Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Kvantová fyzika aneb jak můžeme využít teorie kvantového pole v každodenním životě

Ke zrodu kvantové teorie došlo na začátku 20. století ruku v ruce vedle objevu teorie relativity. Zjednodušeně: na počátku se jednalo o to, že výsledky opakování pokusu měření dopadu určitých částic na jiné prostředí nevykazovaly stejné předpokládané výsledky i přes to, že pokus proběhl za stejných podmínek a ve stejném prostředí. Proč?

malba: 15-ti letá dcera autorky článku Xannat
Kvantová teorie potvrdila změnu pohybu, ale i objektu ve vztahu k naší mysli, tj. výsledek byl ovlivněn faktorem lidské mysli z očekávaného výsledku experimentu. Vědec ovlivnil svou myslí výsledek předem. Výsledky v rámci sledovaného mikrosvěta neodpovídaly situacím z makrosvěta tedy našeho vnímání reality na něž jsme klasicky zvyklí, tedy že 1=1, A=A. Tyto děje a historie kvantové fyziky jsou důkladně zmapovány v mnoha článcích a dokumentech na internetu, nebudu je zde pro jejich složitost a obsáhlost zmiňovat.

Důležité je v čem nám lidem mohou poznatky kvantové teorie zlepšit život?
Rodiče, učitelé, autority, média atd. nám odmala vštěpovali určitá pravidla a jejich řešení, možnost a nemožnost dané situace, říkali: „To nezvládneš, to nedělej, tam spadneš, to Ti ublíží, to nejde, atd. Naučili nás předem determinovat naše výkony a schopnosti naučeným rámcem představ o okolním světě a my jsme si tak tyto myšlenky vložili do nás samých. To samé získali oni od rodičů a učitelů svých, a tak stále dokola.
V naší mysli jsme si tak utvořili markantní omezení a ohraničení našich schopností tvořit v realitě. Pokud by nám někdo odmala říkal, že vzlétneme, skutečně vzlétneme. Vzpomeňte například na Františka z Assisi. Jeho schopnosti oprostit se od zákonů fyziky a vznášet se v prostoru byly pověstné.
Zkrátka a dobře jsme a byli jsme zakleti a sami jsme se svým myšlením ukotvili do určité podoby a rámce našeho statusu ve společnosti. Nedokázali jsme si představit, že cokoliv bychom mohli tvořit sami svou myslí, můžeme vytvořit.
Kvantová teorie ale dokládá, že ANO, vždy a stále, a to jak v pozitivním, tak i negativním dopadu, dle způsobu, jak budeme myslet. Po té, co budeme říkat a následně  konat.

Velký průlom od všech těchto naučených rámců přišel právě s dokumentem: „Co my jen víme?“ (What the Do we (k) now)? Autoři scénáře a režie: William Arntz, Betsy Chasse, Matthew Hoffman, Mark Vicente,.
Dokument dokládá a vysvětluje nekonečné možnosti naší mysli. Zazní v něm nádherné věty: „To co se děje v nás, bude utvářet svět kolem nás“;
„Jak můžeme vnímat svět kolem nás jako reálný, když naše ego, které o jeho reálnosti rozhoduje je nehmatatelné“.

Dalším vynikající počin: film a kniha od australské producentky Rhondy Byrne, Tajemství (The Secret) prolomil další předsudky vůči kvantovým teoriím a předložil světu důkazy o zázračných uzdraveních, vylepšených vztazích, finanční hojnosti a zlepšeném životě, právě jen na základě zásadní změny myšlení zúčastněných.
Na základě série těchto nových knih a filmů máme možnost pochopit, že pokud budeme nějakou myšlenku a slova ukotvovat do naší mysli a reality, budou se nám v mozku posilovat určité neurotransmiterické spoje, a tak se nám stále více dokola budou zpětně zrcadlit tyto myšlenky a slova a kotvit v realitě hmotné vnější.
Proč se toto děje: Mozek funguje jako vysílač a přijímač a vytváří kole sebe více elektrické pole, to samé se děje se srdcem pole je více magnetické, na základě znalosti principů zákona přitažlivosti si tak přitahujeme do svých životů věci, na které usilovně myslíme, zkrátka a dobře: „Myšlenky se stávají věcmi“, slova jen umocňují danou myšlenku a dávají jí mnohem větší dynamiku energie.

Proč si stále někdo do svého života přitahuje tytéž zkušenosti, tytéž vztahy, stejnou práci? Odpověď je: „v ukotvenosti myšlení“. Pokud změníme myšlení, změníme sebe a pokud změníme sebe, začne se měnit realita kolem nás, jako ve virtuální realitě. Je to tak jednoduché? Zkuste to a uvidíte jak pracné je změnit naše předsudky a vžité představy o světě a nás samých.
Na tomto principu můžeme pochopit, proč člověk, který si stále na něco stěžuje, je bolestínský, přitahuje do své reality samé problémy a zdravotní neduhy. Naopak člověk myslící pozitivně a snažící se myslet dobře, je zdráv a spokojený.
Víme, že tyto staré pravdy fungují, ale proč je nepovýšit na vyšší úroveň a nevytvořit z nás lidi, kterým jde život na základě kvantové teorie opravdu na ruku a potkávat jen samé štěstí, a to i v případě, že přicházejí platné osudové zkoušky. Jak na to?

Změňme své myšlení 

  1. Napište si seznam všeho, za co jste vděční, pochopíte tak, že mnoho dobrého se Vám dostává a můžete vytvořit ještě více.
  2. Děkujte třikrát za každou dobrou věc,  která se Vám do života dostane, ať je věc hmotná či nehmotná, za každé nové přátelství znalost, ale i třeba peníze na zaplacení čehokoliv.
  3. Napište si seznam svých přání a určitého možného času, za který je možné tato přání do reality zhmotnit. Ať už se jedná o materiální věci, vztahové, partnerské či zdravotní či jiná přání.
  4. Správně myslete, pište a vyslovujte. Přání se musí vyslovovat pozitivně nikoliv negativně, tj. pokud chcete, aby Vám partner byl věrný, je nutné vyslovit nebo napsat či myslet na to, že je partner věrný, nikoliv, a to je zákaz: můj partner mi není nevěrný apod.
  5. Zkuste pracovat s distanční prací v čase. S touto technikou pracují a uzdravují šamani, vědmy a jiní, v mnoha původních kulturách, tj. představujte si a napište, vyslovte přání jako by se už stala, např.: „Již jsem se uzdravila, danou práci jsem získala, atd“.
  6. Postupujte dle návodu:

A. Přání si pomyslete, vyslovte nebo napište, prociťte jej, jako by se už stalo.
B. Nechte Universum a zákon přitažlivosti pracovat v kvantovém poli za Vás.
C. Buďte připraveni přijímat, jakákoliv negace Vám přinese pravý opak.

  1. To, co budete vyslovovat, očekávat, to jak budete myslet se stane. Mějte tedy moudrá přání a myslete moudře.
  2. Za případné chyby se neperzekuujte, prostě začněte znovu a lépe.

Je to o velké odpovědnosti nás vůči okolnímu světu. Současné nastavení světa nás od zodpovědnosti tvoření a myšlení odklání, vzhledem ke konzumnímu způsobu života. Nutí nás k lenosti, proč myslet, je lepší se vézt na vlně „nevědomosti“ a vše dávat za vinu druhým, situacím, atd. Záleží ale na každém z nás.

Odkud se tedy tyto možnosti v nás berou? Jsme děti Boha, máme boží jiskru, můžeme tvořit nekonečné světy, přetvářet naše DNA myšlenkou, hudbou, zvukem, atd.? Na tyto otázky můžeme odpovědět tím, co zatím známe. Určitě ANO, jen stojíme ještě na počátku cesty, vědci zkoumají tyto jevy již desítky let. Kdo však má tento systém v hlavě srovnaný, žije si zde v této hmotné realitě zcela jistě svůj: „ Ráj na Zemi“.  

                                                                 Mgr. Marcela Tůmová by Maxima al Terra

www.maximaalterra.cz

zdroje: Podstata světa, kvantové myšlení, realita nebo MATRIX?    https://www.youtube.com/watch?v=0tkRGfMG0Dk&t=145s
Předmluva práce: Kvantovka - Petra Kulhánka:  https://www.aldebaran.cz/studium/kvantovka.pdf

Přikládám báseň k tématu kvantové tvorby od autora Martina B. Tůmy:

Tvoření

Né, není vše dáno,
ani řečeno, ani psáno.
Vše tvoříme myšlenkou pouhou,
cokoli zmůžeme záměrem, touhou.

Stvoříme krásu, křehkost květiny,
úrodná údolí, bouřlivé výšiny.

Stvoříme vše, po čem toužíme,
buď žijem v radosti, nebo se soužíme.

Když v oheň přeskočí tvořivá jiskra,
každý z nás doroste ze žáka v mistra.

 Martin Benjamin Tůma