Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Základní principy numerologie - dokončení

Každý den a každou  chvíli našeho života jsme obklopeni čísly. Mnohá jsou životně důležitá, ostatní hlavně účelovou symbolikou k orientování se v prostoru a času...
Článek o základech prastaré nauky zvané NUMEROLOGIE pro nás připravila Ivana Vondráková, v následující druhé části se dozvíme o významu čísel, která se opakují nebo naopak v mřížce chybějí.

Chybějící a opakující se čísla v mřížce

Při zapsání všech čísel data narození do numerologické mřížky zjistíme, že některá se opakují a některá chybějí.

1-jedna jednička- Bývá u lidí se sklonem k tvrdohlavosti, s problémy vyjádřit svoje pocity, ale možností to zvládnout.
1-více jedniček- Čím více jedniček tím větší boj s egem, samolibostí, potřebou být uznáván a s vnitřní agresivitou.
1-chybějící jednička- Pokud chybí způsobuje velký nedostatek sebedůvěry.

2-jedna dvojka- Podporuje prociťování, naslouchání druhým, empatii, touhu fungovat ve společenstvích, vnímání a podřizování se vlastní intuici, umělecké sklony a terapeutické vlohy.
2-více dvojek- Prohlubuje přecitlivělost vztahovačnost, vnitřní neklid a sebepoškozování. Často žije ve světě pocitů a závislostí, problémy ve vztazích, časté výbuchy hněvu, pláče a výčitek.
2-chybějící dvojka- Blokuje prociťování druhých, empatie je spíše na obtíž.

3-jedna trojka- Je o aktivním myšlení, družnosti, kreativitě, obchodním nadání a diplomacii.
3-více trojek- Má vliv na tvrdohlavost, bojovnost, samolibost, zlomyslnost, urážlivost, oblibu kritizovat, překračovat pravidla, nespokojenost s inteligencí druhých a vyvyšováním se nad ně.
3-chybějící trojka- Přináší problémy s komunikací, strachy z projevení se, nesoustředěnost, špatnou orientaci, problémy v zapamatování si více pojmů najednou, nekoordinované pohyby.

4-jedna čtyřka- Symbolizuje manuální zručnost, pracovitost, rozvahu, stabilitu, důležitost materiálního zabezpečení, stereotypů a organizačních schopností.
4-více čtyřek- Přidává na posedlosti prací a vnucování rad druhým, ve všem hledá logiku a vzorce, posedlost organizováním života druhých, upnutí se na malichernosti, hrozí fyzické problémy s vyčerpáním, obliba hromadění peněz.
4-chybějící čtyřka- Ztrácí smysl pro povinnosti a dokončování, často malá trpělivost, nestačí myšlenky převést v čin, finanční problémy z důvodu špatně nastavené taktiky.

5-jedna pětka- Podporuje zálibu ve změnách, aktivitu, rychlá řešení, adrenalinové činnosti, nelpění na pravidlech, cestování a potřebu pohybu, rychlé učení praxí, motivaci, schopnost využít dobré období pro změny.
5-více pětek- Zvyšuje touhu k finančním a životním hazardům, impulsivnost, kritiku bez kompromisů, potřebu extrémně se vymykat z řádu, inklinuje k pokusům, drogám, alkoholu, sexuálním dobrodružstvím, omezení pudu sebezáchovy, silný individualizmus.
5-chybějící pětka- Blokuje nadšení, touhu ke změnám, životní motivace, podporuje nesoustředěnost, snahu vymýšlet si a věřit tomu, touhu něco chtít, ale nevědět co.

6-jedna šestka- Dobře působí na budování vztahu v rodině, prohlubování tradic, vytváření finančních jistot, touhu po studiu s tituly, vztah k přírodě, touha vytvářet ekologická hnutí nebo nadace.
6-více šestek- Vliv na vztah k umění a hromadění majetku, starožitností, poživačnost, potřebu moci a schopnosti si vše koupit, dávat to na vědomost ostatním, přednost materiálních hodnot před city, sexuální excesy, četná manželství.
6-chybějící šestka- Citová prázdnota problémy poradit si s financemi často špatné investice, nenaplněnost vztahů.

7-jedna sedmička- Pomáhá prohlubovat vcítění se do druhých, pochopit určité osudové záležitosti a poučit se z chyb minulosti.
7-více sedmiček- Má vliv na tendence stávat se v situacích obětí, jít zbytečně naproti osudovým ranám, ulítávat mimo realitu, neschopnost řešit staré a zbytečné křivdy, mít pocit vyděděnce, posilují psychické problémy a sklon ublížit si.
7-chybějící sedmička- Nerozhodnost v každodenním životě, zablokování problémy z mládí, strach z lidí a nedůvěra v budoucnost.

8-jedna osmička- Využívá racionální myšlení, schopnost pro detaily, talent řešit skvěle problémy ve chvíli kdy ostatní neví co stím, profesionalitu, koncentraci, podporuje osobnost všude tam, kde je možné vládnout slovem, nebo činem.
8-více osmiček- Podněcuje touhu vládnout, usurpovat, kritizovat, manipulovat, často se posiluje tendence k chórickému násilí, podivnému egoistickému chování, převládá názor, že ostatní mohou za jeho problémy a tak se musí bránit, bere život jako boj proti zlu, které ostatní nevidí.
8-chybějící osmička- Snaha vyvolat v druhých pocit svědomí a viny, dovede kontrolovat svoje city a pocity, nezájem o druhé.

9-jedna devítka- Upevňuje analytické schopnosti, vizualizaci, možnost převádět sny do reality, oddanost ideálům, víře v lepší časy, duchovní schopnosti, potřeba pomáhat druhým.
9-více devítek- Rozšiřuje jasnozřivost, obrazotvornost, ale o to víc odvádějí do světa iluzí, šalby a vzdušných zámků, vyznává ortodoxní náboženství a pocit, že spasí lidstvo, chybí jistota a rovnováha.
9-chybějící devítka- Uzavírání se do sebe, nenachází možnost vytvořit rovnováhu mezi sebou a okolním světem, pocit zbytečné existence.

Například rozboru data 5.2.1960 = 5+2+1+9+6+0=23=5
3    6    9
22    55    

       

Příběh první: Chybějící pětka

(na snímku autorka článku Ivana Vondráková)
Přišel pán okolo třicítky, na první pohled taková „šedá myška“. V datu narození měl velkou spoustu prvků, které velni dobře podporují projev osobnosti a kreativitu, ale u tohoto pána, jako by toto vše šlo stranou…Bylo správné podrobně mu pojmenovat jaké možnosti životně má v čem si může věřit, kde a jak se rozvíjet. A pak to přišlo… Smutně povzdechl, že stejně nic nedokáže, protože, jak se dočetl, nemá v datu narození číslo pět, což mu prý blokuje štěstí. I jeho maminka řekla, že jí stále bude viset na krku jako malé dítě a nikdy se neosamostatní. Tento pán má často problémy s prací, buď ji nemá, a nebo často ani na pohovor nedorazí, protože předem předpokládá, že ho stejně díky chybějící pětce nevezmou. A přitom ta jeho nešťastná chybějící pětka byla kombinací dalších čísel, které v mřížce má, z velké části nahraditelná. A jak to dopadlo? Po čase se ozval a přivedl svoji novou partnerku, která má v datu narození pětky dokonce dvě. Ta ho nejenom odpoutala od maminky, ale pomohla mu získat sebevědomí a zjištění, že chybějící pětka nezpůsobuje většinu jeho životních problémů. A jak i ona sama řekla „Pětek mám dost pro nás pro oba“.

Jelikož obsáhnout alespoň základní poznatky o numerologii není možné z jediného článku, tak se příště dozvíte něco o životních číslech a jejich mezisoučtech a další příběh ze života.

                                                                              Ivana Vondráková