Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Holistická regresní terapie a Spirituální Regrese

Holistická regresní terapie a Spirituální Regrese

Bernadeta Hodková - Getting Better School

Studium s akreditací Světové společnosti pro regresní terapii EARTh. Od roku 2006 existuje Světová společnost pro regresní terapii, se členy v 39 zemích http://www.earth-association.org/, která podporuje rozšiřování dobré úrovně RT, nabízí akreditované studijní programy, pořádá výzkumy, každoroční vzdělávací setkání, celosvětové kongresy, zve nové členy a školy, pomáhá dosáhnout dobré úrovně jejich vlastních výukových programů, vydává odborný časopis a spolupracuje se Společností lékařů pro rozvoj a výzkum s regresní terapií  SMAR-RT

Holistická regresní terapie (původně z Past Life Regression Academy) je velmi jemnou, rychlou a účinnou metodou aktivace vlastních léčivých sil, které jsou k uzdravení klíčem. Pracuje se všemi dostupnými úrovněmi vědomí. Je unikátním souborem nástrojů, zahrnující též hypnoterapii, relaxaci, terapii těla, léčení na úrovni duší, šamanská duchovní zvířata, odstranění cizích energií, integraci, práci s duchovními průvodci, energetické léčení a mnoho dalšího. Respektuje v první řadě moudrost duše, těla a schopnost sebe léčení. Poskytuje též efektivní nástroje pro sebe léčení.


Holistická Regresní terapie - studium akreditováno EARTh

Dvouleté studium ve třech 6 denních na sebe navazujících pobytových modulech, samostatná práce mezi moduly se supervizí, písemná práce, četba. Očekává se profesionální rozvoj na všech úrovních, rozvinutí vlastních schopností a odstranění vlastních překážek. Počet hodin odpracovaných na vlastním léčení není rozhodující, ve výsledku musí být absolvent svobodný, beze strachu a zátěží. Ideálně najde svou autenticitu, využívá své schopnosti s láskou, harmonií a radostí k životu, s respektem a soucitem je schopen efektivní asistence.

Studium je určeno zájemcům o osobní rozvoj, výhodou je praxe práce s lidmi, hypnoterapie, koučink apod. Podmínkou je dobrý zdravotní stav, zvědavost a touha po kreativním uskutečnění v rámci pomoci druhým. Závěrečný diplom umožňuje členství v EARTh.

Více k obsahu studia a přihláška http://www.getting-better-cz.org/studium-regresni-terapie-minulych-zivotu

Spirituální Regrese, (též Život mezi životy a Regrese duše), podle Dr. Michaela Newtona (Cesty duší, Osudy duší - Eugenika 2002) a Andy Tomlinsona (Exploring the Eternal Soul). Zabývá se duchovním poznáním a smyslem života. Pracuje s hlubokým hypnotickým transem. Člověk nachází svou vlastní pravdu, která existuje zcela mimo podmínky a přesvědčení nezávislé na filozofických, kulturních či náboženských konceptech.  Pomáhá pro pochopení smyslu vztahů, výběru rodiny, plánu duše, rozvoj a perspektivy duše, spojení se s vlastní duší, napojení se na duchovní průvodce a bytosti lásky z jiných vibračních rovin a přenáší tyto poznatky do každodenního života. Umožňuje další objevy a napojení na bezpodmínečnou lásku, přináší pochopení, mír a harmonii. Spirituální regrese vyžaduje značnou přípravu ze strany terapeuta i klienta.

Spirituální regrese - studium
Studium SR je návazné na Holistickou RT, využívá techniky, dovednosti a terapeutovu způsobilost z předchozího studia. 6 denní pobytový modul s interaktivními přednáškami teorie a demonstrace, praxe a zpětně vazby. Samostatná půlroční práce s klienty se supervizí, doporučená četba. Obsahuje též výuku různých úrovní vědomí, další hypnoterapeutické techniky, navigaci duchovní úrovni, otázky, určení duchovních rovin a rovin vědomí, zkušenosti z jiných vesmírů, naladění a harmonizace vlastního energického pole, integrační a uzemňovací techniky, etiku, kontraindikace atd. Student projde vlastní Spirituální regresí. Úspěšný absolvent obdrží diplom opravňující k praktikování Spirituální regrese.

Více k obsahu studia a přihláška - http://www.getting-better-cz.org/home/akademie-spirituální-regrese

Lektorka Bernadeta Hodková (Francie), Getting Better School, více info, též ohlasy na studium i seznam absolventů na http://www.getting-better-cz.org/