Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Základní principy numerologie

V dnešním světě každého z nás obklopují čísla na každém kroku. Mnohá jsou životně důležitá, ostatní hlavně účelovou symbolikou k orientování se v prostoru a času...
Článek o základech prastaré nauky zvané NUMEROLOGIE pro nás připravila Ivana Vondráková.

(na fotografii autorka článku Ivana Vondráková)

Numerologie pracuje pouze s čísly, kde význam je dán a jejichž propojení v celek dává možnost poznat podrobněji povahu člověka, předpoklady pro život, ovlivněnost minulostí a minulými vzorci.
Rovněž přesnější informace o způsobu myšlení, prociťování, ale i o hlubokém světě podvědomí, kam každý ukládá zážitky z dob minulých, křivdy, strachy, smutky, atd.
Neexistují čísla pěkná a ošklivá stejně tak, jako neexistuje ideální datum narození
. Vše má své zákonitosti a jednotlivé prvky tvoří celek, jako když navlékáte korálky na šňůrku. To, co má každý z nás v datu narození, je proto, abychom věděli přes co se máme posunout dál, abychom prozkoumáním a pochopením zjistili, jaké úkoly či poslání nám osud nadělil. V této době máme nespočet šancí, jak na sobě pracovat, odblokovat to, co naši předci nedokázali, ale i uchopit a prožívat svůj život tak, aby se mnohé z bloků a problémů nepřenášelo na další generace.

Každý je originál!
Individualitu každého z nás netvoří jen datum narození, ale i jméno a příjmení, vliv rodinných vzorců, dat a jmen rodičů, to, co jsme v postojích a povaze zdědili po předcích či přejali z vlivu svého okolí a i to, co máme rodově karmické. To je to , co nás po celý život činí nezaměnitelným originálem. Kdekoliv na světě můžeme najít jedince, kteří s námi mají něco podobného, ale nikdy ne vše. To je pouze privilegium nás samotných. Proto i k rozboru data narození nemůžeme přistupovat pouze obecně a tvrdit, že lidé narození stejně jsou stejní. Podobnosti tam určitě najdeme, díky některým stejným číslům ve výpočtech, ale způsob přístupu a řešení nebude stejný, ale často jen podobný, přesto, že se to týká lidí stejného data narození.

 

1. krok: Zápis data do numerologické mřížky
Numerologická mřížka obsahuje devět políček, kam zapisujeme přesně podle daného pořadí čísla 1-9. Mřížka se hodnotí jako celek, ale je důležité dbát i na návaznosti ostatních čísel mřížky a jejich duplicit. Nejdříve jednotlivé číslice data narození sečteme zleva doprava, vyjde nám dvojciferné mezičíslo, které opět sečteme po číslicích zleva doprava a výsledné číslo nazýváme číslem životním.

5.2.1960 = 5+2+1+9+6+0=23=5

 

3

6

9

2

5

8

1

4

7

 

Pro usnadnění používáme k číslům jako příměr astrologické planety, které svými vlastnostmi souzní s jednotlivými čísly. Čím více je stejných čísel, tím víc se posiluje vliv na vytváření různých patologií v komunikaci, chování, vnímání, rozhodování a podobně.

 
1 = Planeta Slunce = Vztah k vlastnímu já, vůdcovství, slovní vyjádření pocitů, schopnost být autoritou, vztah k autoritám a otci, samostatnost, cílevědomost, ego, sebepřijetí, sebeovládání, pevné ukotvení v sobě

2 = Luna = Psychika, citová oblast na všech úrovních, spolupráce s druhými, schopnost vcítit se, zvládání emocí a nálad, vztah k lásce, projevování citů druhým, vztah s matkou, empatie a předvídavost

3 = Merkur = Schopnost myšlenky a slova, kreativita, orientace v abstraktních pojmech, diplomacie, přátelství, vztahy se sourozencem, strachy a obavy, útočnost, tvrdohlavost

4 = Mars = Bojovnost, pravidla, detaily, řád, realita, dokonalost, agresivita, zručnost, černobílé hodnocení světa, konflikty bez kompromisu, usurpátorství

5 = Jupiter = Nadšení, dobrodružství, štěstí, riskování, pohyb, lži, zmatek, rychlé reakce, spontánnost, dětinskost, útěky a úlety, kritika, nové myšlenky a objevy, nestálost, vzdorovitost

6 = Venuše = Rodina, hodnoty, peníze, bohatství, erotika, požitkářství, radovánky, velké plány, rodinné kořeny, stálost, učení, romantika, estetické cítění, harmonie, vyváženost

7 = Pluto = Minulost, karma, bolest duše, obětování se, hluboké pocity, mystika, překážky, společnost, pohyb, cesty, vnímavost, inspirace, soucit s druhým

8 = Saturn = Rozhodnost, touha po moci, materiální úspěch, řád, dokončování, detaily, racionální uvažování, lpění na pravdách, autority a vzory

9 = Neptun = Obrazotvornost a snění, zodpovědnost ve vztahu k ostatním, universum, iluze, sny a šalby, přijímání světa, ovlivnitelnost, závislost, mimoreálné vnímání, předvídavost, věštění

 
Číslo 0

Důležité je číslo 0. Sice ho do mřížky nepíšeme, ale respektujeme ho. Znamená něco jako „vesmírný kód“ a posiluje číslo ze kterým je. U více než dvou nul v celém datu narození se jedná o zrozence s jinou duchovní vibrací a jejich úkolem je se vyrovnat se svým zvláštním vnímáním světa a být prospěšný lidstvu tak aby se cítili uplatnění a ukotvení v současném životě. Často dlouho nacházejí smysl života a bytí v něm.

                                   (dokončení - příště: Chybějící a opakující se čísla v mřížce)