Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Tajemno kolem nás 2

Už jste četli nejnovější titul z meduňkové edice - knihu dr. Mirky Maškové Tajemno kolem nás 2? Určitě stojí za přečtení, přináší řadu přehledných  a zajímavých informací, které pomáhají lépe pochopit skryté stránk\ světa kolem nás...
Kniha navazuje na stejnojmenný první díl - Tajemno kolem nás.
Knihu získáte přes náš e-shop.

Země, oheň, voda a vzduch

Člověk je oceánem života a spojuje
v sobě všechny živly i protiklady.
Ze země člověk je stvořen.
Voda, oheň i vítr chrání tajemství
jeho duše, která sní o svobodě
a věčnosti. Je jako čerstvá květina
s krůpějí rosy, v níž se odráží
samo slunce, i prchavý okamžik
věčnosti, odvátý větrem.

                                                                          Miroslava Mašková

Nauka o přírodních živlech pochází z antiky. Z té doby je také názor, že podstata všech věcí se skládá ze čtyř živlů, které se projevují jako teplo, studeno, sucho a vlhko. Podle kombinací těchto živlů každá věc má svůj oheň, vzduch a zemi. Tyto živly v sobě spojují i působení hvězd, a proto je lidé spojili s dvanácti znameními zvěrokruhu. Dostaneme tak sedm základních sil či energií, které v podobě hvězdných paprsků dávají sílu kamenům, rostlinám, zvířatům a lidem. V člověku se zobrazují jako druh energie, která je dána znamením, v němž se narodil. Rozeznáváme znamení zemní, vodní, ohnivá a vzdušná.

Myšlenku, že svět je stvořen ze čtyř živlů, prosazoval Platón, který přisuzoval zemi – princip dostředivý, barvu žlutou, oranžovou nebo hnědou, astrologická znamení Býka, Kozoroha, Panny, ohni – principžárový,barvučervenou, astrologická znamení Berana,Střelce, Lva, vodě– princip chladový, barvu zelenou a astrologická znamení Ryb, Raka, Štíra, vzduchu – princip odstředivý, barvu modrou a astrologická znamení Vah, Blíženců a Vodnáře.
    Agrippa z Nettesheimu o živlech píše: Jsou čtyři prvky, které tvoří podstatu všech hmotných věcí: oheň, země, voda a vzduch. Každý prvek má své dvě hlavní vlastnosti, první z nich je stálá a druhá je prostředníkem a souvisí s prvkem následujícím:oheň – je horký a suchý, země – suchá i mokrá, voda – mokrá a studená, vzduch – studený a teplý.

Tímto způsobem prvky s opačnými vlastnostmi jsou protiklady – oheň je protipólem vody, země protipólem vzduchu.
    Platón rozlišuje prvky jiným způsobem a každému znich přisuzuje tři vlastnosti, které jim dávají trojí povahu: ohni – jas, jemnost a pohyb, zemi – temnost, hustotu a klid. Na základě tohoto jsou protiklady oheň a země. Ostatní prvky mění své vlastnosti podle nich. Vzduch – přejímá od ohně jemnost a pohyb, od země temnost. Voda – získává od země temnost a hustotu, od ohně pohyb. Oheň je dvakrát jemnější, třikrát pohyblivější a čtyřikrát jasnější než vzduch. Vzduch je dvakrát jasnější, třikrát jemnější a čtyřikrát pohyblivější než voda. Voda je dvakrát pronikavější,třikrát jemnější a čtyřikrát pohyblivější než země. Stejný je poměr ohně ke vzduchu, vzduchu k vodě a vody k zemi a stejné je to i naopak. To je základem všech věcí, jejich povah, energií, vlastností. Kdo je zná, odhalí tajemství a pronikne do podstaty všech věcí. Země a voda jsou těžké, vzduch a oheň lehké. Každý ze čtyř živlů má trojí povahu, dohromady tedy dostaneme dvanáct vlastností. Číslo dvanáct znamená kruh a celek.
    Hermes Trismegistos tvrdil, že základem všeho jsou dva prvky – oheň a země. Zemi považoval za trpnou a oheň za činný. Na smaragdové desce, která byla nalezena v jeho hrobce, stojí toto vyznání:

To pravdivé, beze lži a nejpravdivější: co je dole, je jako to, co je nahoře, a co je nahoře, je jako to, co je dole, aby byly způsobeny zázraky jediné věci. A jako všechny věcipovstaly z jednoho, tak se uzpůsobením zrodily všechny věci z této jediné. Slunce je jejím otcem, Měsíc její matkou, vítr ji nosil ve svém lůně, Země je její živitelkou, otec všeho tělesna celého světa je zde, síla její je úplná, byla-li obrácena k Zemi. Oddělíš-li zemi od ohně, jemné od hrubého, jemné s velkou dovedností vystoupí ze země na nebe a opět sestoupí na zem a přijme sílu věcí hořejších a dolejších. Tím se ti dostane veškeré slávy světa a všechna temnota od tebe odstoupí. To způsobí síla nad všechny síly, neboťpřemůže každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou. Tak byl stvořen svět. Z toho vzejdou bezpočetná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde. Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, maje tři části filosofie světa. Dokonáno jest, to jsem pravil o díle Slunce.

                                                            Hermes Trismegistos

Ve vodě, ohni, vzduchu a zemi jsou skryty znázorněné síly, které můžeme využít ve prospěch lidstva. Energetické vibrace živlů jsou obsaženy v životní energii – ve vyzařování člověka, zvířat, rostlin i kamenů. V biopoli či auře je můžeme vnímat v podobě barevných kombinací. Červená představuje oheň, modrá vzduch, zelená vodu, žlutá, oranžová nebo hnědá zemi. Člověk je výsledkem kombinace a syntézy všech čtyř živlů či elementů, které symbolizují hmotu, tekutiny, teplo a vibrace – „vítr“. Oheň souvisí s energií, země se stabilitou, vzduch s pohybem a voda s city. Přebytek ohnivé energie způsobuje pohyb a přílišnou vznětlivost, jeho nedostatek znamená slabou energii v těle. Nadbytek země vytváří silný materialismus, nadměrnou sexualitu, nedostatek této energie přináší touhu uniknout z reality a takový člověk žije s hlavou v oblacích. Přebytek vody způsobuje přecitlivělost a na fyzické úrovni zvýšené vyměšování, málo vody znamená nedostatek citlivosti a vnímavosti. Přebytek vzduchu přináší pohyb a lehkost, ale jeho nedostatkemvzniká neschopnost přizpůsobit se. Energetické působení živlů se obráží i v lidském chování. Pomalý a těžkopádný pohyb člověka odpovídá zemi, strach a ospalost vodě, bystrost, čilost a jemnost vzduchu, rychlost a hněv ohni.
Také naše smysly ovlivňují čtyři základní prvky: oheň – zrak, vzduch – sluch, voda – čich a chuť, země – hmat...