Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Kletba v moderní době - část II.

S terapeutkou Antonií Krzemieňovou pokračujeme v povídání o kletbách...

Bumerangový efekt

Pokud člověk záměrně pronese vážnější kletbu proti někomu, ovlivní tento negativní akt nějak jeho samého?
Kletba působí, pokud ji vyřkneme s dostatečně silnou emoční silou. „Splní“ své negativní poslání, ale nezmizí a na principu bumerangu se vrátí k tomu, kdo ji vyřkl – vrací se „domů“. Většinou se vrací posílená a začne se realizovat u svého původce.
Takovýto člověk se pak pochopitelně necítí dobře, mnohdy je přímo nešťastný, ale vlastně neví, proč. Výsledkem je pak i sebenenávist. Bohužel se často setkávám i s tím, že lidé vysílají negativní emoce i sami proti sobě, jen málokdo se bere takový, jaký je, nic si nevyčítá a dokáže mít sám sebe opravdu rád.

 A co kletby typu „do roka a do dne zvu tě na boží soud“…?
Rozhodující je síla původce kletby. Emoční výlev „obyčejného“ člověka většinou není nijak zvlášť silný. Takto vyslaná energie se zrealizuje tím, že se adresátovi prostě něco nepodaří. Pak se energie vrátí k původci a nakonec se většinou přestává dařit jemu. Pokud je původcem kletby člověk, který umí pracovat s energií, může dojít k omezení energetického systému adresáta – člověk je najednou velice unavený a neví přesně proč, nic se mu nedaří a nic ho nebaví …Nejsilnější systémy dokáží člověka zlikvidovat.

Pod pojmem „nejsilnější systém“ máte na mysli osobu, která vědomě praktikuje černou magii?
Ano. V ezoterice platí stejný zákon, jako v životě, „silnější bere“. Obecně řečeno záleží na tom, na koho je negativní energie vysílaná, jak je dotyčný adresát stabilní, silný…Energeticky slabší člověk obvykle nemá šanci ubránit se osobě energeticky silnější. Respektive psychoenergeticky silnější.

Zatím hovoříme o kletbách směřovaných na člověka. Existují také kletby spojené s místem?
Takové kletby existují a možná se leckdo s něčím takovým už setkal. Pokud si někdo postaví dům na místě dotčeném kletbou, obyvatelům se nedaří, dochází k neštěstím, problémy se objevují obvykle už při stavbě …Existují místa, na kterých se citlivějším lidem udělá špatně. Z ciziny jsou známé kletby související s pyramidami. Kletba se může projevovat i na určitých úsecích silnic – následkem jsou pak časté havárie, k nimž někdy dochází z nevysvětlitelných příčin – jde o tzv. úseky smrti na silnicích nebo dálnicích. „Prokletá“ bývají obvykle místa, na kterých bylo minulosti pohřebiště, popraviště nebo také bitevní pole.           


Jak se bránit?

Jak se lze účinně proti kletbě bránit nebo jí vzdorovat? Co třeba často zmiňovaný způsob uzavření se do pomyslného ochranného obalu --  škeble, vajíčka atd.
Záleží na tom, jak je dotyčný člověk odolný, jak funkční  má  vlastní ochranný systém. Přesto existují druhy kleteb, kterým se žádný systém člověka neumí ubránit. A co se týče uzavření  do ochranného obalu. jestliže člověk má ve svém energetickém systému kletbu nebo nějakou negativní energii a uzavře se do ochranného obalu, je jasné, že tato kletba zůstane v „ochranném obalu“ s ním. Nemůže se zrealizovat a nemůže se uplatnit bumerangový efekt.
Proti emočním kletbám hodně fungují amulety,  které ovšem musí být „naprogramovány“ přímo na ochranu proti kletbám.

 Křížek nošený na krku nestačí?
Určitě má svůj účinek, ale lze jej považovat spíš za talisman. Talismanem se může stát jakýkoli předmět, který si vyberete nebo vytvoříte, vychází vlastně „z vás“, přebírá vaši energii, vkládáte do něj svá přání … Ochranný amulet se odlišuje tím, že má specifický program a jeho působení je vědomě zacílené, nemusí jít jen o ochranu, ale třeba o kladný vliv na zdraví při konkrétních zdravotních potížích. Talisman dokáže svého nositele chránit, posilovat a udržovat jeho psychický stav na výši, ale jde spíš o obecnou podporu a ochranu. Skutečný cílený amulet může vyrobit pouze člověk, který umí pracovat s energetickoinformačními programy. Nejvhodnějším materiálem na výrobu amuletů jsou kameny. Nedoporučuji vybírat kameny jen podle příslušnosti k astrologickým znamením – to obvykle nefunguje. Chcete-li si vybrat kámen sami, pak je třeba vybírat intuitivně. Pokud má člověk na sobě skutečně nějakou kletbu, je třeba se jí nejprve zbavit a potom teprve nasadit ochranný amulet.

 Pokud negativní energii nezničí ani oheň, jak je tedy možné se jí zbavit?
Nemyslím si, že by oheň zničil negativní energii. To by pak muselo být třeba na spáleništích velmi dobře. A zkuste se postavit na místo, kde shořel dům… Zajímavější jsou transformace, přeměna v něco jiného, užitečného. Zjednodušeně bych to přirovnala recyklaci odpadu. Existují různé způsoby, zmíním pro ilustraci jeden z nich – negativní energie je pohlcována a transformována prostřednictvím pyramid. Ovšem v otázkách práce s energiemi je ještě mnoho co objevovat – naše znalosti v tomto oboru zdaleka nejsou dostatečné. Ne všichni „energetičtí“ léčitelé dokáží člověka „napojit“ na samotný zdroj. Obvykle „tahají energii přes sebe“, což je samozřejmě velmi nevhodné a problematické.


Problém anexe

Specifickým druhem ubližujícím jiným je anexe. Co to znamená?
Anexe je podle slovníku zabírání cizího území. A přesně stejný význam má v ezoterice. Jde o upírání prostoru, a to ve smyslu zcela reálném i ve smyslu přeneseném. Kletba člověka ohrožuje, anexe omezuje. Projevy mohou být různé. Anexí se dá nazvat situace, kdy zaměstnanci v kanceláři třeba i neúmyslně omezují jednoho svého kolegu.  Patří sem všechny druhy šikany, ale stejně tak lze tímto výrazem označit přemrštěnou lásku matky k dítěti –i ona mu vlastně upírá prostor na vlastní život, vlastní rozhodování nebo specifické projevy atd. I když matka chce pro dítě skutečně to nejlepší a má ty nejlepší úmysly, je třeba si dát pozor právě na anexi – podle mých zkušeností je něco takového takřka pravidlem především u jedináčků. Zažila jsem to u klientů mnohokrát, přijde například matka s dítětem, které má astma. Ukáže se, že dítě je až „zavaleno“ přehnanou láskou, péčí a obavami své matky. Pak nastává to nejtěžší: vysvětlit matce, že neustále projevované obavy o dítě, úzkost a strach mu paradoxně ubližují. A vykládejte matce, která své dítě opravdu velice miluje, že pokud dává svou lásku najevo přehnanými způsoby a chová se vůči dítěti vlastnicky, vlastně ho tím poškozuje. Bohužel jsme zvyklí chápat lásku tak, že toho, koho mám rád, vlastním a pokud má dotyčný snahu se z tohoto vlastnického vztahu vymanit, nastává problém.                                                 

Zmínila jste se o vztahu mezi anexí a astmatem …Má tato souvislost obecnější platnost?
Ano, v ezoterické symbolice dýchání znamená vazbu na okolí. Dýchací systém v symbolické rovině ukazuje kvalitu našich vztahů k okolí. Mohu to dokumentovat vlastním příkladem – jako dítě jsem trpěla astmatem, jakmile jsem se osamostatnila, astma definitivně zmizelo, protože jsem se vymanila z okruhu určitých problémů souvisejících s dětstvím. Platí to i u dospělých lidí –zatím u všech klientů, kteří se potýkali s dýchacími potížemi, jsem našla  problémy ve vztazích.   


Síla slova

Co bychom si tedy na závěr našeho povídání měli v souvislosti s tématem kleteb a anexe uvědomit?Především sílu slova. Každé slovo má totiž energetický potenciál a je jasné, že energetický potenciál negativního slova bude negativní. Někteří léčitelé sice tvrdí, že energii lze spálit. Nemyslím si, že by to byla pravda. Energie zůstává a více negativních slov znamená větší množství negativní energie, která se kumuluje a pak putuje mezi tím, kdo příslušná slova vysloví a tím, komu jsou určena. Negativní slova ovšem nemusí být ani vyřknuta nahlas –o myšlenkách a jejich síle platí totéž, co o slovech. I tam jde o emoční náboj. Každý prožíváme své emoce, důležité je jim nepodléhat, umět s nimi pracovat a nenechat se jimi ovládnout.
Nejdůležitější je pochopit, že negativními myšlenkami skutečně poškozujeme sami sebe. Jak už jsme si říkali, negativní myšlenky se k nám po čase vrátí jako bumerang a my se staneme obětí své vlastní negace. A co se týče anexe – každý má právo na svůj prostor a milovat neznamená vlastnit. S vědomím těchto několika jednoduchých zásad ušetříme mnoho problémů sobě i svým bližním.