Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Human Design a astrologie

Rozhovor s astrologem a ředitelem Human Designu pro USA Genoa Blivenem připravil Miloš Matula...

S Human Designem jsem se seznámil poprvé prostřednictvím kamaráda Jakuba Střítezského, který jako jediný v ČR i SR Human Design vyučuje. Jakuba i celý tento systém jsme představili v Meduňce 2/2011. Jakub byl ovšem i za pozváním svého učitele Genoa Blivena z USA do Prahy. Genoa je zajímavý chlapík, úplně přirozený a veselý. Dovedl bych si jej živě představit jako hippies, kterým v šedesátých letech skutečně byl! Co je ale zajímavé, je to, že než poznal Human Design, dvacet let se zabýval astrologií, na kterou však nenechá dopustit ani dnes. A tak jsem rozhovor s Genoa Blivenem pojal jako povídání o astrologii a Human Designu.

Mé začátky s astrologií

Genoa, dvacet let jste se věnoval astrologii. Jak jste se k ní dostal?
„Po dlouhou dobu jsem odmítal se do astrologie řádně ponořit, mít s ní něco společného. Tím, že jsem se mnoho let hluboce věnoval zenové meditaci, přišla mi astrologie velmi konceptuální a mentální. Měl jsem na ni velice skeptický pohled. Zároveň jsem měl určité lekce na univerzitě, které se týkaly symbolismu v literatuře, a byl jsem symbolickým jazykem zcela fascinován. A tak mě astrologie vlastně dohnala a já se do ní poté velice rychle a hluboce ponořil. V té době jsem dostával „instrukce“ ve snech, a tak jsem se ráno probouzel a slyšel hlasy, viděl světla, určité geometrické tvary, diagramy… Začal jsem dělat výklady už pouhých šest týdnů po začátku mého studia astrologie. Poté jsem v praxi pokračoval a vyvinul jsem určitý druh „jasnozřivého“ výkladu. Měl jsem spoustu praxe, udělal tisíce astrologických výkladů. Bylo to od podzimu 1973 až do srpna 1995, kdy jsem potkal Ra Uru Hu (původním jménem Robert Krakower), zakladatele Human Designu.
Obdobně jako kdysi u astrologie, i u Human Designu jsem měl zpočátku velký odpor vůči tomuto systému, když jsem se s ním poprvé potkal. V té době jsem dokončil velmi hluboký a silný trénink v hypnoterapii a skoncoval jsem s čímkoli, co by mohlo jiným lidem říkat, co mají dělat. Myslel jsem si, že Human Design je jen jedna odnož astrologie. Kdybych měl dobré nápady a představy o druhém člověku, pomohl bych jim být si víc vědomi své osobnosti. Trvalo mi dost dlouho, než jsem si uvědomil, že Human Design je něco úplně jiného. Že to je něco, co pomáhá lidem spojit se s jejich energií a najít své místo ve světě. Takže lze říci, že v mnoha ohledech jsem byl nejhorším studentem Human Designu. Tím, že jsem měl veškeré zázemí z astrologie, myslel jsem si, že vím, o co jde. A toto mé přesvědčení trvalo velmi dlouho.“


Žákem Ra Uru Ha


Takže jste od té doby přestal dělat astrologii a místo ní se začal věnovat Human Designu?
„Kdepak! Ve skutečnosti pořád stále pracuji s astrologií, ale z větší části jen pro svůj vlastní výzkum. Od té doby, co jsem poznal Human Design, jsem se také stal takovým středně pokročilým studentem védické astrologie. Přátelím se s mnoha světovými špičkami v oboru astrologie a védické astrologie a účastním se různých astrologických konferencí a setkání.“


Jak jste se vlastně dostal k Human Designu? Studoval jste osobně u zakladatele Ra Uru Hu?

„Ano, byl jsem osobně jeho studentem. Ra jezdíval na přednášky do Taosu v Mexiku, což bylo poblíž místa, kde jsem žil. Takže ze všech těch míst, kam se mohl vydat, skončil úplně nejblíže mne. Potkal jsem totiž jednu z jeho studentek, která byla velmi odhodlaná, aby mě vtáhla do Human Designu, neboť viděla mou „mapu“(mapu Human Designu). Tím, jak ji viděla, se rozhodla, že mi bude velice přispívat v šíření Human Designu do světa. A nenechala se odmítnout, takže trochu byla jako ten hlas, který mluvil k Ra v tomto smyslu. Nepozvaná „Projektorka“, která velmi trvala na svém. A dnes jsem tomu rád.“

V astrologii se dá podle horoskopu odhadnout člověk, který má předpoklady například pro studium astrologie. Funguje něco podobného i v Human Designu?
„Přišlo mi vždycky zajímavé, že by se podle této mapy dalo například toto poznat. Například budeš dělat astrologický workshop a z třiceti lidí tam bude jeden, který bude tomuto kritériu odpovídat. Je to trochu jako následující příběh o dvou dveřích: Za jedněmi je krásná panna a za druhými je lev. A když otevřeš ty se lvem, tak tě prostě sežere… Já jsem si vždy myslel, že ten jeden ze studentů, který má dispozice k astrologii, je ten lev. A rozhodně to je obdobné, jak se cítila dívka, která mě seznámila s Human Designem. Ano, určitě by se to dalo poznat, ale není to žádná garance, neboť talent k astrologii přichází z předchozích životů. A ten jeden student je právě tím, který už to v některém dřívějším životě dělal a nyní je znovu odhodlán se do astrologie zas pustit. V Human Designu není vidět, kdo je pro tento systém vhodný. Proč? Poněvadž mapa v Human Designu má jen jediný cíl: a tím je design=mapa, představující auru člověka. A to nastavení je pro daného člověka vždy dokonalé. V Human Designu má tohle velice zvláštní koncept - je možné se naučit být s tímto designem v harmonii a naučit se ho žít. Ale co to v praxi znamená? Je tady určitá energie - můžeš se naučit z ní vycházet, srovnat se s ní a žít, neboť je to tvé tělo. Ale naše mysl si ráda představuje, že se děje něco jiného. Je to tak trochu jako zen: je třeba nejdříve si vyčistit mysl od všech věcí, které si myslíme, že se dějí. Astrologie například popisuje všechny síly, které vedou k našemu stvoření. A tyto síly neustále existují a ovlivňují nás. V astrologii jsou tyto síly vnímány jako příležitost. Například: máš tento tranzit a zde máš příležitost využít tyto věci, které jsou teď pro tvou osobnost dostupné… Astrologie, obzvláště na západě, popisuje právě tyto síly a schopnost probouzet se k nim a vnímat jejich dopad na nás. Je to velice hodnotná práce, neboť skutečně probouzí naši osobnost k tomu, abychom byli schopni toto vše vnímat. Naopak východní, védická astrologie není vůbec o osobnosti. Je o těch samých sílách, které na nás působí, ale osobnost v tom není vůbec zahrnuta. Jinými slovy: východní astrologie studuje události, kdy tyto síly ovlivňují fyzickou rovinu, realitu. A bez jakéhokoli zásahu osobnosti se z toho stane nějaká událost. Díky tomu si člověk může získat ohromný respekt vůči jejich silám, především co se týče studia nehod nebo událostí nešťastných či dlouhého života. V určitou chvíli jsou ty síly tak mohutné, že sfouknout „svíčku života“ a jste pryč. Studium západní i východní astrologie je studiem sil, o kterých předpokládáme, že nás okradly o naši duchovní svobodu, neboť jsou tak mocné. Nemůžeme ty síly popřít. Planety jsou vlastně bohové, ale Human Design je něco úplně jiného. V astrologii studujeme všechny síly, které ustrojily naše tělo, ten úžasný genetický mechanismus. Byli jsme vyřčeni do existence, ale do velké míry jsme ohromeni a zaskočeni tváří v tvář životu a vesmíru. A díváme se na tu krásu světa a té „máji“ (pozn.autora: Májá je jen iluze, která ovlivňuje a zmate člověka tak, že hledá věčnost a štěstí v hmotném světě, který je pomíjivý. Nauka starodávné védské literatury učí, jak se vysvobodit z tohoto opojení.)… Ale májá může být iluze, ale jaká! Je to dech beroucí, nemáme slov. A když to opravdu necháme do sebe vstoupit, nevíme, co říct a co dělat. Ale otázkou je, co s tím udělat, co říct a jak?“


Tajemství Human Designu


Co je vlastně Human Design?
„Human design je studium aurické energie našeho dopravního prostředku = našeho těla, a jak se pohybuje světem. A funguje velice specifickým způsobem. Můžeme tak studovat v Human Design čtyři rozdílné typy aury (Manifestor, Generátor, Projektor, Reflektor), které projevují svou energii různými způsoby. Samozřejmě jsme nevyrostli tak, že by nám o tom někdo něco říkal. Bylo nám řečeno: jdi do světa, udělej to a to, běž do toho silou, jdi do života naplno! Netrvalo nám dlouho si uvědomit, že májá má další „nápady“. Že ty síly, které ve vesmíru jsou, tlačí zpátky na nás. Takže od samého začátku Ra nazýval Human Design mechanikou máji. Jak může naše tělo, které je součástí máji, iluze, správně fungovat? A tak nejprve studujeme a učíme se myslí, jaká je energetická strategie čtyř typů. A to je fáze, kde my si „myslíme“, že rozumíme tomu, co Human Design je, protože není až tak těžké mu porozumět na intelektuální rovině. Postupně se probouzíme ke skutečnosti, že jde vlastně o schopnosti vnímat naši energii. Objevit tu energii v nás samotných a následovat ji k naší vnitřní autoritě. Znovu objevit naše pravé já a správný autentický způsob rozhodování. Je zde určitá cesta, jež nás vede k sobě samému. A Human Design je v podstatě cesta, která je vytýčena klíči, notami, a která nás vede k tomu, abychom objevili zpět svou podstatu. Není tak těžké se Human Design naučit, ale uvědomit si, že to není o tom myslet si jen, že tomu rozumíte. Jde především o sebe probuzení a porozumění své energii.“


Hraje Human Design určitou roli v transformaci lidstva?

„Když se bavíme o změnách ve společnosti, jsou to všechno síly, které se dají mapovat v astrologii. Pak je v nás ta další část, která je svobodná a oproštěná od jakýchkoli vlivů. Většinou, když lidé studují Human Design, myslí si, že je to astrologie: Aha, já jsem určitý typ člověka, protože jsem Generátor nebo Manifestor… Přístup k Human Designu je u většiny lidí stejný jako k astrologii. Ale Human Design nepopisuje, kdo jsme. My jsme zcela svobodní. A Human Design je jen o charakteristice našeho dopravního prostředku, našeho momentálního energetického nastavení ve hmotě. Takže já jsem tato bytost a zajímalo by mě, jak mé tělo funguje. To je samozřejmě přístup bódhisattvy. Á, tady je dopravní prostředek, ten konkrétní. Je to podobné jako těch sto tisíc dopravních prostředků, které jsem doposud měl. Zajímá mě, jak tenhle funguje. Pak se dostaneme k jádru toho, o čem Human Design je. Podobá se situaci, když se člověk učí hrát na hudební nástroj: Vezmi si piano, tam je spousta kláves, černých a bílých. Anebo se učíme hrát na kytaru a nejdřív nás bolí prsty. Je velice obtížné chytit struny, hrát akordy. Nejdřív je práce na zvládnutí dopravního prostředku náročná, avšak za chvíli se naučíte hrát hudbu. Ve zkušenosti je to ještě mnohem víc, jde o to naučit se poslouchat „hudbu“ našeho těla. Život není k tomu, abychom ho pochopili, ale k tomu, abychom se do něj zapojili.“

Celý rozhovor si můžete přečíst v knize Miloše Matuly „Hvězdy ezoterického nebe II. (Kniha plná zdraví)

Text a foto: Miloš Matula