Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrokukatko

Astrokukátko pro vás do každého čísla Meduňky připravuje zkušený astrolog  Ing. Zdeněk Bohuslav. Horoskop na každý den měsíce najdete v aktuálním čísle Meduňky.

Astrokukátko na vybrané LEDNOVÉ dny

1. až 2. leden sice přinesou některým lidem pocity omezení či brzdění rozletu, ale podpoří vážná rozhodnutí, hloubavost, vytrvalost, střídmost a pokoru, pokud tyto tendence budou směřovat ke konkrétním a využitelným výsledkům. Je to dobrý čas pro rozhodnutí s dlouhodobým dopadem do budoucna a také pro jednání vyžadující formu a řád. 

3. a 4. leden posílí originalitu a nápaditost myšlení. V osobní a partnerské rovině přinesou více příležitostí k zamilování, větší tvořivost a dobré nápady. Jsou to dny vhodné  pro navazování nových vztahů i pracovních a obchodních kontaktů.     


------

7. až 9. leden budou pokoušet nárůstem zbrklosti, překotnou rychlostí myšlení, ukvapenými a podrážděnými reakcemi a hádavostí. Je to nevhodný čas pro uzavírání smluv, obchod, vstupní pohovory a činnosti vyžadující soustředění – zvláště pak u řidičů a lidí pracujících se stroji.  


----- 

12. až 14. leden přinesou větší množství zmatků, omylů a chaosu v osobním i profesním životě spolu s možností, že budeme okradeni, podvedeni či upadneme do dluhů. Člověk se může stát snáze obětí podvodníků či falešných duchovních vůdců. Je potřeba dát pozor na otravu, alkohol, drogy, obecně na látky a postupy přenášející člověka mimo realitu. K překonání těchto vlivů napomůže více než jindy střízlivé myšlení.

15. leden oživí sousedské a příbuzenské vztahy a usnadní zapojení rozumu do urovnávání již existujících sporů. 


------

18. a 19. leden posílí důraz na vlastní svobodu, vznětlivost, snížení sebekázně a tendenci k unáhleným reakcím. Objeví se větší nebezpečí úrazů při řízení a práci s elektrickými spotřebiči i technickými zařízeními. Současně to bude čas lákající k milostným hrátkám, bude výrazně povzbuzována sexuální energie a také posilována schopnost prožitku. 

 

20. ledna v 09:59:27 vstoupí Slunce do vzdušného znamení Vodnáře. Nastalé konstelace podporují intelektuální sféru, ale přinášejí i příležitosti k získání zkušeností s emocionalitou. V pozitivní rovině nabídne tento den uspokojení a prohlubování stávajících vztahů, ale i otevření nových životních příležitostí. Budeme podrobováni různým zkouškám, některým lidem tento čas přinese podněty k hrubosti, vulgaritě a projevům násilnictví, ale i k myšlenkové naivitě, snění o tom, „coby, kdyby“ a hluboká výchovná citová zranění.     


-------

28. leden bude s pomocí výhledů a perspektiv přát urovnávání svárů jak ve vztazích, tak v profesním životě.  

29. až 31. leden nabídnou větší intelektuální aktivitu, zrychlí myšlení a posílí nezávislost úvah. Je to dobrý čas k pokusům o nová řešení, která mají zlepšovat technologie, životní podmínky, osobní spokojenost či prosazení se.