Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Transformace a přechodová období v životě ženy

Motto : „ Ženy neřídí ekonomiku, vládnou ale erotikou, tedy silou, která mocně působí v naší společnosti i v našich životech. To, co se odehrává v nitru žen, utváří to, co probíhá na povrchu společnosti a určuje, do jaké míry se cítíme šťastni, kolik máme energie, jak jsme tvůrčí a solidární“ George Gilder

Období změn
Období, které právě prožíváme, je důležitým mezníkem v životě nás mnohých i v životě naší celé planety Země.  Uprostřed zdánlivého chaosu, válek, hladovění, živelných pohrom, krize životního prostředí a morálního úpadku se rodí něco nového, něco, co svým významem přesahuje všechny naše dosavadní zkušenosti.  Rodí se nová planeta Země s novými, vědomými lidmi. Mnoho duší se probouzí a je vedeno k uvědomění si svého úkolu tady a teď. Pohledem zvenčí vidíme, že  odcházíme  ze vztahů,  měníme  práci, stěhujeme se, mnoho blízkých nás opouští definitivně… Již nemůžeme nevidět, že celý náš známý svět je v pohybu. Ano, Transformace celé naší planety nabrala na obrátkách a my si mnohdy připadáme jak na toboganu. Naše planeta Země prochází svým velmi důležitým přechodovým obdobím a my všichni spolu s ní.  Klíčem k tomu, jak   vše zvládnout, je být v klidu, beze strachu důvěřovat svému vedení i celému vesmíru. Nastává období, kdy po vládě mužské energie, je na řadě ženská spiritualita, aby vedla lidstvo do nového světla Nového světa. Proto jsme v posledních letech svědky vzniku „ženských kruhů“, proto tolik literatury s ženskou tématikou. V nastávajících letech se toto ženské spirituální světlo stane tak silným, že bude každá jedna z nás vedena k vědomé práci se svojí ženskou energií.
Stejně jako naše planeta i každá jedna z nás ve svém životě prochází několika přechodovými obdobími. Těmi jsou dospívání, mateřství, doba odchodu dětí a menopauza. Každé z těchto období s sebou přináší nezastupitelné zkušenosti a je cestou k probuzení ženských instinktů. Proto bychom měly každé toto období plně prožívat se vším, co s sebou nese. Jsou to důležité mezníky na cestě ženy k jejímu sebeuvědomění. Bohužel realita je taková, že jsme dnes a denně přesvědčovány o tom, že přechodová období jsou dobou, kdy jsme nějak „nemocné“ a je třeba se svěřit do rukou „odborníků“ a nemoc léčit.

Rituály přechodu
Historicky, převážně v domorodých komunitách, probíhaly rituály spojené s jednotlivými přechodovými obdobími často formou kruhů, kde se ženy modlily, povídaly, předávaly si zkušenosti, zpívaly, tančily, posilovaly se. Mnohé kruhy probíhaly i v určitých obdobích roku. Dodnes si pamatuji na večery spojené s draním peří u mé babičky, kdy se vždy sešlo šest až osm žen a celý večer se povídalo o věcech, které ženy prožívaly – kdo se narodil, kdo porodil, kdo si koho vzal, kdo má nějaký zdravotní problém, kdo zemřel,  jakou měl smrt a jaký měl pohřeb.  Dnes, s odstupem času vnímám, že to byly -  moderní řečí formulováno -  terapeutické skupiny, kde se vzájemnou podporou a porozuměním mnoho bolavého léčilo. A  pro mě osobně to byly velmi cenné výukové lekce na cestě ženy. Už si nepamatuji, o čem se tam mluvilo, ale zato si velmi dobře pamatuji, jak se tam mluvilo a jak jsem se tam cítila. Přestože malá dívenka, tam jsem se stávala jednou z nich – jednou z žen…
A kde jsme dnes?  Místo rituální oslavy první menstruace, kdy je dívka přijata do „kruhu žen“ prostřednictvím setkání se ženami, které jí povídáním předávají své zkušenosti a zbavují ji strachu z nového a neznámého, necháváme dnešní dívky výuce internetem, literaturou a v případě nějakých obtíží lékaři. Dovolily jsme, aby v  tomto nejcitlivějším  období života ženy byl průvodcem někdo cizí, anonymní, nejsme tam my, zkušené ženy, se svou radou a podporou.
Z porodu jsme dovolily udělat  záležitost cizích lidí a cizího prostředí. Do tohoto sterilního a neosobního prostředí přivádíme to nejdražší, co máme – své dítě. Mnohé z nás už si uvědomujeme, že to není v pořádku, že to takto nechceme. Proto takový tlak na alternativní vedení porodů, na alespoň „domácí“ prostředí v porodnicích. Že může být porod nejkrásnějším zážitkem v životě ženy, že může být skutečným orgasmem? Ano, víme, že může. Ale  jsou mnozí, kteří tomu brání a bránit budou…..je na našem vědomém rozhodnutí, kterou cestou chceme jít.
Období menopauzy spojené s odchodem dětí je v současné době obzvlášť diskutovaným tématem. Je tématem velmi zajímavým a lukrativním zvláště pro farmaceutické firmy a zdravotnický průmysl. Také jste se setkaly se ženou, které bylo doporučeno „dát pryč“ dělohu, protože ji už přece nebude potřebovat nebo začít užívat hormonální léky raději dříve „než to přijde“? A ono to pak opravdu přijde. V momentě, kdy zasáhneme  bez vážné příčiny do přirozených cyklů našeho těla, vždycky porušíme celou křehkou řídící kaskádu a začnou se často objevovat zdánlivě nesouvisející zdravotní problémy. Oč jednodušší by bylo sejít se v kruhu zkušených žen, které prošly menopauzou, povídat si o jejich zkušenostech a načerpat jejich podporu i  „babské recepty“.
Naše planeta prochází svým zásadním přechodovým obdobím, obdobím transformace  a vede i nás, ženy, k tomu, abychom si více uvědomovaly svá přechodová období, vede nás zpátky k uvědomění si své ženské spirituální energie. Měly bychom pozorně naslouchat, nechat se vést a vracet se zpátky ke svým vlastním kořenům. K tomu, aby v nastávajících letech mohlo být ženské spirituální světlo natolik silné, že povede lidstvo do nového světla Nového světa, potřebuje každou jednu z nás vědomou si své cesty a síly ženy. Přeji nám všem, abychom beze strachu důvěřovaly svému vedení a dokázaly být tou klidnou silou na cestě vpřed.

                                              Bc.Jitka Gojdová, majitelka Joy Institutu Zdraví