Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Nový titul meduňkové edice - ukázka druhá

Na konci února vyšel už jubilejní 30. titul edice Knihovnička Meduňky: kniha Judity Peschlové Nebe v pronájmu. Andělé zázraků. Nabízíme další ukázku...
Knihu získáte přes náš e- shop nebo na stáncích PNS.

Andělské meditace a vizualizace

„Na co myslíte, to dostanete. Co cítíte, to přitahujete. Co si představujete, to vytváříte.“ Osho                                                                                                                         

Andělské meditace a vizualizace jsou součástí snah dosáhnout již tady na zemi nebeských výšin. Prostřednictvím andělských meditací, vizualizací, rituálů a kouzel se stáváme stále víc a víc sami sebou, svou nejlepší, nejvyšší a nejnebeštější podstatou. V žádné, ani nejobjemnější encyklopedii, dokonce ani v celé Národní knihovně či na Googlu nenajdete odpovědi na všechny otázky. Navážete-li hluboké spojení s anděly, umožníte-li jim, aby vás v průběhu andělských meditací, vizualizací a obřadů unášeli do svého nebeského království, můžete je objevit. Kde? Přece v sobě! A nejenom to, také brána do světa andělů a do nebe vašeho života je ve vás samých. Andělé vám mohou pomoci otevřít tu bránu dokořán, aby se zázraky mohly stát vaší každodenní zkušeností. Opustíte-li zónu svých konvencí a vydáte-li se stezkami neprobádaných slují své vlastní intuice a jasnozřivosti, budete na pravé cestě do svého nejvysněnějšího nebe. V něm nakonec naleznete něco nepopsatelně nádherného. Nejenom svět andělů, andělských zázraků a Světla, nýbrž především zázrak sebe sama.  

Mnoho lidí neovládá meditaci ani vizualizaci, pokud je někdo nevede. Návody na andělské zázraky skrze meditace a vizualizace mohou pak pro ně být leckdy mnohem náročnější, než by se mohlo na první pohled zdát, ačkoli nejsou ve své podstatě vůbec obtížné. Proto jsem v této knize zvolila co „nejpraktičtější“ postupy, které by měli zvládnout i ti, kteří se domnívají, že sami meditovat a vizualizovat nedokážou. Meditací a technik, které ve své praxi používám i v souvislosti s andělskými nebeskými zázraky, je přirozeně mnohem víc, pro vás však uvádím pouze některé z nich jako inspiraci. 

Malá rada pro vás: nahrajte si do mobilu, MP3 nebo diktafonu texty mnou popsaných meditací. Budou se vám lépe a jednodušeji provádět, budete z nich mít lepší, radostnější pocit a víc vás obohatí. Případně zapojte do bádání v nebeských pláních své přátele či rodinné příslušníky a rozdělte si nahrávaní jednotlivých vizualizací mezi sebou. Můžete se rovněž pravidelně setkávat a společně se nořit do některého ze sedmi nebes andělských zázraků. Posílíte tím jak účinek meditací, tak svou vlastní energii a vnitřní světlo.  


Síla a moc dechu

"Dýchat... Nadechnout zhluboka, vzduch, cítíš? A myslet si při tom: Dýchám, dýchám, ještě dýchám... Jsem boháč“

                                                                                                  Jan Otčenášek

Náš dech je kouzelným nástrojem, skrze nějž můžeme dosahovat stavů, v nichž můžeme konat hotové zázraky nebo si je přivolat. Fáze výdechu pomáhá zbavit se všech toxinů, psychických, emočních, mentálních i fyzických, všeho napětí, a dokonce i starostí a nutkavých myšlenek. Nádech přináší uvolnění, které je nezbytným předpokladem naladění duše na takový rozměr bytí, který nám zázraky umožňuje, ba přímo nabízí. Nezapomeňte tedy u všech meditací po celou dobu pomalu a zhluboka dýchat a představovat si přitom, jak nadechujete andělské zářivé světlo...