Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Kletba v moderní době - část I.

Před časem jsme v Meduňce představili terapeutku Antonii Krzemieňovou, která se řadu let zabývá systémem moderní praktické ezoteriky. Při přípravě článku jsme narazily na několik témat, která nám připadala zajímavá a jedno z nich jsme se rozhodly probrat podrobněji  - jde o téma, které pro člověka z  21. století zní patrně poněkud podivně, ale je překvapivě živé a aktuální...   

Častý problém

Jak často se vám stane, že se na vás s prosbou o pomoc obrátí klient, který je skutečně ovlivněn kletbou nebo cílenou negativní energií?
V současnosti se s podobným problémem v nějaké formě setkávám téměř u každého klienta.

Zřejmě jde ale spíš o kletby vyřčené z nerozumu a o výroky typu…“jestli mne naštveš, tak si mě nepřej“  nebo „kdyby tak zakopl a zlomil si nohu  …“
Ano, přesně tak …Ale už i toto je kletba.

 A jaký je dopad takovýchto nešťastných, ale častých výroků?
Kletba dopadne na člověka, na něhož je poslána. Je to podobné, jako když na někoho vystřelíte – působí cíleně směřovaná negativní energie. Jednoduché kletby se projevují třeba tím, že dotyčný zakopává, věci mu padají z ruky, řízne se nebo upadne, zlomí si ruku nebo nohu…Záleží na emocionálním náboji, s jakým byla ta příslušná slova vyřčena. Čím větší náboj, tím výraznější následky. Následky silnějších kleteb jsou pochopitelně výraznější a hrozivější – dopravní nehody, vážné úrazy, choroby atd.

Cítí lidé, kteří se stali objekty kletby, ihned po jejím vyřčení nějakou změnu – například příliv energie, horko, závratě, nevolnost atd.?
Citliví lidé tento druh útoku vnímat mohou různými způsoby a také existuje možnost cíleně si vůči takovému útoku citlivost vypěstovat.

Jak lze takovou citlivost trénovat?
Projevem stavu napadení kletbou může být třeba náhlá nervozita, neurčitý strach a zdánlivě bezdůvodná úzkost. Je potřeba se „zastavit“ a uvědomit si, že zrovna teď se něco děje. Následně musíme odlišit vlivy pociťované v souvislosti s pohyby Země --  mnoho lidí vnímá prostřednictvím úzkosti, nervozity či strachu  různé „poruchy“ zemského povrchu, třeba zemětřesení, sopečné erupce, změny tlaku vzduchu, hromadná neštěstí apod. Proto je nezbytné oslovit své vlastní já a zjistit, kde má tento pocit svůj původ a jestli negativní pocity skutečně pramení z ohrožení tazatele a jeho rodiny:„Dobrá, něco se děje. Týká se to mně? Týká se to mojí rodiny?...“ A takto se postupně propracováváme k odpovědím.V případě skutečného útoku se po příslušném tréninku v mysli tazatele objeví jméno osoby, které se problém týká. Podstatou je trénink intuice.

Předpokládám, že leckdo může mít problém přijmout informaci, že se stal terčem kletby – tento pojem spojujeme spíš s pohádkami nebo hororovými příběhy …
Někteří silně technicky založení klienti nejprve tuto možnost útoku na svou osobu vůbec nepřipouštějí. Leckdo také jen nerad přiznává své dřívější konflikty. Vzpomínám na muže, který měl na sobě emocionální kletbu a když jsem mu to oznámila, díval se na mě s nedůvěrou a skepsí. Upřesnila jsem období, kdy k tomu došlo a on přiznal konflikt s bývalým  společníkem. Jakmile se mi podařilo z něj kletbu  odstranit, měl pocit, že mu někdo ze zad odebral velmi těžký batoh. Cítil se najednou volně a začal připouštět, že mezi nebem a zemí „opravdu asi něco je“.


Rodové kletby

Setkala jste se někdy s případem, že člověk měl na sobě skutečně vážnou kletbu, vyřčenou záměrně s jasným cílem ublížit?
Existují rodové kletby, projevující se často nemocemi, které označujeme jako dědičné, patří sem třeba roztroušená skleróza, dlouhodobá neplodnost, dispozice k potratům apod. Někdy žena potrácí opakovaně dítě stejného pohlaví – např. do rodiny se prostě nenarodí chlapeček. Dalším závažným projevem může být i to, že se člověku např. nedaří nalézt vhodného partnera a když ho najde a vše vypadá nadějně, vztah se z různých důvodů rychle rozpadne … To je druh kletby, čekající na „spouštěcí moment“, což je třeba v tomto případě příznivě se vyvíjející partnerský vztah, a pak se začnou realizovat. Všechny tyto kletby jsou vyřčeny s úmyslem ublížit. Nejproblematičtější jsou kletby rodové, v takových případech je velice obtížné podívat se zpět do minulosti a určit, co se stalo a kdy se to stalo. Rodové kletby se „dědí“ z pokolení na pokolení až sedm generací a umí je odstranit jen málokdo.

Zmínila jste se také o tzv. technické kletbě – je takový negativní zásah výsledkem přesně stanoveného a vykonaného magického rituálu?
Ano. Domnívám se, že něco takového používají například některé sekty. Setkala jsem se s tím u člověka, který chtěl odejít z určité skupiny. Technické kletby jsou pro odstraňování velmi nebezpečné.

Setkala jste se někdy s případy cílených magických útoků vůči konkrétním osobám?
Takovou zkušenost mám, dokonce i osobní. Existují různé způsoby manipulace a různé techniky. Tento druh magické techniky je častěji využíván u mimoevropských národů. Cíleným magickým útokem lze vyvolat u člověka i mrtvici nebo narušit systém fyzického těla. Pokud se kdokoliv pouští do odstranění jakéhokoliv druhu klety, byť s nejlepším a  upřímným úmyslem někomu pomoci, musí být velmi opatrný, aby nakonec spíš neublížil. Pokud ezoterické techniky umějí odstranit tromby z cév, je jasné, že je tam umí i vyrobit.                

Ezoterika dokáže odstranit tromby z cév?
Ne ezoterika. Některé techniky, označující se jako ezoterické.  Dobrou zkušenost mám s rozpouštěním trombu a také s působením a úpravami křečových žil. Jde „jen“ o řízení těla.

Jak to myslíte?
Mám na mysli řízení systémů těla. Veškerá negativa v těle jsou obvykle vytvořena tak, že buňka dostane špatný pokyn. Pak je potřeba tento chybný pokyn změnit v pokyn správný.

Řízení systémů – to zní hodně technicky...
Já vím, ale podstata je shodná …

                                                                                                   /dokončení/