Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
O znamení Ryb

Právě v tento čas nám vládne znamení Ryb. Říká se, že je to nejzáhadnější znamení z celého zvěrokruhu, které v sobě obsahuje témata všech ostatních znamení.
Možná k pochopení citlivé duše těchto zrozenců přispěje i následující text...
(vybráno z knihy M. Vostré Znamení v nás, vyšlo před časem v meduňkové edici)

Ryby jsou jedním z nejcitlivějších znamení zvěrokruhu. Jako kdyby byly stvořeny z podstatně jemnějších substancí než ostatní znamení. V důsledku toho neustále překypují pocity, dojmy, tušeními. Vzhledem k tomu, že fungují tak trochu jako filtr, přelije se skrze ně každým okamžikem nesmírné množství informací, které oni nějak pociťují. Než si Ryby uvědomí tuto svou schopnost, můžou mnoho času trávit tím, že se snaží vyřešit tyto své domnělé stavy. Logicky se jim to nedaří, protože to, že cítí problém, neznamená, že je to jejich vlastní problém. Ano, každý problém každého, i když je pouze jeho, tak ale přesto se váže na společnou energii. Je též součástí oceánu. Ryba svými jemnými čidly pak vnímá zdraví nebo nemoc prostředí.
Ryby bývají výbornými léčiteli, ale musí si dávat pozor na to, aby problémy druhých nestahovaly na sebe.
Ryba potřebuje být potřebná, to je její základní rys a tím se řadí k jednomu z nejoddanějších znamení. Bohužel často bývá také zneužita, pokud si neujasní rozdíl mezi pojmy služba a služka.
Jedním z jejích hlavních potíží bývá to, že jen složitě rozpoznává, kým vlastně je. Může mít pocit, že je vším a vlastně nikým. Může hrát desítky rolí, ale která je ta nejautentičtější? Kdo vlastně jsem?


Příběh z praxe

Klientka Ryba mi vyprávěla, jak prožila již několik známostí. Vždy, když s někým začala chodit, jako by přijala tvar jeho života. Začala používat podobné výrazy jako dotyčný, převzala módní styl, pokud nějaký měl. Poslouchala muziku, kterou měl rád, zkrátka snažila se o maximální splynutí. Když došlo k rozchodu, Ryba obvykle odvrhla vše, co by jí jen náznakem připomínalo minulost, ale najednou se začala cítit příliš obnažená, bez jakékoli ochrany vlastního autentického života.

Stejně jako voda kopíruje nádobu, do které je vlita, tak i toto znamení má tendenci vyplnit život druhého beze zbytku. Potřeba splynout s druhým je však u každého velmi individuální. Jiná vodní znamení budou nadšena. Pro vzdušná znamení se to však může stát zdrojem trápení, vzhledem k jejich potřebě svobody.
Tomuto znamení se děje mnoho nesnází z jednoho důvodu: mají problém s dokončováním započatého. Oceán je plný myšlenek, plný inspirace, a tak Ryba pluje chvíli sem, pak ji proud zanese o kousek dál a vlastně kde nic tu nic. Myšlenky připlouvají a zase odplouvají a Ryba mezi nimi sní své romantické sny.
Ve znamení Ryb se rodí velké množství umělců. Není se čemu divit, protože ke zdroji inspirace se již zřejmě nelze více přiblížit. Ryba se přibližuje na maximum jiným světům. Tam, kam vědomí nedohlédne, ona bez problémů vpluje a přinese odtud netušené poznatky.

Pozor na  sebeobětování
Ryby mají velkou tendenci k obětování se, a to i v případě, kdy se po nich nic takového nežádá
. Objektu svého zájmu je Ryba ochotna přinést jakoukoli oběť. Bude o něj pečovat, starat se, živit ho a možná ji ani nenapadne, zda za to dotyčný stojí. Většinou on sám jí svým chováním časem předvede, že vynaložená oběť byla marná a k ničemu. Rybu to silně zasáhne, ale i to, jaké utrpení prožívá, patří svým způsobem k její oběti.

Přišel takto jednoho večera mírně ovíněný manžel domů ke své ženě Rybě. Zmožen ulehl na otoman a vyslovil se, že by si dal něco dobrého. Žena Ryba mu tedy začala vyjmenovávat obsah spíže a lednice. Muž to odmávl a řekl: „Víš co, nos mi ukazovat.“

Ne, opravdu to nebyl vtip, jen praktická ukázka toho, jak se dá zacházet s Rybou. Například se Lvem bychom riskovali, že po takovéto žádosti budeme nacpáni do lednice a časem použiti jako součást jídelníčku.
Kdybychom použili analogii růstu a zrání v přírodě, v rámci zvěrokruhu, tak první tři jarní znamení, Beranem počínaje, k nám hovoří o rašení, nalévání poupat a rozkvétání. Letní znamení přebírají dále proces uzrávání, plody jsou již spatřitelné, ale ještě zdaleka nejsou k jídlu. Podzimní trojice završuje proces zralostí a sklizní. Energie mizí zpět hluboko do nitra, kde se obnovuje pro nový začátek. Plody, které zůstaly pod stromy, podléhají rozkladu. Přesto v sobě nesou zárodky příštího cyklu – semena, ze kterých vyroste další život.

 

S tímto losem se ve zvěrokruhu potkávají právě Ryby. Jejich oběť dává vzniku nových forem života i začátku nových cyklů.


Život je teď!

Mnoho Ryb pročeká spousty času na to, až začne skutečný život, „až konečně dostuduji, až si najdi zajímavější práci, až se vdám, až budu na mateřské, až se konečně zbavím toho otrapy… atd. V přítomném čase mají pocit neskutečnosti, toho, že jde zatím o něco jako o generálku či úlohu psanou nanečisto. Kdy ale tedy začne život? Tím, že Ryby mají v popisu práce zpochybnit vědomé a viditelné, můžou mít celoživotní dojem, že toto je opravdu něco, co píšeme na nečisto. Opravdový život se odehrává někde úplně jinde. To, že někde může existovat země zaslíbená, zřejmě v jiné dimenzi, způsobuje, že Ryby nelpí na pozemském bytí. Sní o svých světech bez hranic a v absolutní lásce.

To byl i případ mladého hocha narozeného v tomto znamení. Jako malý prodělal velmi zvláštní prožitek. Zřejmě se nějak dostal do změněného stavu vědomí a ocitl se v jiných světech, kde bytí alespoň na první pohled vypadalo téměř dokonale. Na tento svůj raný zážitek si vzpomněl až v pozdějším věku, kdy se pomocí psychoanalýzy snažil dobrat k podstatě sebe sama. Měl totiž utkvělou představu, že sem nepatří, že se někdo někde spletl a vysadil jej o stanici dříve. Také jeho adaptace na každodennost neprobíhala jednoduše, respektive se nedařila vůbec. Hoch odmítal studovat, pracovat a většinu času trávil ve svém vnitřním světě, kde si zřejmě budoval nějakou tu repliku dokonalého světa. Rodina si zoufala, ale nebylo jí to nic platné. Zato si vyslechla spousty informací o tom, jak jsou naše zavedené formy zbytečné, jak se tady nesmyslně plahočíme, přitom lze přestoupit do úplně jiné dimenze. Návod sice nedal, ale zato pravidelně luxoval lednici a nechal se živit ještě ve věku, kdy ostatní již mají založené své vlastní rodiny. Je možné, že jako Ryba se opravdu cítil na dosah něčemu, co je ostatním zatím příliš vzdáleno. Na druhou stranu poměrně excelentně parazitoval na tom, čím tak pohrdal.

Pro mnohé Ryby je mezi snem a skutečností jen lehký závoj či mlžný opar, který nebrání tomu, aby proplouvaly tam a zpět. Obzvlášť, pokud se jejich realita výrazně odlišuje od představ, vybudují si svět, který s tímto pozemským jen málo souvisí. Většinou až jejich skutečná životní realita je přivede do přítomnosti, kde s hrůzou zjistí, že jim život, mezitímco snily, podškrtl účet a žádá jej zaplatit.

Pro toto znamení je také typické, že více než realitou žije tím, co není či co chybí.
Jejich výrazná fantazie je z přítomnosti přenese kamsi do ideálního svět, který jim doplní skutečnost, v níž se právě v tu chvíli nacházejí. Nedělá jim pak potíž představovat si, že jsou třeba na dovolené a že je tam s nimi i jejich idol. Propojí svět iluze se světem reálným tak dokonale, že časem mohou začít ztrácet přehled o tom, co je pouhá fikce a co skutečnost. Snící Ryba připisuje svému idolu vše, co ona sama potřebuje, aby cítila, že její život je naplněný. Tím ale riskuje, že ve světě skutečných lidí ji čeká jedno zklamání za druhým. Málokdy odpovídá realita představám, natož tak vyprofilovaným, jako má Ryba.
Toto znamení se potřebuje smířit s faktem skutečnosti a pokusit se neunikat tomu, co je potřeba žít.