Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Zdraví škodlivé zemské záření a jeho vliv na naše zdraví

Lidé, přicházející do styku se zdraví škodlivým zářením (GPZ) v místech svého pravidelného pobytu - ve svém bytě nebo na pracovišti, začnou po krátké době pociťovat zvýšenou únavu. V průběhu času - v závislosti na intenzitě zdraví škodlivého záření a na délce pobytu osob na takových místech - se negativní působení GPZ začne u těchto osob projevovat sníženou funkcí tělesných orgánů podřízených prvnímu energetickému centru – první čakře zvané muladhára. Ta je umístěná na dolním konci páteře – na kostrči. Řídí žlázu s vnitřní sekrecí - nadledvinky a tělesné orgány ledviny, močový měchýř. Oslabená funkce močového měchýře se projevuje sníženou kvalitou krve. Krev může být dle genetických vlivů revmatická, hustá a kyselá.

Revmatická krev časem vytváří krystalky, které se usazují v kloubech pohybového ústrojí. Nejčastěji jsou zasaženy kyčelní a kolenní klouby. Začíná zárodek artrózních onemocnění kloubů. Revmatická krev může způsobit i revmatická onemocnění deseti životně důležitých orgánů. Revmaticky postižený orgán nerespektuje signály z centrální nervové soustavy a pracuje stále stejným tempem (výkonem). U srdce se to projevuje při vyšší zátěži zadýcháváním při chůzi do schodů a do kopce. Při chůzi po rovině žádné dechové problémy nejsou. Nejsložitější situace s nebezpečnými následky vzniká u revmatického onemocnění tlustého střeva. To po zvýšené konzumaci potravin pracuje stále stejným tempem, nastává prodleva v průchodu potravin tlustým střevem, vytváří se polypy a končí často zhoubným bujením. Podle mezinárodních statistik patří obyvatelům České republiky prvenství v rakovině tlustého střeva. Je třeba říci, že hlavní příčinou nejsou konzumované druhy potravin, ale celostátně vysoké procento ozářených osob zdraví škodlivým zemským zářením, které se v naší republice pohybuje ve výši cca 75 %. Včasná lokalizace výskytu zdraví škodlivého zemského záření může předejít zhoubným onemocněním.

Hustá krev snižuje krevní oběh v žilách, cévách a vlásečnicích. Tím snižuje optimální výživu našeho těla. Současně vytváří předpoklady pro tvorbu trombů (krevních sraženin). Ty mohou způsobit omezení průtoku krve, což je zvlášť nebezpečné u srdce a mozku. Všechny druhy jejich poškození – infarkt, mozková mrtvice – mají příčinu v husté krvi.

Kyselá krev se projevuje v zánětech kloubů dle genetické dispozice a jejich zatěžování a v různých druzích kožní vyrážky na tváři a na těle. Těmito projevy se tělo snaží očistit a zbavit se kyselosti přirozenou cestou povrchem kůže. Je naprosto nežádoucí používat různých druhů mastí k odstranění těchto kožních projevů a tím potlačovat přirozenou kožní regeneraci. Takovýmto postupem neléčíme příčinu, ale následek, což je nežádoucí a k vyléčení nedojde.

Zdraví škodlivé záření má negativní vliv i na orgány podřízené druhé čakře (křížové čakře nazývající se svadhistána). Čakra je umístěna 4 palce nad stydkou kostí, jsou jí podřízeny žlázy s vnitřní sekrecí – vaječníky a varlata a z hlavních tělesných orgánů děloha, prostata a tenké střevo. Pobyt na GPZ způsobuje chronický zánět vaječníků, varlat, prostaty a tenkého střeva. Chronický zánět vaječníků snižuje počet vajíček, chronický zánět varlat způsobuje nízkou hladinu spermií a tím i možnost oplodnění a otěhotnění. V tenkém střevě jsou získávány potřebné živiny z přijímané potravy. Při jeho zánětu se zpomaluje metabolismus – látková výměna a dochází k zažívacím potížím.

Zdraví škodlivé záření také výrazně snižuje hladinu lidského biopole. Z miliardových hodnot klesá energetická hladina na 400 – 600 tisíc biojednotek. To se projevuje ve snížené imunitě osoby pobývající na GPZ a vytvářejí se podmínky k snadnému nakažení virózou či infekcí. Lidé neozáření GPZ disponují miliardovými hodnotami jednotek svého biopole a pomocí přikládání rukou mohou uzdravovat oslabené orgány sobě i druhým osobám. Proud bioenergie vysílaný z rukou je vhodné posílit myšlenkovým vyjádřením a představou toho, co léčíme. Každý prst na rukou je bioenergetický vysílač a dlaň jako zrcadlo – bioenergetický radar. Optimální délka léčby přikládáním rukou je pro každé onemocnění 20 – 30 minut denně. Po každém takto provedeném bioenergetickém léčením dochází k zlepšení funkce oslabeného orgánu a jeho uzdravování. Bioenergetickou léčbou po odstranění příčiny onemocnění lze úspěšně prakticky léčit i zhoubné bujení (rakovinu, leukémii). Prakticky ověřené výsledky to potvrzují. Pro úspěšnou léčbu je nesmírně důležitá psychická pohoda. Pokud pacient připustí, že jeho onemocnění je nevyléčitelné, psychicky to vzdá, nemůže jej žádný lékař ani biotronik zachránit a uzdravit. Labilní psychika, kterou trpí zejména 80 % žen a 15 % mužů, snižuje miliardové hladiny biopole na statisíce biojednotek. Jejich introvertní myšlení, vracející se stále k minulým zážitkům, jim neumožňuje autoléčbu vlastním biopolem.

Esotericky osvědčený způsob k získání pevné a odolné psychiky je řešen pomocí Křišťálové Cheopsovy pyramidy o základně 60 mm. Pyramidu pokládáme na fotografii osoby, jíž chceme zvýšit biopole. Fotografii orientujeme hlavou osoby na sever a vrchol pyramidy bude umístěn mezi obočím fotografované osoby – na tzv. šesté čakře (nazývané adžna), která ovlivňuje žlázu s vnitřní sekrecí hypofýzu (spodní část mozku). V šesté čakře se nám rodí myšlenky, jejichž realizace vytváří naše životní postoje a náš osud.

Křišťálovou Cheopsovu pyramidu ponecháme na fotografii několik týdnů dle lability daného jedince. Již po třech dnech získává tato osoba vysokou hladinu biopole a tím i možnost léčby vlastním biopolem. Celkovou délku autoléčby stanovujeme siderickým kyvadlem, které slouží dle praktického poznání k: měření hladiny biopole, k zjištění zdravotního stavu, k zjištění blokace páteřních obratlů, k zjišťování výskytu a síly zdraví škodlivých zón. Výskyt zdraví škodlivých zón mohou citliví lidé lokalizovat pomocí dvou mosazných virgulí (o délce ramene cca 370 mm a výšce svislice, za kterou virguli lehce držíme mezi palcem a ostatními prsty, 120 mm). Při lokalizaci GPZ držíme virgule v horizontální rovině cca 100 mm souběžně vedle sebe. Při vstupu virgule na zdraví škodlivou zónu se její ramena zkříží a na konci GPZ se otevřou. Křížovým proměřením prostoru získáme velikost a tvar GPZ. Individuální likvidaci zdraví škodlivého záření je možno odstranit oboustranným zářičem jin a jang (čínská monáda) o průměru 100 mm, který pokládáme do středu GPZ, jinovou (černou) částí na sever, jangovou (bílou) částí na jih. Spodní část oboustranné monády ruší zdraví škodlivé záření, horní část posiluje negativním zářením ozářeného člověka a dává mu vysokou hladinu biopole. Zdraví škodlivé záření lze také odrušit kovovou Cheopsovou pyramidou o základně min. 175 mm, kterou pokládáme do centra GPZ, základnu pyramidy směrujeme v ose sever – jih. Zdraví škodlivé záření mohou také odstranit (rozpustit) Stvořitelem vyvolení jedinci – biotronici. Dokáží na dálku na jakémkoliv místě očistit celé objekty, byty, pracoviště. Potvrzení úspěšnosti odstranění GPZ potvrzují lidé pobývající dříve na GPZ sníženou únavností, zvýšenou pohodou a možností autoléčby vlastním biopolem. Lidé, kteří mají pochybnosti o rušení GPZ na dálku, se o tom mohou osobně přesvědčit na praktických ukázkách rozpouštění GPZ na jimi zvoleném místě. Tímto tvrzením chci vyvrátit různá vyjádření odborníků, že zdraví škodlivé zemské záření nelze zrušit. Zároveň chci varovat všechny zájemce před nákupem inzerovaných pomůcek na zrušení GPZ, pokud se sami nebo prostřednictvím citlivých osob o jejich účinnosti prakticky nepřesvědčí.

Jaroslav  V í t
absolvent „Filipínského zasvěcení“