Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Květen-měsíc lásky k sobě samému

A je to tady, milí čtenáři - KVĚTEN, nejkrásnější měsíc v roce, měsíc lásky, květů, voňavých a teplých nocí, romantických chvilek pod rozkvetlými stromy...
Tak si ho všichni pěkně užijme a vychutnejme. A pokud budeme uvažovat o lásce a o vztazích, jak už tak k tomu květen vybízí, mějme na paměti, že jeden z nejzásadnějších vztahů v našem životě je náš vztah k sobě samým, od něhož se vše ostatní odvíjí - jak o tom píše v následujícím článku naše spolupracovnice, zkušená kartářk a vědma Markéta Vostrá. Doufám, že vás budeme inspirovat... 
Mějte krásný květen, přátelé!

Láááska nebeská...                                                           
Položme si řečnickou otázku „Je láska jen slovo?“ Určitě ne, každý zažil či zažívá lásku jako trám či přímo lásku nebeskou, sledován závistivým zrakem druhých, kteří se právě nenacházejí v této emocemi vířící fázi. A mnohý závidí a vzdychá a chodí na Tarot ptát se, kdy že již se také on dostane v sladkobolnou závrať, ústící do permanentních jistot a doživotního párového štěstí…  Tarotový rozbor nemusí sice ukázat, zda je na cestě již ON, ale pomůže nám rozebrat náš současný stav vůči sobě samému a tím nám může rozkrýt, co v oblasti lásky a vztahů můžeme očekávat.

Podoby lásky

Láska má mnoho podob. Je láska mateřská, otcovská, láska dítěte ke svým rodičům, láska k přátelům, láska k partnerům, láska k přírodě, zvířatům, láska k vyšším bytostem, andělům, láska ke Stvořiteli. Ovšem láska, která je možná nejpodstatnější, je láska k sobě samému.  Podle určité teorie je lidská bytost mikrokosmem v makrokosmu a vše, co učiní sobě, jako by učinila celku. Není tedy toto nejjednodušší návod na šťastný život svůj, svého okolí, Země, vesmíru?  Žít a nechat žít. Tedy žít v lásce.
Mnozí se domnívají, že k žití v lásce je nutné někoho mít, na někoho projektovat své city a dostávat je pokud možno ve stejné intenzitě zpět. Jak životní praxe ukazuje, počet případů, kdy je dvojice emočně vyrovnaná, je rozhodně menší než počet všech ostatních variant - počínaje láskou neopětovanou a podivnými sado- masochistickými vztahy konče. Spektrum mezi tím je opravdu barvité. Jak říká jedna terapeutka „většina vztahů vzniká, aby se ti dva sobě pomstili“.  

Partner - nejlepší učitel
Zkusme se podívat úhlem pohledu, který připouští, že náhoda neexistuje. Svým bytím se účastníme a spoluutváříme geniální systém, který nám v pravý čas dodá právě toho, koho potřebujeme pro svůj další vývoj. Ve světle této teorie se najednou začínají ti, co se na nás nejvíce podepsali a zkazili nám spousty času, jevit jako největší pomocníci v našem osobním vývoji. Cožpak není dostatečným důkazem absence lásky k sobě samému to, že dovolíme druhým, aby nám ubližovali, manipulovali s námi, brali nám náš prostor, okrádali nás o čas, ponižovali to, co vytváříme?! Co nás tito „parazité“ našeho života učí? No přece lásku k sobě samému! Pokud máme rozvinutou sebeúctu a vědomí vlastní hodnoty, nedovolíme zmíněným  „parazitům“, aby se v našem životě zabydleli a svým negativním působením ho vykolejili  z dráhy.  Ale pozor, metody jsou velmi rafinované. To, že si nějaká žena nechává sprostě nadávat či je fyzicky napadána, je asi nejhrubším projevem, který jí říká „podívej, co si druzí mohou s tebou dělat“. Dalšími projevy jsou zjevné manipulace, kdy jeden z páru nehodlá připustit jinou vůli než tu svou. Roztomilé jsou i manipulace, kdy se jako argument vezme cosi velkého, nadpozemského. Jedna moje klientka dostala nabídku k sexu tím způsobem, že ji dotyčný sdělil, že měl vhled, ve kterém mu bylo oznámeno, že když se spolu vyspí, uzdraví Zemi. Klientka byla na rozpacích. Spát s ním nechtěla, ale to víte, když je ve hře zdraví zeměkoule.. ..Dalším z řady manipulací je klasika, kdy dotyčný hovoří o perspektivní budoucnosti, ale jde mu pouze o to, zajistit si sexuální přítomnost. Koneckonců proč ne? Jde jen o to, zda to vnímáme stejně.

Pozor na pasti a léčky!
O tom, jak se vyznat v džungli pastí a léček, by se dala napsat celá kniha. Pokud do některé z takových léček upadneme, může nám být z toho, co jsme vůči sobě připustili, ještě mnoho let nedobře. Dobrým manuálem nám může být náš horoskop. Rozbor nám odkryje naše citové dispozice.  Nakolik vnímáme skutečný příběh našeho života, nakolik si idealizujeme partnery a zamilováváme se do nesprávných mužů, nakolik trpíme spasitelským komplexem a jsme za trochu lásky ochotné vrhat se do náručí alkoholiků, narkomanů či hošíků závislých na své matce.
Ráda bych teď sepsala stručný, cílený a zaručený návod na pěstění lásky k sobě samé.  Ale obávám se, že nic takového neexistuje a, že to navíc je pěkná a k tomu celoživotní dřina. Když už jsme schopny oprostit se od rodičovských mýtů, jsme schopné oprostit se od mýtů patriarchátu? Zničené ženství sice je na svém úsvitu, ale možná bude ještě dlouho trvat, než se oprostíme od všech křivých obvinění a manipulací tohoto systému. Kdysi bylo ženství uctívané, v takovéto době byla zřejmě přirozená úcta ke svému tělu a duši samozřejmostí. Dnes pracně shledáváme svou přirozenost, ze střípků skládáme podobu svého nového ženství, obohaceného o neskutečnou krutost středověku. Po těchto zkušenostech pro trochu lásky šly bychom světa kraj, ale ke komu? Musíme jít opravdu nejdříve k sobě samým.
Péče o sebe a svůj život je módním tématem a z ženských časopisů se na nás hrnou rady, podpořené většinou extatickým výrazem mladé dívky, která si užívá nějaké kosmetické procedury a nápisem „nechme se hýčkat“. Určitě je to jedna z příjemných forem starání se o sebe. Existuje však mnoho dalších cest k sebe – lásce. Mezi  jednu z nejdůležitějších patří vlastní dovýchova.  Naplňování svých talentů, aniž bychom obviňovaly druhé z toho, že nám v tom zabránili či zabraňují.  Každý jsme tu sám za sebe a jedna z nejdůležitějších věcí v životě je naplnit možnosti, které nám byly umožněny (naším horoskopem či kvalitou
časoprostoru, ve kterém jsme přišli sem do reality).

Láska k sobě
Kde vzít čas na lásku k sobě? Máme ho spousty, jen s ním nakládáme nešetrně, opět na úkor sebe sama. Když přijde na výklad Tarotu muž, probereme podnikání, kariéru, peníze, někdy zdraví.  Když se zeptám na poslední otázku (a tajně doufám, že se dotyčný zeptá na vztah či jak by mu mohl být nápomocen k větší harmonii) většinou se dozvím, že doma je to dobrý a že tohle ho celkem nezajímá.  Když přijde na výklad žena, první otázka patří dětem či partnerovi. Na sebe se buď nezeptá či úplně naposled. Jedna má klientka je silně závislá na svém muži. Jak se on probudí, takový má ona den. Ten tráví většinou tím, že usilovně analyzuje, co mu je, co k ní cítí, zda vnímá, co ona pro něj dělá, změní se někdy?
„Co je to za velkolepého muže, který dostává 16 hodin energie (neb za myšlenkou odchází energie) denně od své ženy?“  On není ani velkolepý ani vyjímečný muž. Je obyčejným alkoholikem, který si pro nadávku nejde daleko.  Ona nechápe, že teprve tím, když mu odejme svou pozornost, kterou ho obstupuje (možná pije z tohoto důvodu), se můžou věci začít měnit.
Můžeme tedy letošní květen zahájit svou vlastní, osobní tradici. Květen – čas lásky k sobě samému, vždyť v každém z nás sídlí Božská jiskra, a tak to zcela určitě není sobecké.

                                                                  Markéta Vostrá