Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Alchymie zvuku

„Zvuk má sílu znovu vytvářet světy. Zvuk jako prostředek napomáhající změnám se dostává do popředí pozornosti zejména na přelomu každého tisíciletí. Například na počátku 1. století našeho letopočtu byla znovu zavedena tradice nepřetržitého zpěvu chorálů na posvátných místech ranných křesťanů i ve starých druidských svatyních. Účelem zpěvu bylo zajistit na Zemi život v harmonii. I my se dnes nacházíme na počátku nového tisíciletí a zvuk a zpěv začínáme znovu používat jako lék, jenž může pomoci lidem na celém světě a zároveň vytváří novou Zemi pro budoucí pokolení,“ říká Ani Williams.

              P. R. článek

„Naším úkolem je zpívat svět, zpívat krásu. Svět je odrazem našeho zpěvu.“
Billy Yellow – Medicinman národa Navajo


Ani Williams je světově známá harfenistka a zpěvačka, která nahrála přes dvacet alb s originální hudbou stylově vycházející z dávných duchovních skladeb. Koncertovala v Severní i Jižní Americe, Anglii, Holandsku, Skotsku, Irsku, Francii a Egyptě, na místech jako je například katedrála Saint James v Londýně, katedrála v Troyes ve Francii, v koncertní síni Saint Cecilia’s Hall v Edinburghu, na Koperníkově univerzitě v Polsku a mnoha kostelech a zámcích v Evropě i Británii. Do svých skladeb dokáže vplétat krásu a hluboce dojímavé příběhy, které oslovují posluchače na celém světě. Používá neobvyklé stupnice typické pro východní hudbu, výrazné harmonie a krásné melodie. Slova jejích písní často vycházejí z dávných učení a filosofií nebo perské mystické poezie. Zpívá aramejsky, egyptsky, hebrejsky, tibetsky i jazyky latinské Ameriky. Její hlas zní jednou andělskými tóny, jindy dosahuje plných, zemsky znělých hloubek. Svým zpěvem oživuje časy dávno minulé, rozjasňuje přítomné a připravuje budoucí. Ani je tak trošku světoběžník. Zimní měsíce tráví v Sedoně v Arizoně v USA, letní ve francouzském Rennes-les-Bains, odkud vyjíždí na kratší a delší cesty za poznáním, inspirací i jako průvodkyně zvídavých turistů, kteří se stejně jako ona zajímají o historii a různé tajemné příběhy. Konec konců, oba její „domovy“ tajemstvími, esoterikou a historií přímo přetékají. I my jsme ji poznali v srdci katarské země a nechali se unést její hudbou, šarmem a vypravěčským uměním. Ani má velmi příjemné a neokázalé vystupování a jemnou krásu a ušlechtilost skutečné dámy. Člověk se s ní cítí opravdu dobře a ani si nevšimne, jak ho kouzlo jejího hlasu a hudby rychle přenese do pohádkových časů a snových milostných příběhů. Nepozorovaně se ocitáme ve světě rytířů, krásných paní, jednorožců, víl i dalších bytostí, v němž je vše prodchnuto láskou, která musí překonávat mnoho obtíží, a i když ne vždy dojde svého naplnění, přesto pokaždé a stále znovu vítězí. To, že ničemu takovému vlastně vůbec nevěříte, si k vlastnímu překvapení uvědomíte až drahnou chvíli poté, kdy si do promáčeného kapesníku utřete poslední slzu a pohledem se setkáte s jiným posluchačem, který se se stejným údivem vrací ze stejných dálek, do této reality. Reality? Kdo ví. Snad nám odpoví sama Ani v některé ze svých knih nebo na některém z pořádaných seminářů či přednášek – koncertů.

Ani totiž není jen kouzelnice, která vás omámí svou hudbou, je také odborník na slovo vzatý a skutečný profesionál. O svých cestách za dávnými civilizacemi napsala mnoho pojednání a je spoluautorkou publikace The Cathar View, kterou v roce 2012 vydalo nakladatelství Polair Publishing. Její texty a příběhy o léčení posvátných míst zvukem jsou součástí knihy Earth Walking Skydancers vydané North Atlantic Books. Článkem Marie Magdalena —Paní Grálu se podílela na knize Templar Papers. Krom jiného přispívá do časopisu Four Corners Magazine, webového magazínu Drunvala Melchezideka Spirit of Maat, a The Temple Booklets vydávaného v Británii. Věnuje se zejména roli Marie Magdaleny v mysteriích svatého Grálu, tradicím ženských učedníků a apoštolů a ženské podobě božství vůbec. V současné době spolupracuje na sérii dokumentárních filmů s touto tématikou. V roce 2005 byla Anina egyptská hudba pro harfu vybrána jako doprovodná hudba výstavy Hatshepsut—From Queen to Pharaoh v De Young Museum v San Francisku a Metropolitan Museum v New Yorku. V roce 1986 vyhrál její originální soundtrack k filmu Andromeda ocenění na festivalu Chicago International Film Festival. Na cestách po posvátných místech Egypta, Británie a Francie doprovází od roku 1987 skupiny poutníků, jimž zprostředkovává poklady vědění starých gnostických textů a antických mysterijních škol. Historie v jejím podání získává poetickou hloubku i něhu. Vyprávění příběhů prokládá hrou na harfu a zpěvem, do nějž zapojuje i své posluchače, aby jim tak nabídla možnost proměny vlastního nitra i celého života. Při své práci používá alchymistické ingredience svatého grálu – hudební harmonie, vůně a krásu. Harfa, buben a hlasy zpěváků tvoří jedinečný chorál uctívající krásu přírody a všichni zúčastnění díky nim prožívají okamžiky hlubokého souznění se Zemí. Kromě harfy využívá např. sitar, zvonky, egyptskou flétnu. Záznamy Aniných živých vystoupení a koncertů najdete na YouTube nebo např. na:
http://www.aniwilliams.com/music_cd.htm.

Medicinmani národa Zulu se pacientů neptají, kdy se objevily první symptomy nemoci.
Zeptají se: „Kdy jsi přestal zpívat?“
Nedílnou součástí Aniny práce je také aktivní výzkum využívání léčivých schopností hudby, tónů a nápěvů včetně podílu na několika vědeckých projektech. Od roku 1985 studovala tradiční učení domorodých kultur Severní i Jižní Ameriky, podle nichž tvoří hudba a písně jemné předivo života na Zemi. Dále své znalosti rozvíjela studiem keltské hudby a tradic Blízkého Východu. V roce 1992 se účastnila výzkumů na Univerzitě ve Washingtonu, který testoval působení zvuku na lidský mozek. V Mexico City spolupracovala na výzkumech účinků hudby a delfinoterapie v léčbě postižených a autistických dětí. V roce 1994 vytvořila unikátní metodu léčení zvukem s využitím specifických hudebních frekvencí - Songaia Sound Medicine. Název Songaia vzniknul spojením anglického slova „song“ čili píseň a „Gaia“ – jména naší planety Země. Systém se skládá z analýzy hlasového spektra a následné aktivace či doplnění not nebo tónů, které nám chybí, abychom mohli být zdraví a prožívat pocit celistvosti. Jedná se vlastně o navracení přirozených zvukových harmonií do našich životů. Čistý zvuk našeho vlastního hlasu a jasný záměr našich myšlenek ovlivní naše emoce, fyzický stav a mění náš život. K léčbě zvukem se používají různé pomůcky a nástroje: křišťálové mísy, sada poslechových CD, barevné schéma Sound Wheel, tabulky korelací tónů a nahrávky léčivé hudby Aniny harfy. A co je vlastně analýza hlasového spektra? Každý člověk má svůj jedinečný hlasový vzorec, který ukazuje na jeho zdravotní stav a prožívaný pocit svobody. Většina lidí využívá rozsah svého hlasu jen asi na 50%! Jak řekl Hazrat Inayat Khan: „Hlas je barometrem duše.“ Lidský hlas skutečně barometrem duše je a jedinečný hlasový otisk každého z nás odhalí naše emocionální a fyzické zdraví, genetickou výbavu, frekvenční vzorce mozkových vln, základní povahové sklony a zdravotní náchylnosti. Každý člověk představuje živou symfonii energetický frekvencí. Některé z našich not znějí harmonicky, jiné jsou „nečisté“. V důsledku prožívaného stresu, traumat, negativních duševních a emocionálních vzorců, které v sobě nosíme, potřebuje náš hudební nástroj doladit. Některé tóny naší duševně-fyzické symfonie dokonce zcela chybí, proto nemůže náš orchestr – tělo – správně hrát. Chybějící tóny dokáže identifikovat digitální tuner, který zaznamenává lidský hlas. Zachycené frekvence lze měnit a chybějící tóny doplnit mimo jiné tím, že si je přehráváme. Díky nim se vracíme do stavu celistvosti, zdraví a harmonie. Nejedná se však jen o poslech hudby, léčený člověk si zároveň dané noty sám prozpěvuje nebo brouká. Léčba zvukem přináší do našich životů mnoho dobrého:
-    uvolňuje endorfiny, zlepšuje náladu, pozitivně působí na imunitní systém
-    harmonizuje tělesné a duševní funkce, vyživuje fyzické i emocionální tělo
-    napomáhá zbavit se stresu, nepohody, omezujících myšlenek
-    mění stav mozku – navozuje léčivý stav alfa-théta
-    synchronizuje rytmy mysli-srdce-těla a dává pocit rovnováhy a vystředění
-    zlepšuje kreativitu, vidění a jasnost, otevírá brány svobodě duše.

„Nechala jsem si od Ani udělat analýzu hlasu a můžu vám říct ze své osobní zkušenosti, že všem nám v životě „chybí nějaká nota“. Dokud tuto notu nezařadíme zpět do svých životů, nepojedeme nikdy na plný počet válců. Tahle metoda vám změní život!“
Eileen Nauman, homeopatka, učitelka Medical Astrology a spisovatelka


Když se člověku přehrávají jeho vlastní zvukové frekvence, odráží se změna také na buněčné úrovni, ve vzorcích mozkových vln, dochází k sjednocování energetických polí a prožívání plnohodnotného stavu bytí.
Lana J. Ford, Ph.D.

Na jaře 2012 vydala Ani DVD Sound Alchemy – Alchymie zvuku, na němž prezentuje výsledky své práce s analýzou hlasu a využíváním alchymie hudby. DVD obsahuje 7 kapitol, které odpovídají staré 7-mi tónové hudební stupnici, 7 čakrám a 7 nebeským tělesům. Schéma Songaia Sound Wheel zachycuje vztahy mezi zvuky, barvami a znameními zvěrokruhu. Alchymie zvuku vychází z egyptské hermetické tradice, chaldejských mystérií, učení řeckých akademií platónských i pytagorejských. Učí nás, že lidský hlas je klíčem k probuzení. Zabývá se energetickými vzorci tónů planet (astrologii), jejich odrazem v energetickém poli člověka a jeho hlasových vzorcích (analýza hlasového spektra). Praktikovala se v Egyptě, Mezopotámii, Řecku, znaly ji také původní a esoterické směry v islámu (súfismus), judaismu (kabala a zohar) i křesťanská mystika. K průkopníkům léčení zvukem můžeme mimo jiné počítat osobnosti jako byl Johannes Keppler a Pythagoras, kteří ve svých pojednáních spojovali frekvenční vzorce planet s elementy života na Zemi, hudebními tóny, geometrickými tvary a částmi lidského těla. Tato práce se v 16. století nazývala „musica speculativa“ čili hudba jako zrcadlo kosmu. To, že vesmír zní tóny různých frekvencí, konec konců potvrzuje i moderní věda, stejně jako vzájemnou provázanost jeho součástí. Tónina našeho hlasu předává světu trvale jemné informace o tom, jak reagovat, náš hlas dává druhým najevo, v jakém jsme stavu, a jaká je naše základní povaha. Hlas využívající plný tónový rozsah naznačuje celistvost a sílu – hlasový vzorec rezonující všemi hudebními tóny má větší potenciál efektivního projevení skutečného záměru našeho života. Kvalita hlasu je tvořivá síla. Nalezení vlastní zvukové stopy nás spojuje s naší vnitřní cestou, přináší celistvost, svobodu a evoluci duše.

Terapie zvukem
patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem na poli alternativního léčení. Máme velkou radost a je pro nás také velkou ctí, že Ani přijala naše pozvání uspořádat několik koncertů a hlavně seminář „Alchymie zvuku“ v České republice. Její prožitkový a interaktivní program vás naučí jednoduchým a praktickým postupům práce s hudbou, lidským hlasem, obrazy a nápěvy. Posluchači se seznámí s technikami léčby zvukem, na nichž se budou aktivně podílet. Ani nás provede historií od antických civilizací přes trubadúrské písně a grálské legendy až po moderní vědecké poznatky. V praktických ukázkách předvede, jak některé zvuky mění náš stav, ovlivňují zdraví, štěstí, náš tvořivý potenciál a vyvolávají změněné stavy vědomí.

Semináře
27. dubna 2013 od 14,00 povede Ani seminář Songaia Sound Medicine v domu osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 6 v Praze
28. dubna 2013 od 19,00 uspořádá Ani koncert v Rotundě Nalezení svatého Kříže v Praze, ulice Karolíny Světlé
1. května 2013 od 19,00 uspořádá Ani koncert v Gotickém sále prelatury v Českém Krumlově
Na všech akcích budou k prodeji CD a DVD s nahrávkami.
Zájemci o léčbu zvukem a hlasovou analýzu si mohou dohodnout individuální sezení na uvedených kontaktech.

Kontakt: Eva Leňová, tel.: 739 081 594, e-mail: info@draciruze.cz


„Člověk, který našel klíčovou notu svého hlasu našel klíč ke svému životu.“
 mistr sufi Hazrat Inayat Khan