Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Jsme paprskem světla

Těsně před tím, než v meduňkové knihovničkce vyjde další, už 33. titul (už jsme na něj upozorňovali - bude to kniha S. Procházkové Když ženy rozkvetou...), nabízíme poslední ukázku z 32. titulu - z knihy naší spolupracovnice dr. Mirky Maškové Tajemno v nás 2...
Knihy z meduňkové edice, které mohou být pěkným a užitečným vánočním dárkem, získáte přes náš e-shop.    

Jsme paprskem světla
Jsme paprskem světla, síly a moci, vycházejícím z hvězd. Hledáme světlo a přinášíme ho dolů na zem, abychom spojili nebe a zemi. Ve svém srdci nacházíme tiché místo klidu a lásky, které přeměňuje temnou noc na světlo dne.

                                                               Miroslava Mašková

Jak jsem se již zmínila v předchozích kapitolách, všechno kolem nás je energie. Energie se pohybuje ve spirále a buď lidi přitahuje, nebo odpuzuje. Záleží na tom, zda mají podobnou či odlišnou frekvenci. Pokud ji dokážeme vnímat, zjistíme, že energie na různých úrovních má různé barvy a zní různými tóny. Je to podobné jako v oktávách, kde jsou stejné noty, ale mají jiné frekvence. Například červená, modrá a fialová tvoří oktávu a je to jedna energetická frekvence. Proto silně reagujeme na lidi, kteří mají stejnou duševní frekvenci. Rozeznáváme sedm rovin energie, které se manifestují jako sedm energetických paprsků, vycházejících z hvězd. Je škoda, že si nejsme více vědomi působení těchto paprsků. Kdyby naše smysly byly rozvinutější a vnímavější, byli bychom schopni u lidí vidět barvy jejich paprsků a slyšet jejich tóny. Každý paprsek má tedy svou barvu a svůj tón. Když jsme v přítomnosti člověka, který je nám sympatický a s nímž si dobře rozumíme, lze předpokládat, že má podobný paprsek a je na stejné vlnové délce jako my.

Energie hvězd se tedy prostřednictvím sedmi paprsků obráží v lidech. Každý z nás má paprsek duše a paprsek osobnosti. Tyto paprsky se projevují v jeho psychické i fyzické energii. Máme paprsek pro fyzické, mentální a astrální tělo. Liché paprsky – první, třetí, pátý a sedmý – jsou spojeny s naší vůlí. Sudé paprsky – druhý, čtvrtý a šestý – souvisejí s láskou. Většinou lidé, jejichž paprsek duše je lichý, mají paprsek osobnosti sudý. Platí to i opačně. Paprsek duše je daný naší inkarnací a v průběhu našeho života se nemění. Paprsek osobnosti člověka se mění s naším vývojem tak, jak jdeme po duchovní cestě vpřed. Například z oddanosti se v člověku rozvede ve vyšší stupeň – bezpodmínečnou lásku. Každý paprsek v sobě zahrnuje pozitivní i negativní stránku. Stejný paprsek se může u různých lidí projevovat různými způsoby. Záleží jenom na nás, jak tuto energii využijeme. Doporučovala bych posilovat pozitivní kvality vašeho paprsku, a tím můžete eliminovat jeho negativní stránky. Každá energie se dá využít pro dobro i zlo. Lidé hodně zneužívali a stále ještě zneužívají energii prvního paprsku (vůle a síly) nebo byli touto energií sami zneužiti. Říká se, že existuje tolik druhů energií, kolik je na planetě lidí. Pro svůj vývoj potřebujeme celou škálu energií – všech sedm druhů. Proto se inkarnacemi naše energie mění a dává nám příležitost využít jí na své cestě životem. Pomáhá nám plnit naše životní poslání. Energii, v níž se necítíme dobře, bychom měli více posilovat – v životě i v meditaci.


Sedm paprsků

Sedm paprsků je základem vesmíru i světa, v němž se pohybujeme a existujeme. Nacházejí se ve všem kolem nás – v lidech, zvířatech, květinách, kamenech, hudbě, obrazech apod. Paprsky jsou kosmického původu a zcela ovlivňují každý aspekt života v našem vesmírném slunečním a planetárním systému. Jsou živou a dynamickou energií. Minerální říše je ovládána 7. paprskem (syntéza, zákon a řád), rostlinná říše 6. paprskem (oddanost a idealismus), živočišná říše 5. paprskem (konkrétní poznání a věda), lidstvo 4. paprskem (harmonie skrze konflikt), duchovní svět 3. paprskem (aktivní inteligence), planetární systém 2. paprskem (láska a moudrost) a sluneční systém 1. paprskem (vůle a síla). V ezoterice se říká, že na planetě Zemi stále více působí energie sedmého paprsku, který je paprskem syntézy, rituálu, zákonu, řádu a magie. Souvisí to s věkem Vodnáře. Teorie a věda o paprscích nám vysvětlují, co se kolem nás děje.
Chtěla bych vám tedy povědět něco více o jednotlivých paprscích, abyste je mohli objevovat sami v sobě, v druhých lidech, v přírodě a okolním světě. Jak jsem se již zmínila, je jich sedm a první tři z nich jsou hlavní.


První paprsek
– vůle a síla
Pozitivní vlastnosti: síla, odvaha a vytrvalost, píle, přímost, oddanost, zodpovědnost, sebedůvěra, jistota, schopnost dívat se na věci z nadhledu, smysl pro humor, schopnost rychle změnit vše staré a minulost, intuice, schopnost vést, organizovat a vládnout, užívat vůle k léčení.
Negativní vlastnosti: pýcha, arogance, ctižádostivost, tvrdohlavost, touha ovládat druhé a manipulovat s nimi, egocentrismus, výbuchy hněvu, násilnické sklony, neschopnost přijímat kritiku, netrpělivost, netolerance, necitlivost, hrubé chování, snaha připoutat k sobě druhé lidi.'
Planety: Vulkán, Pluto.
Znamení: Beran, Lev, Kozoroh.
Čakry: korunní centrum a epifýza.
Barva: červená.
Smysly: hmat.
Zvíře: např. šelmy – tygr, lev, dravci – orel, býk.
První paprsek je hlavním mužským paprskem, v němž se uplatňuje vůle, síla a vedení. Ovládá sluneční systém.
Člověk typu 1. paprsku je vedoucí osobností, je nezávislý, má pevnou vůli a umí vládnout a řídit. Dívá se vždycky dopředu a vysílá energii, stává se, že si o sobě myslí, že je výjimečný a zvláštní. Snaží se organizovat život druhým a vést je. Má úžasnou sílu, která směřuje k dobrému či špatnému úmyslu. Tito lidé jsou rození vojevůdci a průkopníci, kteří jdou životem odvážně a směle. Těžko snášejí jakoukoliv kritiku a jsou citlivější a zranitelnější, než by se nám zdálo. Okolnímu světu se jeví jako chladní, tvrdí a necitelní. Jednají rychle a velmi intuitivně. Jsou netrpěliví, neklidní, snadno se rozčilí, ale rychle odpouštějí a zapomínají na nedorozumění či konflikt. Pohrdají méně schopnými lidmi. Milují sílu a moc, a proto často opovrhují láskou. Dostávají v životě velmi bolestné lekce, které je mají naučit, že bez lásky není možné existovat. Jsou přesní a velmi kritičtí k sobě i druhým. Jejich hnací silou je ctižádost, která se u lidí, jdoucích duchovní cestou, mění na vůli sloužit. Lidé prvního paprsku se snaží být v centru dění, nechtějí být druhořadí. Tíhnou k samotě a mají málo přátel. Je to jejich štěstí i neštěstí. Boří a ničí všechno staré a budují nové. Staviteli nových hodnot jsou lidé 2. paprsku, kteří potřebují typy prvního paprsku, aby zbořili staré, než mohou začít tvořit svá nová díla. Lidé prvního paprsku potřebují hodně lásky a potom se z nich stávají dobří a správní vůdci, kteří slouží nejvyššímu dobru. Společnost je miluje nebo nenávidí. Hodně lidí nedokáže využít energie vůle pro svůj život. Vzniká pak u nich problém v oblasti sakrálního centra. Lidé se bojí, že když budou prosazovat svou vůli, nebudou milováni druhými a budou potrestáni. Musíme se tedy rozhodnout, že chceme svou sílu využít pro dobro. Léčitel potřebuje silnou vůli. Energie, která léčí, je láska a koncentrace, která je k léčení potřebná a děje se prostřednictvím vůle. Akt vůle znamená naladit se na lásku a světlo.