Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Co je úkolem muže a ženy na světě?


Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké úkoly má na světě ŽENA a jaké MUŽ? Úkoly mužů a žen na světě se částečně překrývají, ale jsou zároveň v lecčems odlišné, na což se však v moderní době bohužel dost pozapomnělo ...

Hlavní úkoly muže a ženy

Hlavním úkolem ženy
je přinášet světu lásku. K tomu je vybavena vším potřebným: jemnou intuicí, dobrou duší, měkkým hlasem, bystrým rozumem přecházejícím v moudrost, i pěknou postavou - a tohle všechno je předurčeno k tomu, aby milovala a v této lásce porodila muže. Pozor, nemám na mysli porod malého miminka - chlapečka, ale především muže, protože žena svou láskou skutečného muže utváří.
V čem spočívá hlavní úkol muže? Muž přichází na Zemi proto, aby tvořil, jednal, rozkrýval ženskou duši a opíral se o ni. Muž je tvůrcem prvopočátečního impulsu, který dovoluje lásce, aby se projevila! Žena reaguje na impulsy muže a odhaluje svou lásku. Co může být takovým počátečním impulsem? Podívejte se, jak k němu dochází v životě, zamyslete se, na co ženy reagují. Může to být pohled, slovo, čin, nějaké konání, síla a krása. Protože dnešní ženy mají silně vyvinutý racionální úsudek, často reagují i na rozum nebo bohatství.
Pokud muž roznítil v ženě lásku a ona ho touto láskou obklopila, nabývá jeho jednání „budovatelského“ charakteru, to znamená, že vytváří dobré a krásné. Pokud přijde o ženskou lásku, přestane tvořit nebo dokonce začne ničit to, co vytvořil nebo co vytvořili jiní. (Kolik jen  škody přinesly například vědecké objevy zrozené bez lásky). Muž bez ženské lásky začne být nepředvídatelný – je agresivní nebo naopak infantilní. Může upadnout do nečinnosti, propadnout alkoholu nebo jiným zlozvykům. Jestliže vidíte na muži nějaké nedostatky, vždy za nimi stojí nedostatek atmosféry lásky mezi rodiči a nerozkrytá láska ženy.

Nerozkryté ženy a nedotvoření muži
Do života přicházejí „polotovary“, tedy nerozkryté ženy a nedotvoření muži. To je důvod, proč od mužů bohužel nepřicházejí vždy dobré impulsy (například jejich síla se projevuje jako hrubost, smělost jako drzost), a protože žena je také často takový „polotovar“, přitahuje ji jeho hrubost, drzost a jiné negativní projevy.
Kolik vidíme v životě žen, které jsou svými muži uráženy a ponižovány, a ony je i přes to milují! V takovém případě není žena rozkryta ve své plnosti, proto jí chybí pocit vlastní hodnoty a přichází k ní pokažený příjem tvořivého impulsu ze strany muže. Když se dívce líbí chlapec, který se před ní chová hrubě, nebo pokud se cítí příjemně ve společnosti nevázaných mladíků, je třeba hledat příčinu v nesprávných vztazích mezi jejími rodiči. A pokud si rodiče stěžují, že si jejich děti vybraly nevhodné životní partnery, měli by hledat příčinu v sobě a pak ve svých dětech.
Poměrně často se mladé dívky zamilovávají do dospělých nebo ženatých mužů. Takový muž už totiž není takový „polotovar“, má mnohem rozvinutější mužský živel, zatímco mladé muže čeká ještě dlouhá cesta k vyzrálosti – a někdy bohužel k tomuto stavu během života nedospějí vůbec a zůstanou psychicky nedovyvinutými až do konce života. Proto si dívky jdou „pro hotové“ – vždyť je nikdo neučí, jak „porodit“ svého muže. A to je velká práce a ten, kdo ji dovrší, je odměněn skutečným štěstím. Vyjdeme-li z řečeného, je vidět, nakolik je důležité usilovat o to, aby se mladý člověk během života harmonicky rozvíjel. V takovém případě muž vytváří krásné, uvěřitelné impulsy, na něž pak bude přiměřeně reagovat stejně harmonicky rozvitá osobnost. Od začátku u takových partnerů probíhá vzájemný vztah na jemnějších a hlubších úrovních, snadněji najdou shodu, což je překrásný základ pro vytvoření dvojice.
A pro osobnost dítěte je výrazně jednodušší být harmonickou bytostí v harmonické rodině. Znovu se tak dostáváme k rodičům k jejich harmonii, k jejich lásce a štěstí.

Podpora mezi mužem a ženou
V již existující rodině by měl muž na sobě neustále pracovat, dovršovat sebe sama, zlepšovat se, vyvolávat o sebe zájem. V tomto případě z něj budou vycházet nové tvořivé impulsy a neustále budou vzbuzovat lásku v ženě – v takové rodině poroste láska. Častěji ale vidíme obrácený obrázek, když po svatbě začne muž jaksi „hnít“. Být v neustálém pohybu je velice složité, zejména pokud v tom brání nálož karmických rodových problémů.
Proto musí žena výjimečně jemně a moudře pomáhat muži, aby se změnil – je to ostatně i v jejím zájmu. Má nekonečný arsenál prostředků k probouzení mužovy aktivity a ten je nutné maximálně využívat.
Muž by měl zase chápat, že v ženě roste láska pod vlivem dynamických procesů, jež v něm samotném probíhají. Pokud stále jen leží na gauči, očekává marně, že v jeho ženě bude láska a úcta k němu vzrůstat. 
Často můžeme slyšet, že muži jsou sexuálně nepokojní, sexuálně agresivní. Stojí za tím jejich podvědomá snaha získat energetickou podporu od ženy, od její lásky. Muž intuitivně pociťuje potřebu naplnit láskou svou činnost, a proto se tyto energie snaží získat všemi způsoby. Pokud on sám vibruje na odpovídajících energiích a pokud mu žena nedá nejvyšší vibrace, začne ho to táhnout především k takovým sexuálním vztahům, kde získá potřebné energie rychleji. Pokud existuje ve vztahu mezi mužem a ženou láska na všech třech úrovních, sexuální vztahy zaujímají příslušné místo jakožto část celku a nevystupují na hlavní úroveň.

O královském slově
Mnozí již slyšeli o královském slově. Je to volní, tvůrčí slovo muže naplněné nejhlubší láskou k ženě. A čím je láska mezi mužem a ženou silnější a plnější, tím urozenější je královské slovo muže a tím význačnější je pro svět. Tehdy se slovo stává slovem tvůrce!
Na Zemi znělo mnoho královských slov, která se neopírala o lásku, ale o vůli a z takovýchto slov pramenila mnohá neštěstí. Protože se intuitivně snažili učinit slovo vážnějším, naplnit ho láskou, obklopovali se vládci všech úrovní obdivovatelkami, souložnicemi, harémem a uměle vytvářeli lásku a přízeň lid ke své osobě. Ale největší zvuk získává královské slovo tehdy, pokud ho naplňuje láska jedné ženy, která v sobě nese všechny ženy světa!
V současnosti probíhá intenzivní duchovní probuzení žen, které jsou schopny rozkrýt svou lásku, ale potřebují mužské tvůrčí impulsy. Je dobře, pokud žena dostává prostřednictvím muže celé spektrum impulsů, ale bohužel se stává, že muž své ženě tyto impulsy neposkytuje a ženy pak potřebné podněty začínají hledat. Některé je skutečně nacházejí jinde (o milostných trojúhelnících jsme už všichni slyšeli), ale většina žen, respektujících pravidla  morálky zůstává věrná svým mužům. Jejich přirozenost však vyžaduje rozvoj. Co mají dělat?

Duchovní hledání
Intuitivně hledá žena východisko z této situace v duchovních sférách, proto mezi duchovními hledači najdeme zejména ženy. Poznávají různé duchovní proudy i konkrétní učitele, a tím se jim odstává podnětů dobra, lásky, moudrosti, velkodušnosti - tedy všeho toho, co ve svém životě nemají. To je přitahuje a zajímá, ovšem mají potřebu milovat konkrétně, a tak vytvářejí kult Boha, Krista, světce, proroka, krále a mága, učitele, vznešeného vůdce…
Směřují k nejrozmanitějším rituálům, metodám a praktikám…
Styk s duchovními učiteli, ať už pozemskými, či nebeskými, umožňuje získávat impulsy nutné k rozkrytí života. Tyto impulsy jsou nehmotné, ovšem vytvářejí v nejvyšší míře iluzi lásky a šťastného života. Z toho pochází výrazy jako božská láska, ráj, nirvána. Pochopitelně je výrazně snazší a příjemnější stýkat se s duchovním učitelem, protože nic nepožaduje, nemotá se stále před očima, nepije, neničí nervy, je dobrý, starostlivý a pozorný.
Jenže celé spektrum lásky může žena rozkrýt pouze s pozemským mužem, nelze využít žádnou „náhražku“. Rozkrytí lásky prostřednictvím duchovního učitele je pouze jedna etapa na cestě a neměla by být příliš dlouhá, jinak nastane odvrácení od pravdy a vzniknou problémy na pozemské úrovni. Proto je neobyčejně důležité naučit se na každý duchovní krok, na každý impuls shora reagovat láskou na všech úrovních. Nebojme se proto vyjádřit lásku ke svým blízkým – i sami k sobě.

                                                        Jitka Třešňáková, Inspirála
                                                        www.inspirala.cz
                                                        Z cyklu UMĚNÍ MILOVAT

                                            Čerpáno z knihy Anatolije Někrasova UMĚNÍ MILOVAT