Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
PRASÍLA - život a smrt ...

                             Prasíla - život a smrt

V následujícím článku nás J.J.J. Miška informuje o svých poznatcích a výzkumech o prasíle a o knihách, které na toto téma napsal ...

Vesmírem a vším hmotným, co se v něm nachází, prostupuje v určité struktuře až magická energie ...
To vše představuje v souboru knih o prasíle (Zpověď Druida, Magická prasíla, Hledání prasíly a Tajemství prasíly 1 a 2)
Jan Johann Jaroslav Miška. Ať s
odkazem na starobylé báje, poznání pravěkých šamanů, starověkých mágů, středověkých mudrců nebo novověkých alchymistů či některých vynálezců a vědců. 

O knihách
V první knize
se nám prasíla představí především svými projevy v přírodním prostředí, a sice energetickými liniemi, které prostupují zemský povrch a jsou od sebe vzdáleny pouze několik metrů. Vytvářejí nepříliš pravidelnou síť, některé linie energii vyzařují a opačné vtahují.
Velmi  silné vzařovací linie vytvářejí pásy  pojmenované jako patogenní nebo geopatogenní zóny a jsou až životu nebezpečné. Existují také linie opačné, zdraví prospěšné, vyzařovací, považované za posvátné. Kniha také (jako první na světě) objasňuje skutečný, tedy praktický význam nejstarších megalitických a pyramidových staveb a systémů. Tato energie fyzikální podstaty, která je energií života, byla autorem nazvána prasílou.
Druhá kniha
zavádí čtenáře také za hranice lidského vnímání. Představuje tajemství léčivé síly amuletů, drahokamů, ornamentů. Nabízí bájnou hadí symboliku spojovanou s prasílou. Stejně jako tajemné magické předměty, dobíjející nehmotnou podstatu lidského těla,  vytvářející jeho auru. Uvádí např. báje o stvoření Vesmíru, základní princip kabaly, elixíru mládí, stejně jako podstatu mnoha asijských nauk (např. feng šuej, jóga, akupunktura) odvíjejících se od poznané prasíly (čchi, ki, prána, archea). Jejich podstata, známá desítky tisíce let, je pro současnou  vědu „španělskou vesnicí“.
Třetí kniha nabízí další nepoznaná tajemství, např. tajemství stromu života, mravenců, kohouta, gryfů a draků, spolu s Karlem IV., jeho anděly a démony, tajemnými kameny pohanů, z nichž se některé staly posvátnými. Doposud nepoznané tajemství českého dvouocasého královského lva, ptáka Fénixe a kosmického vejce.
Čtvrtá kniha představuje hadí bohyně a Pannu Marii, pokusy nacistických mágů, skutečný význam kříže a svastiky, poltergeista a mumii blahoslavené  Elekty, tři mágy prasíly (Fridrich II., Karel IV. a hrabě Špork), tajemství císaře Václava IV. a císařského architekta Josefa Hlávky.
Poslední, pátá kniha souboru (s podtitulem Zjevování), představuje čtenáři
(v únoru 2010) nejenom tisícileté tajemství proutkařů, ale také světový objev fyzikální podstaty prasíly  (jinak prána, čchi, ki, reiki, archea, éter), tajemné energie, známé všem starobylým kulturám celého světa. Prasíla je dnešní vědě neznámá (více třeba Strašice), i když už byla využívána desetitisíce let. To dokládají, kromě dvou kamenných léčeben v Česku, také megalitické a pyramidální soubory staveb či nejúžasnější šamanská souprava světa nalezená v Brně, jejíž  stáří je cca 26 000 let. Prasíla je oprávněně spojována s volnou až kosmickou energií. Podobně byla poznána také geniálním fyzikem Nikolem Teslou.
Téměř všechny tyto (a mnohé další) jedinečné výpovědi se dostávají do střetu se současnými státními veřejnoprávními sdělovacími prostředky České republiky, jsou považovány za pavědecké. Bylo zrušeno vědecké pracoviště (VŠCHT), které se energetickou podstatou prasíly zabývalo. Ale budou další knihy. Architektura prasíly nebo Šamani a lékaři prasíly. Dále tak podrobněji představí prasílu jako součást staveb a lidského těla.

Přednášky
Daleko stručněji než v knihách jsem představil prasílu také na přednáškách, a to třeba energetickými liniemi prasíly prostupujícími zemským povrchem. V úvodní části jsou čtenáři a posluchači seznámeni s tím, že prasíla, která je fyzikální podstaty, byla energií známou a dokonce i využívanou po mnohá tisíciletí. A to jak nejstaršími kmenovými společenstvími, tak prastarými kulturami, jak nás o tom dodnes přesvědčují nejenom jejich stavby, ale také kosmogonické báje. Na celém světě má bezpočet pojmenování. Protože v češtině její pojmenování scházelo, zvolil jsem termín prasíla. Snad nejznámějšími pojmenováními jsou prána, čchi, ki,kaba,ša či archea. Staří Slované prasíle říkali ži. Méně už je poznána Řeky, proto ji Aristoteles označuje jako éter. Prasíla prostupuje v určité struktuře celým Vesmírem. Tedy také Galaxií, Sluneční soustavou, Zemí a vším co se na ní nachází. A zcela samozřejmě, v určité struktuře, také naším tělem.

Prasíla a zdraví
Celá řada z vás zcela jistě pozná staročínské lékařství (s jeho akupunkturou), založené na poznání energetických drah a bodů lidského těla. Podobně se nám představuje indické poznání čaker (kol), energetických vlevo a pravotočivých center  prány - prasíly lidského těla. Obě tyto nauky jsou založené na dokonalém poznání nehmotné energie - prasíly. Její dokonalé proudění lidským tělem podmiňuje zdravotní stav lidského organismu. Prasíla vytváří  nestejně silný obal kolem lidského těla - auru. Někteří ji vidí. Další, ve vzácných výjimkách, dokáží podle ní určovat příčinu onemocnění. Je prokázáno, že zvířata a děti (k tomuto závěru také došla Psychoenergetická laboratoř profesora Kahudy na VŠCHT) jsou na vnímání prasíly citlivější, a to pocitově a opticky. Pokud se energetická hodnota linií někde naruší, začíná poškozování hmotného lidského těla. A začínají se projevovat zdravotní potíže přecházející v nemoc až zhoubného a tedy smrtelného charakteru. Tento proces je individuální a může trvat i desetiletí. Toto všechno je ovlivněno jak dědičnými dispozicemi, životosprávou, stejně jako místem trvalejšího pobytu.

Feng-šuej a prasíla
Čínská nauka feng-šuej je svou podstatou založena na poznání a vyhodnocení energetických vyzařovacích a vzařovacích linií, vytvářejících podle Keltů na zemském povrchu jakousi více či méně nepravidelnou rybářskou síť. Vyzařovací linie prasílu vydávají a opačné vzařovací zase vtahují. Proto dostatek prasíly představuje život a opak pak smrt. Silné vzařovací linie vytvářejí tzv. geopatogenní zóny, ovlivňují kvalitu života až do vzdálenosti desítek metrů. Stejně vzácné jsou opačné silné vyzařovací. Těm se někde říká svaté. Civilizací znehodnocený člověk schopnost vnímání prasíly ztratil. Ale stačí se podívat kolem sebe na přírodní prostředí a chování rostlin a živočichů. Stačí si třeba všimnout trvalejších pobytových míst koní či dobytka na pastvinách. Zvířata vždy stojí a polehávají pouze na určitých místech, a to buď v hloučku kruhovitého tvaru nebo častěji v řadách.

Příklad z říše rostlin
Podívejme se na další příklad tentokrát do rostlinné říše. A sice na ořešák královský, který byl proti své přirozenosti vysazen 55 cm východně od nepříliš silné vzařovací linie. Tedy takové, která ještě nevytváří širokou tzv. geopatogenní zónu. Právě tam jeden známý vysadil ořešákový prut.
Asi po patnácti letech začala spodní větev, která před několika lety přerostla přes vzařovací linii, vedoucí přibližně severojižním směrem, ronit mízu v rozsahu cca 20cm. Tedy přesně nad průběhem linie, v jejím nejsilnějším energetickém působení. Poté se na větvi začala viditelně rozkládat kůra. Na požádání jsem na linii pod větví usadil pečlivě vybraný cca 25 cm kruhový bochníkový načervenalý křemenec. Poškozené místo na větvi se v neuvěřitelně krátké době zahojilo.
A to tak, že předchozí poškození nebylo vidět. Dodatečně jsem usadil nedaleko (kvůli posílení vyzařovacího místa prostoru ořešáku) dva kameny menhirového typu výšky cca padesáti centimetrů. Na jaře, asi tak za dva nebo tři roky, se u mě známý opět objevil. Z kmínku, stejně jako z celého stromku přímo tekla míza. Při bližším ohledání jsem zjistil, že východní z obou kamenů obrostlých bujným keřem růže se v zimě východním směrem položil. Kámen jsme opět postavili a ořešák, jako mávnutím kouzelného proutku, přestal ronit mízu. Stromek jsme zachránili; pouze spodní již uzdravená větev zcela uschla. Zároveň se na kmeni směrem k vzařovací linii objevila nezdravá puklina spolu se zduřením okolní části kmene, svědčící o chorobném, snad až rakovinném bujení. Na západní straně kmene pak ořešák neplodí, protože se od vzařovací linie větve odvracejí. Na východní jsou nejzdravější až zdravé ořechy ty, které jsou od linie nejdál. Právě tam se natahují větve ořešáku. Zároveň stromek, oproti okolním svého druhu dříve shazuje listí. Zároveň je pro úplnost  zapotřebí dodat, že by v tomto místě ořech samovolně nikdy nevyklíčil.
Na tomto místě nelze uvést všechny poznatky a objevy. Základní, výše zmíněný  cyklus o prasíle zaujímá více než 1500 stran a 500 barevných fotografií a prasíla v něm bude poprvé představena jako fenomén nikoli záhadný, tajuplný, magický nebo "vycucaný z prstu", ale jako fenomén, který má fyzikální podstatu.

                                                    Jan Johann Jaroslav M i š k a