Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Nová kniha Markéty Vostré "Pohádková cesta, aneb co jsme v dětství netušili"

Vědma  a odbornice na výklad karet Markéta Vostrá už pro meduňkovou knihovničku připravila několik inspirativních knih. Právě vychází její další kniha s názvem Pohádková cesta, aneb co jsme v dětství netušili, v níž autorka zajímavě, srozumitelně a objevně využívá pohádkových archetypů k objasnění situací, do nichž se na své životní cestě dostává každý z nás...
Knihu získáte přes náš e-shop.

Proč číst knížku „Pohádková cesta, aneb co jsme v dětství netušili“?

Pohádka jako taková je poměrně nedoceněný útvar z hlediska své mocné léčivé schopnosti. Když čteme, či sledujeme filmovou pohádku, často se vědomě a beze zbytku podvědomě ztotožňujeme s cestou hrdiny za štěstím. Prožíváme děj, a jsme zúčastněni skrze jeho roli. Často se můžeme ztotožňovat i s vedlejšími rolemi a takto celistvě prožívat děj příběhu. S naším životem je to velmi podobné. Archetypy v nás jsou role, se kterými se více či méně ztotožňujeme a dáváme jim větší či menší prostor skrze každodenní konání. Pokud chceme být účinní ve svém vyzrávání, potřebujeme procházet svoji životní cestu vědomě – tedy v plné účasti naší bytosti. To, co je nesmírně účinným detektorem správnosti mnoha účelů na naší cestě i toho, že kráčíme pro náš vývoj správným směrem a vytěžujeme tak i správně poznatky, je vědění, jakému hlasu v nás vlastně nasloucháme. Zda nás ponouká naše ego či hlas rozumu – mysli, či hlas intuice – srdce, který je propojen s božím vedením a záměrem. Jednotlivé pohádkové postavy v příběhu jsou oněmi jednotlivými hlasy v nás. Ať už jde o hloupého Honzu – naše zcela bezelstné jádro, které teprve životní poutí dozrává do podoby krále – zralého vědomí, které vládne klidnou, moudrou, přitom nesmírně mocnou silou svému království – našemu životu. Aby se vědomí mohlo stát králem, bylo potřeba vysvobodit princeznu – duši, cit. Spojení vědomí a podvědomí, rozumu a citu, ducha a duše, je završeno pohádkovou svatbou, po které oba žili šťastně až do smrti. Bytost, ve které se integrovaly a na své místo určení dospěly všechny její části – archetypy, je vyrovnaná a šťastná a žije svůj život nesmírně naplněný, což dává pocit nejen smysluplnosti, ale i užitečnosti vůči sobě i službě druhým. Každá negativní pohádková postava – čerti, ježibaby, bludičky atd. je zástupcem temného archetypu v nás, jehož energie si žádá osvobození či transformaci. Oč méně mu věnujeme pozornost, či se mu snažíme vyhnout a dělat, že neexistuje, o to více se hlásí prostřednictvím těžkých životních zkoušek či každodenních nepříjemností. Kniha „Pohádková cesta, aneb co jsme v dětství netušili“ přináší rozbor známých pohádek, srozumitelnou formou, tak aby poznání bylo co neúčinnější.

Pro koho je kniha Markéty Vostré „Pohádková cesta, aneb co jsme v dětství netušili“ určena?

-          Pro ty, kteří se přestali orientovat ve svém životě a potřebují nalézt správný směr

-          Pro ty, kteří „se neznají“ a nevědomé motivace je stále a znovu vtahují do nefunkčních či nevyhovujících vztahů – zrcadel vlastního nepřijetí

-          Pro ty, kteří usilují o vědomou, autorskou cestu, tedy jsou spoluúčastníci scénáře vlastního života.

-          Pro ty, kteří se zajímají o astrologii

-          Pro ty, kteří mají rádi pohádky a usilují o jejich hlubší pochopení

-          Pro ty, kteří potřebují uzdravit svůj život.