Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Neber zvíře do úst

Milí čtenáři, přinášíme vám informaci o knize, jejíž téma není zrovna typické pro adventní čas, ale jednou z kvalit, kterou bychom si právě v tomto období měli připomenout, je větší vnímavost vůči druhým lidem i vůči zvířatům,  soucit
s nimi  i s jejich strastmi či bolestmi.

Kniha má název Neber zvíře do úst aneb Podala snad Eva Adamovi jelito?, jejím autorem je Pavel Hub.
Možná se při čtení zamyslíme nad tím, jaký postoj zaujmout a jestli můžeme udělat něco pro to, abychom zachránili či uchovali život aspoň jednoho živého tvora, který s námi sdílí život na této planetě...

Neber zvíře do úst aneb Podala snad Eva Adamovi jelito?

 „Považuji totiž za potřebné čas od času připomenout Čechům, Moravanům a Slezanům, že vedle pejsků, koček, morčat, činčil a kanárků existují ještě jiná domestikovaná zvířata, která dosud marně čekají na pozornost a lásku člověka. Mám na mysli ta, která dnes známe spíše z ledniček a mrazáků pod názvy vepřové, hovězí, jehněčí nebo drůbeží; ta, která jsme si zvykli pojmenovávat něžně kapřík, kuřátko, husička, selátko,... Tvor z jiné planety by nepochybně nabyl dojmu, že jsme národ, který má tato zvířata rád – jenom by nechápal, proč jim svou lásku prokazujeme vězením a klecemi, elektrickými kleštěmi, kombajny a gilotinami, noži a sekerami, holemi a řetězy, spařovacími lázněmi a jinými způsoby "humánního" zacházení. A proč je po tom všem ještě ‚bereme do úst‘.“


Sáhnout po této knize jako po lehké humoristické četbě pro letní dovolenou na pláži by byl omyl. Její název by bylo lépe interpretovat jako „jedenácté přikázání“ – důležité mravní naučení, jež Bůh zapomněl předat Mojžíšovi na hoře Sinaj.

Čtenáři jsou v této knize předkládána k zamyšlení závažná kontroverzní a v médiích málo diskutovaná témata: Proč dosud držíme miliony zvířat v trýznivých podmínkách velkochovů? Musíme je zabíjet pro svou obživu? Je vegetariánství úchylkou, anebo zodpovědným a láskyplným přístupem ke všem by-tostem bez rozdílu? Jaké jsou dopady systému „živočišné výroby“ na člověka, společnost a přírodu? Je český občan lhostejný, krutý, nebo jen málo informovaný? Změnil by se svět k lepšímu a cítili bychom se lépe, kdybychom na zvířata přestali pohlížet jako na chodící řízky, kožichy a deodo-ranty? Má mít přednost chtíčem prosáklá tradice před láskou k bližnímu? Je evoluce „pána tvor-stva“ u konce, nebo má náš druh potenciál se dále vyvíjet?

Obsáhlá kniha je dílem přemýšlivého občana, který se neostýchá vyjádřit hořké pocity absurdity, lítosti i hněvu nad zatvrzelým a samolibým lidským počínáním. Je jeho pokusem nalézt co nejprav-děpodobnější a nejúplnější odpovědi na palčivé otázky, a z toho důvodu je koncipována jako sbírka rozhovorů.
K uvedeným i jiným tématům se v ní zasvěceně vyslovují dlouholetí ochránci zvířat, stejně jako známí veřejně činní jedinci: sociolog Jan Keller, filosof Vladimír Šiler, religionista Jan Kozák, spisovatelé Jana Štroblová a Antonín Bajaja, katoličtí kněží Marek Orko Vácha a Matúš Kocian, a také odborníci na problematiku vegetariánství Jan Šťastný (právník) a Zbyněk Luňáček (praktický lékař). O zkušenostech sportovce s veganskou výživou zde hovoří několikanásobný mistr světa v thajském boxu Jan Müller.
Publikace je protkána citáty významných světových myslitelů a historických osobností, včetně případných výňatků z literatury. Doplněna je řadou textů informativního i praktického charakteru, například: Vegetariánství v číslech a stanoviska expertů; 21 důvodů proč být vegetariánem; Galerie slavných vegetariánů; Týrání zvířat – zákon, pověřené orgány, informace pro občany; Ja
k můžeš pomoci zvířatům ty sám; Ochrana zvířat na internetu (seznam webových stránek). Ke knize je navíc přiloženo DVD s tematickými filmy a fotoprezentacemi.

A nakonec ještě vysvětlující slova autora Pavla Huba:
"Problém takzvané živočišné výroby trápí – jak věřím – stále více lidí, proto se ve své knize snažím hledat odpovědi na otázky PROČ?, JAK? a CO S TÍM? Nechci nikomu vnucovat nějakou absolutní pravdu či „konečné řešení“, spíše bych rád přiměl lidi k přemýšlení o krutostech a nepřirozeno-stech, které se odehrávají v jejich blízkosti, aniž by o nich věděli či chtěli vědět. Knihkupectví jsou dnes plná knih, které nikdy nemusely být napsány. Tato kniha – ač z ní sotva bude bestseller – však vzniknout musela.“

Více o knize a jejím autorovi

Jádrem knihy jsou rozhovory s osobnostmi, které se intenzivně a dlouhodobě buďto věnují ochraně zvířat, nebo o tomto tématu alespoň eticky a zodpovědně přemýšlejí. Patří k nim Matúš Kocian - ekolog a katolický kněz, Jan Keller - sociolog, Jan Kozák, historik kultury a religionista, Jan Dousek - veterinář a pracovník ÚKOZ (Ústřední komise na ochranu zvířat při MZe), Romana Šonková - zootechnička a pracovnice Compassion In World Farming, Jana Štroblová a Antonín Bajaja - Spisovatelé za práva zvířat, Jan Čejka - autor knih o utrpení hospodářských zvířat, a také přední osobnosti z řad dobrovolných ochránců zvířat pracujících samostatně nebo v neziskových organizacích.

Vice se o knize dozvíte z anotace (v příloze) a z této recenze:

http://www.vegan-fighter.com/clanky/recenze-knihy-neber-zvire-do-ust.html

případně také z rozhovoru s autorem:

http://www.vegspol.cz/view.php?cisloclanku=2012080001