Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Archetypální terapie a léčení

Pokud na konci roku přemýšlíte, co udělat v nastávajícím roce lépe a jinak, můžete vyzkoušet třeba archetypální terapii podle návodu, který najdete v knize Judity Peschlové Síla příběhů - Pozitivní ženské archetypy. Kniha vyšla nedávno v edici Knihovnička Meduňky.
V každém případě všem přejeme, aby našli svůj pravý archetyp a dobře vykročili do nového roku!

„Není to o dokonalosti. Je to o snaze. A když budete přinášet úsilí každý den, začnete se transformovat. Tak dojde ke změně.“ Jillian Michaels

Archetypání léčení a terapie jsou čímsi podobným jako „life redesign“, tudíž re-dizajn života. Cosi jako když předěláte dům od základů až po střechu a změníte také jeho interiér. Na symbolické rovině to vypadá asi takto: předěláte příčky, vymalujete, nahodíte novou fasádu, odstraníte plíseň, natáhnete odvodňovací drenážní trubky, vyměníte podlahu, elektroinstalaci, dlaždice, nábytek, žaluzie, možná i okenní rámy a dveře, upravíte zahradu, vykácíte nemocné stromy a zasadíte nové, a osejete krásný zelený trávník. Základ sice zůstal, ale máte vlastně nový dům! Nového člověka! Člověka, který bude žít v souladu sám se sebou. Člověka, který chce „opravit“ svůj život, a také ho opraví. Člověka, který najde klíč ke svému potenciálu a odemkne ho. Člověka, jenž bude už navždy jedinečný a neopakovatelný.

Archetypální léčení rovněž připomíná jistý druh „archetypálního feng shui“. Cosi přemístíte v prostoru, abyste získali vytoužený výsledek a životní pohodu. V překladu do řeči archetypální terapie: najdete a vezmete odněkud příběh a archetyp, který se vám zamlouvá mnohem víc, než ten stávající, víc odpovídá vaší představě o vašem budoucím životě a umístíte ho na příslušné místo ve svém „životopise“, moderněji ve své kurikulum vitae. Též ve své mysli, v srdci, vědomí a posléze také v nevědomí. Dosáhnete tím mnohem přitažlivější dizajn svého života, svého „domu života“, který magneticky přitahuje pozitivní události a lepší budoucnost.

Anebo jinak řečeno v dnes oblíbené počítačové hantýrce: aplikovat postupy archetypální terapie je obdobný proces, jako instalace nového programu do počítače, potažmo spíš jeho aktualizace. V našem případě jde doslova o přeinstalování celého vašeho vnitřního softvéru, který jste podědili nebo ho cestou „kdesi pobrali“. Odinstalujete starý program, tedy starý archetyp, a nainstalujete nový; jeho novou, vylepšenou verzi. Případně aktualizujete aplikaci v mobilním telefonu či stáhnete do notebooku vyšší verzi Windows. Nejlépe s nějakým velice účinným antivirovým programem, kterým může být postupné budování vnitřní jistoty, zdravého sebevědomí a zdravé sebelásky. 

Pokud chcete příklad bližší přírodě, archetypální terapie může připomínat práci zahradníka. O rodové linii se mluví jako o rodokmenu, v některých jazycích spíš jako o „rodostromu“. Pokud váš rodostrom zestárl, nebo byste jej chtěli obohatit o jinou odrůdu ovoce, než jaký rodil doteď, prostě jej naroubujete. Roubování, jinak též štěpování či očkování, se podle wikipedie nejčastěji užívá k zušlechťování ovocných a okrasných stromů. Čili pomocí archetypální terapie symbolicky naočkujete na starý rodostrom novou „odrůdu svého života“, tedy svůj nový příběh a archetyp. A pak se po čase dočkáte buďto kvalitnějšího, šťavnatějšího ovoce, větší úrody, anebo zcela nového druhu plodů.     
Dnes není možná pouze adopce dítěte (a tím i adopce jeho rodinných archetypů a rodových vzorců), nýbrž i babičky nebo dědečka. Archetypální terapie představuje podobný postup, čili jakousi „adopci nového archetypu“. Vy však navíc s osvojeným starým rodičem, byť pouze virtuálně nebo symbolicky, umožňujete rozšíření řad svých rodových archetypů o další, které k nim náleží, a taktéž o ty, které oni sami zastupují.   
I kdybyste nakrásně měli mezi svými předchůdkyněmi samé úžasné a následováníhodné vzory, matky, babičky, tetičky či sestry, dnešní doba přináší stále nové výzvy, na jejichž základě si můžete vytyčit cíle, které nemusí být vaší rodinnou linií pochopeny nebo přijaty. Za účelem nacházení vám bližších a z vašeho pohledu pro váš život prospěšnějších vzorů můžete sáhnout po archetypech, které se od vašich rodových archetypů liší právě v tom, co hledáte a co chcete v sobě rozvíjet.
Aby nedošlo k omylu, nejde o to, abychom si v průběhu archetypální terapie vybírali výlučně vzory typu „superženy“ resp. „super hrdinky“. Řekněme kupříkladu Xenu, „mocnou princeznu, zocelenou žárem bitev“, jejíž odvaha mění svět a rovněž ji samotnou. Jedině, že bychom se chtěli věnovat bojovým uměním na vyšší úrovni a zatím k tomu nemáme dost kuráže, sebedisciplíny či odhodlání. Anebo kdybychom chtěli vítězně vybojovat svůj osobní zápas s minulostí, což není pouze podstata Xenina příběhu, nýbrž také terapie léčivými archetypy.

Xenu, jako jistý druh ženského archetypu, znamenitě doplňuje její přítelkyně Gabriela, neboť se z ní časem stává sebevědomá a vnitřně silná žena, jejíž charakter se z jednoho dílu seriálu k druhému stále víc a víc vyvíjí. Ano, v tomto smyslu je Xena a její průvodkyně Gabriela smysluplným léčivým ženským archetypem. Z uměleckého a historického, ba i mytologického hlediska má tento seriál velmi nízkou úroveň, z hlediska „přehlídky“ archetypů může ovšem být docela poučný. V dnešní době příliš maskulinních žen však často potřebujeme jemnější, v žádném případě však submisivní ženský vzor, jemuž odpovídá například Gabrielina sestra Lila, milá, hodná, pracovitá dívka, které nejvíc ze všeho záleží na rodině a na tom, aby se jiní měli dobře. Na tom není zhola nic špatného, vůbec ne. Naopak. Avšak pouze tehdy, když to není jediné, co Lila touží v životě dosáhnout.  
Nejde ani o to, proměnit se přes noc nějakým osudovým zvratem z ostýchavé a přecitlivělé ženy v dámu s kočičí silou, rychlou, hbitou, uhlazenou, divokou, nezkrotnou a též nebezpečnou, jak se stalo výtvarnici Patience Philips v Catwoman, kterou jsem již zmínila. Musíme brát v úvahu své základní založení a charakter; nechtít najednou příliš velký skok, abychom nakonec nespadli ještě hlouběji do propasti, kterou chceme překonat...