Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Je schizofrenie léčitelná?

O možnost přečíst si tento článek nás požádala čtenářka paní Václava, doufáme, že bude užitečný i dalším čtenářům...

Na otázku, jestli je schizofrenie léčitelná, odpovídá v následujícím článku zkušená psycholožka  a terapeutka PhDr. Marie Říhová.

Kořeny nemoci
Schizofrenie může mít a velmi často mívá kořeny už v raném dětství člověka. Nejčastější příčinou je psychická zátěž dítěte, vzniklá např. úmrtím matky, nedostatečnou péčí, nedostatkem lásky, špatnou sociální situací v rodině, kdy rodiče nemají čas věnovat se dítěti vzhledem k dlouhé pracovní době, dítě je odkázáno trávit čas samo doma – rodiče nemají peníze na mateřskou školku, školní družinu a v současné době stoupá i počet matek samoživitelek, jimž otec ani neplatí alimenty a matky nemají peníze ani na to, aby zaplatily dětem obědy  atd…)
Když vyšetřuji děti s podezřením na počátky schizofrenie
, často malují místnost s nábytkem – bez lidí, nebo rodinu realisticky malují jako rodinou scénu, plnou agresivních motivů (otec bije matku, rodiče se hádají atd.)


Při léčbě schizofrenie jsou důležité tyto faktory:

1. Diagnostikovat schizofrenii v nejranějším stádiu
Rodiče si často pletou schizofrenní projevy dítěte s projevy puberty. Neodkladný léčebný zásah je pro další vývoj zcela zásadní. Zachycení příznaků u dětské schizofrenie je velmi obtížné, neboť dítě se mohlo do určitého věku vyvíjet zcela normálně. Pokud rodiče zjistí náhlé výrazné změny v chování nebo celkovém stavu dítěte  (např. odmítání jídla, odmítání tuhé potravy, poruchy spánku, náhlý, nevysvětlitelný úbytek na váze, „ ječení“ při spatření cizích lidí, odvrat od zevního světa a příklon k stereotypním činnostem, někdy až obsedantního nutkavého rázu, projevy hluboké úzkosti…) je třeba jednat. Často je schizofrenní dítě pedantické.
Psychiatři a psychologové dokáží pomocí mnoha metod chorobu přesně určit. Například pomocí rozboru volné a řízené hry, rozboru výtvarných projevů, metodu doplňování povídek atd. Důležité jsou i nápadnosti v užití barev při kresbě. Zvlášť typické je užití černé barvy, temnoty apod.
Schizofrenie může být i geneticky podmíněna. Jsou-li oba manželé schizofrenici, je poměrně vysoké procento pravděpodobnosti, že jejich dítě může touto chorobou onemocnět. Pokud je nemocen jen jeden z rodičů, nebezpečí se snižuje. O raných vývojových stádiích schizofrenie se rozepisuji především proto, aby rodiče včas rozpoznali příznaky a bezodkladně i při malém podezření včas navštívili psychology a psychiatry.
Schizofrenie se nejmarkantněji a nejčastěji projevuje v pubertě dítěte.

2. Úspěch léčby závisí na podávání vhodných léků.

3. Při léčbě se doporučuje hodně plavat.

4. Najít vhodné zaměstnání, kde postupně pacient získá pocit sebedůvěry, posílí se jeho ego.


5. Při základní léčbě může pomoci i hypnóza.
Dlouhou dobu se předpokládalo, že hypnóza je při schizofrenii přímo kontraindikována. Vycházelo se z předpokladu, že schizofrenik by mohl hypnózu zabudovat do svých bludů. Dále se předpokládalo, že schizofrenici nejsou hypnabilní. Výzkum prokázal, že hypnabilita je zde opravdu nižší, než u zdravých lidí. Podle současných autorů jsou obavy, že by hypnóza mohla zhoršit pacientův stav, neopodstatněné. Naopak hypnoterapie může napomoci socializaci, adaptaci a sociální aktivizaci pacienta.

Často přicházejí pacienti s bludy, že jsou někým ovlivňováni na dálku, řízeni, nebo že je jim odebírána síla a potence. Hypnotizér se nevyslovuje proti těmto bludům, ale nabídne pacientovi, že mu pomůže pomocí hypnózy vytvořit obranu proti těmto vlivům. Dává mu pak sugesce, že na něho podobné ovlivňování už nemůže působit.
Tyto sugesce nevyléčí samotný blud, ale přinášejí pacientovi velkou úlevu, někdy i trvalou.
Nepříjemný a nebezpečný je pro hypnotizéra stav, kdy paranoidní schizofrenik začlení terapeuta mezi své škodící nepřátele. Může se pak pokusit i o jeho fyzickou likvidaci. Je tedy velmi důležité snažit se už v počátcích léčby navázat s pacientem láskyplný, důvěryhodný vztah.
Často se schizofrenik domnívá, že je napaden černou magií. Zde je třeba v sugescích postavit sílu „ bílé „ magie proti černé. Důležité je snižovat pocity úzkosti a podporovat ego.
Nutné je, aby se terapeut vcítil do psychického prožívání pacienta a dokázal s ním komunikovat jeho jazykem.

Závěr
Při včasné a dobré léčbě se třetina pacientů uzdraví úplně, třetina má občasné problémy a třetina pacientů se bohužel neuzdraví.

 

                                                         PhDr. Marie Říhová