Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
OSOBNOSTNÍ PROFILY: flegmatik a mouchysněztesimě

Podle Galéna či Hippokrata následovaného Jungem je flegmatik údajně emočně vyrovnaný, jevící se navenek jako lhostejný, klidný až chladnokrevný. Bez ambicí a požadavků. Pokud hovoříme o mužích, pak hovoříme o flegmaticích, ženy označujeme jako flegmatičky nebo také lidově jako ‚mouchysněztesimě‘ apod...
Další osobnostní profil připravila naše spolupracovnice, terapeutka Antonie Krzemieňová...

Flegmatikům vládne voda. Zakládají si na společenském mínění a velmi těžce nesou pomluvy. Dominantním rysem jejich povahy je totiž vztahovačnost. Pokud o nich něco nelichotivého řeknete, rozčeří se jako vodní hladina po ‚žabce‘. Takovéto ‚pomluvy‘ si velmi dlouho a dobře pamatují.

V případě ohrožení či neúspěchu se stylizují do role netykavky, tváří se, jako že se jich to netýká.
Flegmatici působí, že se jich nic nemůže dotknout. Jsou pdajně nekonfliktní. Takže si často myslíme, že na sobě nechají štípat dříví. Jenomže…  Flegmatismus je pouze ochrannou pózou navenek. Před dalším ublížením. Tito lidé neví, jak se bránit agresorovi. Jsou přesvědčeni, že když se budou tvářit, že jim to nevadí, agresor přestane. Vnitřně však velmi trpí. Ovšem, také si dlouho pamatují. Své bolístky si velmi hýčkají, ač vám to nedají znát. Snaží se splývat s proudem a nevyčnívat.

Po čem touží?
Tito lidé touží po přátelství, partnerství a rodině. Bez toho si připadají neúplní. Potřebují někam patřit. Mají své zásady, které ovšem také vnucují svému okolí. Svým pohledem na svět posuzují vše kolem. Tím se často dostávají do konfliktů s okolím světem, který však nezvládají. Jsou tak v začarovaném kruhu. Pokud usoudí, že jste je zradili, nastupuje na scénu nenávist. Jen vydržte, jednou vám to spočítají. Obvykle nevíte, kdy a proč se poklidná hladina změní v bouřlivý tok či přívalovou vlnu.

Jak je to s jejich zdravím? Ke kterým nemocem mají „sklony“‘?
Pocity ‚špinavosti‘ od okolí, staví flegmatiky do pozice lidí s velkými dispozicemi k onemocnění rakovinou  kůže.  Ženy jsou obvykle daleko náchylnější k nádorům prsů a mužům častěji onemocní srdce. Všechny rány, které nosíte v sobě, se v něm usazují. Prožívané bezpráví také vede k houstnutí krve. S tím souvisí snížená odolnost organismu při zátěži.

Neočekávejte od flegmatika rozhodnutí či konání. Tím je jen zaženete do kouta.
Flegmatik má na vše výmluvnou odpověď a velmi častým slovem jeho slovníku je „ALE“.  Kdysi se o něco pokusil a ono to nevyšlo, tak proč by to mělo být tentokrát jinak? Jeho na venek prezentována stálost je pouze odevzdaností. A tak neustále snižuje své požadavky na život a své okolí.
Možná by stálo za to, nasadit si na chvíli růžové brýle. Rozhlédnout se a všimnout si, kolik je všude kolem krás. Uvědomit si, že slunce svítí i pro vás.

A cesta ke spokojenému životu je jen jediná. V našich hlavách začíná….Hezký život si můžeme udělat jen my sami….

Antonie Krzemieňová

www.tonie.cz