Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Jak nalézt kontakt se zdravím skrze své ženství

Ženský princip a hledání fyzického zdraví kráčí ruku v ruce. Dobře žitý ženský princip nás podle mého názoru spojuje s naší vnitřní podstatou, s tím, kdo jsme, jaká je naše vnitřní identita a naše místo na světě...
Autorkou následujícího článku je terapeutka a astropsycholožka Marie Hlávková, která kromě jiného už řadu připravuje pro Meduňku velmi zajímavou Astroporadnu.

Když se dostáváme do kontaktu sami se sebou a z pohledu hlubších souvislostí vnímáme všechno, co prožíváme, jsme zdravější a zdravější. Všechny naše energie začínají proudit a tělo se raduje.
Nemoc, která vždy ukazuje nějakou energetickou a následně tělesnou blokádu, už není potřebná. Právě ženský, jinový, do nitra mířící princip je schopen nám vyhloubit cestičku k tomu, abychom naslouchali svému tělu, jeho rytmům, vjemům a pocitům a přisoudili jim dostatečnou váhu. Naplno používaný ženský princip je cesta ke zdraví.


Ženské energie a znamení
Z pohledu astropsychologie patří mezi ženské energie především vodní a zemská znamení zvěrokruhu a jim vládnoucí planety. Velmi zjednodušeně můžeme u vodních znamení hovořit o silné emocionální složce a respektu k citům, u zemských znamení o silné složce tělové a respektu k tělesným pochodům. Vodní znamení jdou do hloubky, navazují kontakt s našimi emocemi, rodinnými kořeny, s naší niternou identitou a přirozeností (Rak a Luna), rentgenovým zrakem pronikají za všechny přepážky v naší duši a sestupují do mnohdy temných prostor vytěsněných či tabuizovaných duševních skutečností (Štír a Pluto) nebo se dostávají do kontaktu s celým oceánem našeho nevědomí a přesahují až do kolektivního proudu a napojení na obecné duchovní světy, chápou vyšší souvislosti a myslí holisticky (Ryby a Neptun). Ze zemských znamení je to pak nejvíce Býk (Venuše), který je přímo v kontaktu s matkou Zemí, přírodními rytmy, tělesnými vjemy, instinktivně a zdravě je následuje.Všechna tato jinová ženská znamení a jim vládnoucí planety nám ukazují cestu ke kontaktu s duší i tělem, a to nejen pro ty, kdo je mají v horoskopu silně obsazené, ale pro nás všechny, ženy i muže. Každý totiž máme někde v horoskopu Lunu, Pluto, Neptun nebo Býkovskou Venuši a další jinové planety a energie, a tak v sobě každý člověk nese kus ženského hlubinného principu a možnost se spojit s emocionální složkou a s tělesnými vjemy. Bohužel ne každý je v kontaktu s těmito oblastmi života, velmi často jsme vlivem různých životních událostí odpojeni.


Zkušenosti terapeutky
Na terapii ke mně přišla paní, která si stěžovala na zdravotní problémy -- hemeroidy. V první fázi jsem s ní mluvila o tom, že pokud její tělo takto výrazně promlouvá, znamená to, že příčinou zdravotního příznaku je nějaká v ní probíhající vnitřní neharmonie. Paní horlivě přikyvuje a souhlasí, neboť je zastánkyní alternativních teorií o psychické příčině nemocí. Dokonce si nastudovala teorie pana Dahlkeho z knihy Nemoc jako symbol, který interpretuje hemeroidy jako zadrženou vitální energii, svázanost, staženost a obavu se projevit i se svými temnými stránkami. Tuto její uvědomělost velmi oceňuji a zkoumáme, zdali se v jejím životě  něco takového objevuje a pokud ano, kde. Paní nachází celou škálu možností, včetně celoživotní staženosti pramenící z pocitu méněcennosti, a dále poukazuje na problém se svou tchyní, před níž má strach se projevovat taková, jaká je. Tyto psychické příčiny hemeroidů jí dávají smysl a již nad nimi sama přemýšlela. Přestože si však tyto souvislosti uvědomuje, hemeroidy stále zůstávají. Jak je to možné?         Vysvětluji klientce, že uvědomit si souvislosti pouze na intelektuální úrovni a připustit si je nestačí. Aby se něco opravdu změnilo na úrovni její emocionální a tělesné neharmonie, je potřeba použít ženský princip, spojit se s niterným prožíváním a otevřít se emocím i tělesným vjemům, které s těmito psychickými neharmoniemi přímo souvisí a jsou uloženy v těle. To však klientka ještě nikdy neudělala, stále se jenom „veze po povrchu“ informací, do hloubky ještě nikdy „nerýpala“. Svým způsobem nežije zdravě ženský princip, před prožitky a emocemi totiž utíká, zadržuje je, což samo o sobě zrcadlí problém s hemeroidy. Má obavu, že kdyby si více připouštěla své neharmonie s tchyní nebo nepříjemné prožitky z minulosti, psychicky by se rozložila a nemohla by „fungovat“. Vytvořila si tedy jakýsi obranný štít proti emocím a tělesným vjemům, tím ovšem trpí její tělo, v němž se nezpracovaná tenze odráží. Odstranit zdravotní příznak bez zpracování vnitřní příčiny není možné.

„Jaký by tedy byl ideální postup, pokud bych do hloubky k emocím opravdu chtěla sestoupit a pracovat na odstraňování přičin?“, ptá se klientka.    
„Je jasné, že tenze, která vyvrcholila v hemeroidech, se s vámi nese již od dětství, od momentů, kdy zřejmě vznikal váš pocit méněcennosti, a tudíž vaše staženost. Ponor do hloubky tedy vypadá tak, že si zkusíte procítit v těle i v emocích, jak ve vás pracují okolnosti, které přispívaly k vytvoření vašeho pocitu méněcennosti. Bylo ve vašem dětství nedostatek ocenění a málo pochval? Nebo vás někdo dokonce káral a kritizoval, případě omezoval v rozletu? Či to byla nějaká jiná událost, která vás srazila či ztraumatizovala a vytvořila v těle zadržený stresový náboj? Jak se cítíte, po duši i po těle, když na tyto momenty vzpomínáte?
Vnitřní tělesná staženost vždy koresponduje s nezpracovaným nábojem šoku, ztuhnutí a zamrznutí jako reakcí na přehlcení organismu, které někdy nastalo. Je možné, že nejste v kontaktu s uvědoměním, kdy to konkrétně vzniklo, ale je jasné, že to nějak vzniklo. Někdy to bývá i komplikovaný porod nebo prenatální pocity, které vytvoří v těle traumatickou st
Nicméně prvním krokem je pátrat v těle, v pocitech, co se kdy stalo a jak jste to prožívala, jaké pocity máte v sobě stále zadržené. Dostat se do kontaktu se stresovým nábojem v těle a vypouštět jej. Často se tak děje přes tělesné vjemy, jako je jemné třesení, vibrace, mravenčení, vlny horkosti nebo mrazu, které začnou z těla odcházet, pokud mu to umožníme. Dalšími projevy je vylévání emocí, které byly spolu se stresovým nábojem v těle zadrženy a nemohly se projevit --  pláč, vztek, atd.. Pokud nedojde v nějaké fázi terapie k uvolnění tohoto typu, jakoby se nic nestalo, ložisko problému zůstává v systému uloženo dále a nemoc přetrvává. Ovšem pokud se vám to podaří pomocí terapie pomalu vypustit z těla, nebude důvod být stažená a velmi pravděpodobně se vám zlepší nejen hemeroidy, ale prioritně se zmenší i pocity méněcennosti. Pak se vám také bude zcela jinak komunikovat s tchyní, možná se jí přestanete bát a zdravě projevíte vše, co se vám nelíbí. Tělo už pak nebude muset upozorňovat přes zdravotní příznak na to, že je někde ve vás problém.“  


Sestup do hlubiny
Je zajímavé, že v případech „zázračných vyléčení“, kdy někteří ezoteričtí terapeuti (např. Louise Hay nebo Brandon Bays) opustili zcela zdrávi smrtelné lože, se vždy objevuje na jejich cestě k vyléčení silná emocionální katarze a sestup do hlubších duševních a tělesných vrstev. Louise Hay si kupříkladu při boji s rakovinou několik týdnů intenzivně zpracovávala přes emoce i tělesné vjemy svůj poškozený vztah s matkou z dětství, a velmi podobně tomu bylo i u Brandon Bays, která systematicky sestupovala do hlubších vrstev duše k příčině tak, až jí nakonec veliký rakovinný nádor zmizel.
Zní to sice velmi jednoduše a lehce, ale takovéto hluboké procítění příčiny bývá to nejtěžší. Od našich emocí, tělesných vjemů a vnitřních příčin problémů nás totiž často dělí mnoho vrstev psychických obran. Máme podvědomý strach, aby nás to nebolelo. Nejtypičtější obranou je nezdravě používaný mužský princip, kdy lidé argumentují tím, že tyhle věci „nemají žádnou racionální logiku“, „na takovéhle blbosti nevěří“, vadí jim „se šťourat“ v minulosti, emocích a tělesných prožitcích a spíše si půjdou zaběhat nebo na procházku do přírody. Někdo si svou obranu ani neuvědomuje a na své emoce se nemůže vůbec napojit, je od nich nevědomě odstřižen a ani neví, že by je mohl prožívat. Velmi rafinovaný způsob, jak se schovat v nezdravě používaném mužském principu, je intelektualismus.

Jeden klient měl silné psychické problémy, z velké části podpořené jeho nadměrným racionálním přemýšlením. Kdykoli se chystal něco udělat, mozek mu předložil několik vysoce sofistikovaných variant a možností včetně z nich vyplývajících následků, a také vyhodnocení, která varianta je z hlediska rozumu ta nejlepší… a klient byl natolik uvězněn v houštině myšlenek, že nebyl schopen téměř žádného normálního činu, natož aby zpracoval své hlubší tenze. Teprve když jsme po několika letech terapie zmenšili jeho racionální obranu systematickým důrazem na emoce a tělesné vjemy, byl schopen se spojit více sám se sebou a vůbec si uvědomit a procítit hlubinné příčiny svých neharmonií.


Chyťme to!
Vzpomínám si také na jednoho mého kolegu psychoterapeuta – kdykoli měl chřipku, ležel v posteli a říkal sám sobě: „Chyť to, chyť to….“. Snažil se chytit onu hlubší souvislost své nemoci, prolomit se do niterných vrstev, najít příčinu aktuální neharmonie, která jej zavedla až do postele, a procítit si ji. A v okamžiku, kdy „to chytil“, vyskočil jako rybička z postele a byl zdravý.

Mám vždy silný pocit naděje, když se dozvím, jak se někdo prolomil do svých niterných témat, vyčistil si je a tím pádem se zlepšil i jeho zdravotní stav. Když se nebojíme nahlédnout na své neharmonie a pravdivě si je přiznat, zjistíme totiž, že pod povrchem všeho tohoto rozčeřeného je hluboký klid. To je základní matrice zdraví. Napojit se na ni může jen ten, kdo jako odvážný potápěč neváhá a skočí do hlubiny vod, prodere se vlnami a proudy svých nezpracovaných témat, vylije je z těla ven a najednou se napojí na ZDRAVÍ. Ocitá se na samém dně oceánu, kde je naprostý klid, kde již není žádné napětí. To je zdroj všeho, zdroj zdraví, který nás oživuje.
Držím nám všem palce, ať nezůstáváme jen na souši, ale v souladu se zdravým ženským principem se nebojíme spojit s vodou a zemí v nás, s naší duší i tělem,
a spřátelíme se s nimi. Odměnou nám bude přirozené proudění našich energií a především zdraví.   

Článek vyšel v Meduňce v roce 2013.