Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
O novoročních předsevzetích - ukázka z knihy PhDr. Marie Říhové

Na konci roku většina z nás bilancuje uplynulé období a případně uvažuje nad tím, co udělat v dalším roce lépe a jinak, ale někdo naopak novoroční plány a předsevzetí zcela odmítá...
Inspirujte se v knize psycholožky dr. Marie Říhové Učme se životu II., která před časem vyšla v edici Knihovnička Meduňky (a můžete si ji zakoupit přes nás e-shop).

  

Novoroční předsevzetí
Překonat špatné zvyky je možné pouze dnes. Nikoliv zítra.
            
                                                         Konfucius
Pro různá předsevzetí není tzv. příhodnější chvíle než začátek roku. V této době si téměř každý z nás dává nejrůznější předsevzetí. Kromě toho si všichni přejeme navzájem hodně štěstí a zdraví. Ale položím vám otázku: „Kdo z vás si svá předsevzetí pamatuje ještě následující den? Kdo z vás odpustil svému nepříteli, se kterým si na Nový rok připíjel na zdraví?“
A tak mi dovolte zamyslet se nad tím, co je štěstí a co je vlastně zdraví. Pokud chce člověk dosáhnout štěstí, musí nejprve pochopit, že odpovědnost za sebe má jen on sám. Každý z nás sám zodpovídá za své činy. Nešťastní jsme tedy pouze z vlastního rozhodnutí. Štěstí je totožné s tím, jak se stavíme k životu, ne s tím, co se nám děje. To platí i o našem zdraví. Proto své klienty nejprve nutím k tomu, aby zkoumali sami sebe, hledali své vnitřní JÁ a určili si priority, aby hledali, co je pro ně dobré. Tak naleznou i svá omezení, uvědomí si, kam směřují a proč chodí  po této zemi. Často přijde klient s mnoha problémy, ale neví, co je pro něj prioritou a co vlastně chce. Teprve pak najde i cestu ze zdánlivě neřešitelné situace. Uvědomí si, že SÁM JE PÁNEM VŠEHO, VÍ, CO SE S NÍM DĚJE. Jakmile na to však zapomene, má problém. Stává se otrokem okolností, plný obav, že se ze své situace nikdy nedostane. Ale obavy nikam nevedou, neposkytují nám žádné řešení. Je nutné naučit se tyto obavy odložit. Teprve pak jsme schopni zvládnout svého démona (alkohol, drogy, návyk na léky apod.) a být zase pánem nad sebou a svými činy.
Naši psychologové a psychiatři mají velmi ohraničené pojetí pojmu „normální“. Při léčení se omezují jen na revizi toho, co se nám stalo v dětství a později v životě. To je však pouze zevní rámec. Každý z nás je jedinečná osobnost. Naše věda nejen že není schopna řadu problémů opravdu léčit, ale není ani schopna uvědomit si podstatu mnoha onemocnění. Je zabudovaná v mylném tvrzení, že nehmotné vlivy, vlivy duševní, není možné vědecky zkoumat.

Psychosomatická onemocnění
Problematikou psychických a také psychosomatických onemocnění se zabývám již přes třicet let. Někteří lékaři mi doporučují klienty se slovy: „Tady se nedá nic zkazit. Zkus to.“ To je pro mne, jak uznáte, velmi nelichotivé. Zodpovědně prohlašuji, že většina klientů psychiatrických klinik je dobře léčitelná, ale psychofarmaka jejich problémy neřeší. Pouze je tlumí a řada z nich vede k návyku – nehledě na poškození důležitých orgánů.
Nejtěžší omyl současné medicíny je, že úplně přehlíží duchovní podstatu člověka.
Důležité je, aby každý člověk našel svou vlastní cestu, jak se stát lepší lidskou bytostí. Můžete oklamat celý svět, ale ne sami sebe. Osud není pouze to, co nás předurčuje a ovlivňuje zvnějšku. Je to soubor našich vlastností a schopnost řešit současnou situaci. Pro zbavení se závislosti jakéhokoliv druhu je důležitá síla myšlenky klienta a jeho víra a důvěra v terapeuta. Dobrý psychoterapeut nás vede, pomáhá nám svými radami. Rozhodující slovo má vždy klient.
Pokud klient nepochopil, že si každý Nový rok dává stejné předsevzetí a nikdy ho nedodrží (zbavit se drog, kouření, návyku na léky), pak je ztracen.
Jeho sebevědomí klesá, následují deprese, pocit vyhoření a chronické únavy.
V mnoha případech ztrácí smysl života a životního uplatnění.
Navštívila mne matka dvou dětí ve věku pět a deset let. Doprovázel ji manžel. Tato žena tvrdila: „Nemám proč žít a nechci žít.“
Podotýkám, že manžel byl velmi vstřícný a milující. Na otázku, zda navštívili psychiatra, odpověděla, že ano. Naštěstí měla s sebou v kabelce léky, které už dva měsíce užívala.
Požádala jsem ji, aby mi ukázala dlaň pravé ruky, a když jsem položila svou ruku na její, vnímala jsem pocity strachu, zloby a zoufalství. Následně jsem ženu požádala, aby jeden lék vyndala, promnula ho v dlani tak, aby se spojil s jejím potem. Asi po pěti minutách jsem opět přiložila svou ruku na její a začalo mi být zle. V krabičce od léku byl příbalový leták, na kterém bylo uvedeno doslova POZOR –NEBEZPEČÍ SEBEVRAŽDY.
Já v žádném případě nejsem vlídný psycholog. Často je třeba s klientem zatřást, aby si uvědomil, o čem je život.
Trvalo půl dne, než jsem klientce objasnila, jak velkého zločinu se na sobě, svém manželovi a svých dětech dopouští a jak strašná bude setba, kterou zasévá. Teprve pak jsme konečně mohli začít s terapií.
Každý z nás má v životě dvě možnosti: Buď být šťastný, nebo nešťastný. Rozhodněte se pro tu první. Ať vás v životě potkalo cokoliv, vždy to berte jako poučení a krok vpřed.

Osobní zkušenosti
Za svůj život jsem prožila téměř vše, co moji klienti. Krutou smrt krásného devítiletého syna (po špatné injekci přestal vidět, slyšet, mluvit i chodit). V tu dobu nechodil můj manžel domů, protože „se na to nemohl dívat“. Jsem psychicky týrané dítě a nad hrobem svého chlapečka jsem slíbila, že nikdy nedopustím žádnou křivdu. A to jsem začala plnit okamžitě, se spolkem Sysifos za zády. Uvažuji o tom, že svůj život popíšu, protože nejsem nijak výjimečná, a když jsem se z toho za pomoci pana pátera Ferdy ze Sušice a pana Paseky mohla dostat já, může to dokázat každý.
V uplynulém roce mne potkaly tři velmi legrační události.
Rozdrtila jsem si kotník, při operaci mi byl přetnut meridián lymfy, díky tomu jsem byla po třech měsících přiotrávená, přechodila jsem infarkt a vyhořel mi dům.
Volala jsem to své známé, jedné z nejlepších psychiatriček MUDr. Niederlové, a ta mi pravila: „Tak teď už jsi prožila úplně všechno co tví klient .“ A měla pravdu.
Vybrala jsem si však tuto možnost: za žádných okolností nejsem nešťastná.
Když jsem se zájmem sledovala, jak mi hoří dům, přistoupil ke mně jeden z policistů, kteří hledali příčinu požáru, a pravil:
„Vy jste si to zapálila sama?“ Odvětila jsem: „Z čeho tak usuzujete?“ A on nato: „Tak se podívejte okolo sebe. Babička je na smrt (ale nic se jí nestalo – ani se nenadýchala kouře), bratr omdlévá, sousedi nad vámi pláčou a vy se zájmem sledujete, jak vám hoří barák.“ Já jsem mu na to odpověděla: „Až vám bude rok na klíně umírat krásné dítě, které nebylo nikdy nemocné, pak vám nějaký barák bude úplně lhostejný, ostatně já nikdy neviděla hasit požár, tak mne to zajímá.“
Dobrý psychoterapeut musí nejprve vyřešit svůj vlastní život, dojít myšlenkově k podstatě bytí sám v sobě, tím žít a působit na své okolí. Zůstaneme lidmi jedině tak, že se naučíme ovládat sami sebe a své pocity.

Vesmír pomáhá odvážným
Štěstí je ve svobodě a svoboda v odvaze. Život je takový, jak jej chceme vnímat.
Tak vám, milí čtenáři, přeji, abyste nenechali svá přání na dobu, kdy budou hodiny odbíjet půlnoc. Už teď se zbavte svých návyků – v této vteřině, kdy čtete tyto řádky. Teď si srovnejte priority a začněte konat. Ne zítra, ne po přípitku k Novému roku. TEĎ.
Vesmír rád pomáhá odvážným. Ať se s námi děje cokoliv, stále jsme pod ochranou Univerza. Hledejme čistotu ducha, který je v každém z nás, a vynesme jej na povrch. V té chvíli vaše podvědomí začne pracovat.

Použijte tuto meditaci:
Věřím nekonečné moudrosti svého podvědomí a zbavuji se všech jedovatých látek, včetně léků, na kterých jsem závislá/závislý (alkohol, drogy) a které ničí důležité orgány mého těla. Jsem plný síly a léčivé vesmírné energie prány, která prostupuje každou buňkou mého těla. Měním se v momentu TEĎ.
Moje rodina, celé mé okolí je nadšeno mou změnou. Mohu nyní dělat všechny činnosti, ve kterých mi návykové látky bránily (řídit auto, pracovat v zodpovědném postavení apod.). Moje reakce na okolí jsou rychlé a přesné.
Ovšem uvědomte si, že pokušení přichází stále. I Kristus ve chvíli, kdy vzal na sebe hmotné tělo, byl vystaven všem problémům hmotného těla, tedy i pokušení zbavit se karmy, kterou na sebe dobrovolně přijal.
Toto pokušení nesmíme podceňovat. Dívka, která se zbavila návyku na drogy, ještě po dvou letech, co drogy nebrala, mi řekla:
„Stejně mi bylo nejlépe mezi feťáky…“ Ocitla se totiž v situaci, kdy náhle ztratila práci a nemohla jinou sehnat.

V tomto případě dobře funguje tato meditace:
Ničím nejsem svázán s minulostí. Ta je odžitá a vše, co mne odteď ovlivňovalo, mi dalo sílu žít svobodně v přítomnosti. Nebojím se budoucnosti. Moje VÍRA mne bezpečně vede životem. Do budoucnosti se dívám s klidem a pevnou důvěrou. Neztotožňuji se se svým egem, které je důsledkem mé nevědomosti a díky kterému jsem řadu let trpěl. Teď žiji jen se svým skutečným, pravým JÁ, které podporuji svou sebeúctou a moudrostí. Cítím skutečnou lásku k sobě i k ostatním.
Ke splnění svého předsevzetí potřebuje člověk dostatek informací. Pojem „informace“ pochází z latiny a znamená dávání, udržení formy. Sama informace je energetická, nehmotná. Není tam ani jedna molekula hmoty.

Přeji vám tedy, abyste svá předsevzetí začali plnit hned a nečekali s tím na příští Nový  rok. Ze srdce vám přeji klid a mír v duši a cestu životem prosvětlenou úsměvem, dokonalou harmonií těla i ducha a hodně sil ke zdolávání nepříznivých situací v životě.

***                                     Dr. Marie Říhová, z knihy Učme se životu II.