a jde o to tyto znalosti prakticky trénovat a využívat?

Stačí zapojit „selský rozum“ a naše učení o energiích se sesypou jako domeček z karet. Pořád je co objevovat. Myslím si, že jsme na počátku. Pokud budeme hovořit o práci s informacemi a programováním, pak je před námi dlouhá cesta. Ta skončí teprve tehdy, když lidé pochopí, že zdraví mají ve svých „hlavách“, ne v krabičkách v lékárně. 


kontakt:
www.skolaezoteriky.cz
e-mail:   hezkyden@seznam.cz