Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Od naší čtenářky - moje zkušenosti s biotronickou léčbou

Do redakce dostáváme od Vás, milí čtenáři, mnoho mailů a dopisů - děkujeme za ně. Zveřejňujeme dopis čtenářky Světlany, který se týká  biotronické léčby a reaguje na televizní pořad Máte slovo...

Dobrý den!

Reaguji na článek Moje zkušenosti s biotronickou léčbou, uveřejněný v srpnové Meduňce. Poslala jsem panu ministrovi následující dopis, kde jsem vyjádřila své stanovisko ke kampani Proti šarlatánům a k pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou:

(na snímu autorka dopisu)
Velmi mne znepokojuje současná kampaň proti „šarlatánům". Je jednostranná a nesouhlasím s ní. Proč lidé nemohou posílat i pozitivní zkušenosti s dobrými léčiteli, ale jen negativní? Jakým právem si hrajete na soudce a pánaboha s právem určovat, čemu kdo smí nebo nesmí věřit?
Já i moje rodina máme s biotronikou pozitivní zkušenosti. Vděčíme sanátorovi p. Pfeifferovi za mnohé. Velmi pomohl nám všem - mamince s ochrnutou nohou, s cukrovkou, pak i po mrtvičce. Zlepšení byla velmi výrazná. I u táty se slabým srdíčkem měl úspěch.
Mne zbavil  závratí v důsledku zužování cév v mozku, problémů se štítnou žlázou. 
Znepokojil mne i pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Předvedené zesměšňování a pohrdání lidmi s jiným názorem bylo jen ukázkou arogance většiny účastníků, kteří podporovali Vaše názory.
Nejdříve by se měly věci prozkoumat a pak se posmívat a říkat „nevěřím“ . Nelíbilo se mi, jak se tam s p. Pfeifferem jednalo. Přitom on měl v ruce důkazy, které p. ministrovi předal. Věřím, že p. ministr dodrží své slovo a prostuduje je.
Dnes a denně umírají lidé na rakovinu a není jim pomoci. Lékařská věda jen zachraňuje lidi před nádorem, ale nezná příčinu nemoci, kterou znal již v r. 1945 světoznámý léčitel Josef Zezulka. Pokud existuje metoda, která pomáhá potřebným, měla by se prozkoumat. Biotronika a medicína by měly spolupracovat ve prospěch pacientů, jako je to jinde ve světě.
P. Pfeiffer pracuje bezplatně a pacienty od lékařů neodvádí. Dnes již nelze ignorovat velké množství svědectví lidí, kteří jím byli uzdraveni. Byl to i můj známý s rakovinou, který po ozařování byl ve velmi špatném stavu, nebyla mu dávána žádná naděje na život, a díky p. Pfeifferovi žije léta ve velmi dobrém stavu. Už 20 let navštěvuji přednášky p. Pfeiffera, na kterých seznamuje posluchače s filozofií biotroniky.

Apeluji na Vás a na všechny, kteří mají možnosti vytvořit podmínky pro podporu biotroniky, aby tak učinili pro další potřebné. Vždyť rakovina narůstá řadou kosmickou a denně na ni umírají lidé.

Jako odpověď mi přišlo  to samé jako paní Zdeňce Čubrové - dokument Stanovisko vědecké rady ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii. S tímto stanoviskem krajně nesouhlasím, proto jsem p. ministrovi poslala následující dopis: 

Nelze souhlasit s tím, že když existuje metoda, která má dobré výsledky a která lidem pomáhá, tak by se měla ignorovat. Určitě by stálo za to ji prozkoumat. Cíl je přece prospěch a zdraví pacienta. Vždyť i v zahraničí spolupracuje lékařská věda a biotronika ve prospěch pacientova zdraví. Je to například v Rakousku, Německu a i jinde.
Panu ministrovi žák světoznámého léčitele p. Josefa Zezulky, který založil biotroniku v r. 1945, předal materiály a důkazy, že biotronika účinkuje a velmi pomáhá lidem. Stálo by za to je prostudovat. P. Josef Zezulka byl známý hlavně v léčbě rakoviny, ale i jiných nemocí založených na bioenergetické nedostatečnosti. Důkazem jsou i lékařské zprávy o vyléčených pacientech z rakoviny.
I pacient má právo ve svobodném státě si vybrat metodu a cestu, kterou se chce léčit a které věří. Na rakovinu denně umírají lidé a není jim lékařskou vědou pomoci. Víte to Vy i já. Bohužel jsou to i lidé mladí.
Biotroniku nelze slučovat s psychotronikou. Je to úplně jiný obor. Ve Stanovisku vědecké rady ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii bylo uvedeno, že nebyl přinesen jediný spolehlivě ověřený důkaz o léčebném účinku této metody. Důkazy však byly předány p. ministrovi pokračovatelem p. J. Zezulky p. Tomášem Pfeifferem v pořadu s Michaelou Jílkovou Máte slovo. P. ministr slíbil, že je prostuduje,  i když jim nevěří. Existuje i mnoho svědectví lidí, kterým biotronika pomohla. I já osobně je znám. Jsou k dispozici i na internetu na stránkách www.dub.cz. Jsou tam svědectví lidí, kterým biotronika pomohla i s lékařskými zprávami před a po léčbě biotronikou.
Ještě jednou apeluji na Vás a na všechny, kteří mají možnosti vytvořit podmínky pro podporu biotroniky, aby tak učinili pro  další potřebné. Vždyť rakovina narůstá řadou kosmickou a denně na ni umírají lidé. Je to často bolest a utrpení zbytečné. Vždy´t všem by mělo jít o jediné – o prospěch a zdraví pacienta. Ideálem by měla být spolupráce těchto dvou oborů.

                                                                         Ing. Světlana Ivanovová

                                                                           ivanovova@volny.cz