Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Nový titul meduňkové edice: Tajemno kolem nás 2

32. titulem edice Knihovnička Meduňky, který vychází na konci srpna, je kniha Tajemno kolem nás 2, ve které autorka, psycholožka a léčitelka PhDr. Miroslava Mašková, navazuje na svoji první knihu Tajemno kolem nás. Zabývá se ezoterní astrologií i působením energie, kterou můžeme vyjádřit sedmi energetickými paprsky. Nabízí informace i rady užitečné pro dosažení harmonie těla a duše... Přečtěte si ukázku... Knihu získáte přes náš e-shop nebo na stáncích PNS.

 

Ezoterní astrologie

 Hvězdy nosíme sami v sobě. Rodí se, žijí a umírají – stejně jako člověk. Pohlédneme-li bezestrachu k nebi i do svého nitra, objevíme tam tajemné síly a poodhalíme zrcadlo budoucnosti.

                                                                               Miroslava Mašková

Když se díváme na hvězdy, obvykle u nich hledáme odpovědi na své otázky. Člověk odedávna obracel svůj zrak ke hvězdám. Toužil odhalit jejich tajemství a obdivoval jejich krásu. Věřil, že hvězdy ovládají jeho osud a že je v nich zapsána jeho budoucnost. Když se večer dívám na noční oblohu, mám opravdu pocit, jako by hvězdy byly zlatým písmem nebe. Číst v nich je dovoleno pouze lidem vyvoleným a zasvěceným. Člověk začal zkoumat vesmír a zjistil, že sám je analogií vesmíru. Objevil mikrosvět – zázračný svět malého atomu – a uvědomil si, že elektrony kroužící kolem atomového jádra se podobají planetám obíhajícím kolem Slunce. Poznal, že mikrokosmos a makrokosmos tvoří jeden celek a že člověk podléhá zákonitostem obou těchto světů. Dospěl ke správnému názoru, že chce-li objevit tajemství vesmíru, musí nejdříve poznat sám sebe.

Celý náš život na této planetě je spojen s vesmírnými silami. Lidé si často myslí, že jsou ovlivňováni energetickými paprsky, vycházejícími z hvězd. Člověk je jakousi přijímající stanicí a je vystaven jejich energetickým vibracím. Nevědomý člověk ani netuší, jak by mohl ovlivňovat svůj osud a čelit nepříznivým vlivům. Nejdříve tedy musí poznat sám sebe. V tom mu pomáhá astrologie, která mu odhalí, jakou cestou by měl v životě jít.
    Astrologie tedy pečlivě sleduje dění v makrokosmu a snaží se z tohoto dění odvozovat, co se odehrává v rovině užší – v životě lidském. Každého člověka považuje za jedinečnou bytost, která se v dané podobě a dané době vyskytuje jen jednou. Jejím cílem je poradit a poskytnout mu určitou pomoc při rozhodování. Za to, jak se člověk rozhodne, je zodpovědný sám. Má svobodnou vůli. Astrologie mu může ukázat, jaké možnosti i překážky stojí na jeho životní cestě. Poskytuje mu informace o druhu, síle, kvalitě energií, kterých může spolu se svými vlastnostmi využít.
    Astrologie se zrodila v dávných dobách a říká se, že základ vytvořili Chaldejci. Astrologie tak, jak ji známe dnes, prý pochází ze Středomoří, které bylo kolébkou vyspělé civilizace. Chaldejští pastevci za dlouhých večerů pozorovali nebe a zjistili, že postavení hvězd se mění stejně jako události i lidské činy. Od Chaldejců se astrologie dostala do Egypta, kde dosáhla mimořádného rozkvětu. Všechna náboženství Egypta se o ni opírala a vycházela z ní. Z Egypta ji převzali Řekové a zdokonalili ji o znamení zvěrokruhu a názvy planet. Proto jejich názvy pocházejí z řečtiny, i když časem je ovlivnila i latina. Z Řecka se pak astrologie dostala do celé Evropy.

V průběhu historie se astrologií zabývali významné osobnosti z oblasti filozofie, medicíny a psychologie. Slavnými astrology byli např. Tycho Brahe, Nostradamus, Johann Kepler, Mikuláš Kopernik, Galileo Galilei a mnozí další. Mnoho vědců astrologii využívalo ke své práci – např. známý psycholog a psychoterapeut C. G. Jung a přední psycholog prof. dr. Hans Bender z freiburské univerzity v Breisgau. Jejími obdivovateli byli J. W. Goethe a G. W. Leibniz.
Potvrdila se souvislost mezi člověkem a vlivem hvězd. Sluneční aktivita, střídání ročních období, počasí a jiné změny mají vliv na fyzickou i psychickou stránku člověka. Většina starověkých a středověkých lékařů, včetně antických, byla zároveň astrology. Hippokrates dělil své pacienty do čtyř základních skupin podle čtyř přírodních živlů, k nimž patřili podle svého znamení zvěrokruhu. Pro každou skupinu doporučoval odlišnou léčbu. V minulosti byla astrologie velmi vlivným oborem, který značně ovlivňoval život člověka a rozhodoval i o osudu národů. Například Platón studoval vliv Měsíce a Slunce na vznik pohlaví. Dante tvrdil: Moudrý člověk je pánem svého osudu jen tehdy, podaří-li se mu být v souladu s kosmem. Astrologii nazýval nejušlechtilejší vědou.
Astrologie je považována za nejstarší vědu na světě. Ale myslím si, že je více uměním než vědou, protože pravá astrologie vždy byla a stále ještě je cestou zasvěcení, která vede přes poznání sebe sama a přírody k poznání vesmíru a jeho nejvyššího principu. Hlavním úkolem astrologie je poznat nejniternější podstatu člověka a pomoci mu v tom, aby mohl sám sebe zdokonalovat. Astrologie tedy není prostředkem ke klamání osudu, ale má člověku pomoci osud naplnit. Předkládá objektivní fakta stejně jako lékař, který stanoví diagnózu. O průběhu nemoci, osudu, si rozhoduje člověk sám svým přístupem k životu. Vždy má na vybranou, může volit mezi dvěma cestami – dobrem a zlem.
Náš osud nám není fatálně určen. Tvoříme si ho my sami svou volbou. Astrologie nám pomáhá uplatnit v praxi staré přísloví: Poznej sebe sama a budeš znát světy a bohy
. Ukazuje nám kladné a negativní stránky naší bytosti. Svobodně se můžeme rozhodnout a eliminovat i potlačovat negativní sklony a tím posilovat všechno pozitivní.