Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Vliv partnerských konfliktů na zdraví ženy

Občas se na redakci obracejí čtenářky se žádostí o radu ohledně ženských, tedy gynekologických problémů. Snažíme se přinášet vám články, ve kterých najdete radu či inspiraci. Možná bude pro některé čtenářky podnětem k zamyšlení i následující článek od našeho spolupracovníka doc. Bohuslava Hanuše o vlivu partnerských konfliktů na zdraví ženy... 

 

Jak nás ovlivňují konflikty
Dokonce ani v lékařských kruzích nebylo donedávna známo, že většina gynekologických potíží úzce souvisí s určitým partnerským konfliktem. Teprve v průběhu uplynulých desetiletí a  na základě četných (mezinárodních) výzkumů  byl u takto nemocných pacientek  (klinickými psychology) potvrzen fakt, že téměř všechna běžně se vyskytující gynekologická onemocnění (většinou) korespondují s disharmonickou situací v partnerské relaci.
Zajímavým zjištěním těchto psychoanalytiků je i fakt, že emotivní problémy mezi subjektem (nemocnou) a jinými (mužskými) osobami z jejího nejbližšího okolí (například bratrem či otcem) nespolupůsobí při vzniku gynekologických potíží. V takových situacích  se někteří pracovníci těchto výzkumů ovšem zmiňují o častějším onemocnění močového ústrojí žen, ale nikoliv o gynekologických onemocněních. Ovšem,  pokud zde nehrála svou roli sexualita (jakou je například incest!). 

Výsledky výzkumů
Velmi zajímavou zprávou  nás v roce 2003 překvapuje  finský výzkumník
Dr. J. K. Robertson se svým  kolektivem  z výzkumného ústavu exp. psychologie v Helsinkách Ten na základě statistických údajů a po dlouhá léta úzké spolupráce tisíce  gynekologů a urologů nashromáždil statisticky podložené a zcela přesvědčující důkazy o tom, že každá závažnější nesrovnalost mezi ženou  a mužem spolupůsobí při vzniku gynekologických nebo onemocněních jejich urologického traktu. V prvním případě se vždy jedná o konfliktní situaci v sexuálním životě takto nemocných žen zvláště v jejich partnerském vztahu (ale někdy i v příbuzenském vztahu, kde se většinou jedná o incestní  zneužití ze strany - mužského -příbuzného).
Podle Prof.Dr. R. Kachlera, vědce světového formátu, kanadského specialisty, který se již více než čtyřicet let zaměřuje na psychosomatiku související s některými gynekologickými onemocněními je RPT (relační psycho-trauma) spoluviníkem většiny gynekologických onemocnění. Jmenovitě různé gynekologické zánětlivé stavy, často se opakující mykózy či alergie, poševní spasmy a poměrně hojně se vyskytující, krajně nepříjemný fluor se vyskytují převážně u žen, které prožily a (dosud) nezpracovaly určité trauma vycházející z jejich partnerské relace.  Také dnes mnohem častější výskyt gynekologických  myomů u ještě velmi mladých žen, vysvětluje Kachler integrací duševní disharmonie v milostném životě do oblasti etiologické základny tohoto onemocnění.

Problém citlivých žen
Fakt, že existuje přímá souvislost mezi partnerským psycho-traumatem a vznikem gynekologického onemocnění, potvrzuje i skutečnost, že nesrovnatelně častěji trpí gynekologickými problémy ženy emotivně bohatší,  resp. duševně citlivější, oproti ženám spíše orientovaným více do racionálního, „logického“ charakteru smýšlení a jednání (Dr. R. Kolenmaas, „Emotie als wapen, emotie als zwakheid“, Amsterdam,  2007).
A naopak, pro zajímavost: pokud pohlédneme na zmíněnou problematiku z opačného konce, pak se od většiny psychologů (zabývajících se dlouhodoběji například různými případy incestních situací nebo napomáhajících při řešení partnerských problémů) dozvídáme, že  většina těchto jejich klientek v anamnéze přiznává i somatické potíže, a to většinou gynekologického charakteru…

Neopomíjet duši
V souvislosti s tímto faktem je nutno konstatovat, že při optimální gynekologické léčbě by se měl odborný ženský lékař důkladně zajímat nejenom  o běžnou anamnézu somatickou, ale informovat se u své pacientky na anamnézu sociálně-psychologickou.   V případě, že by taková anamnéza dávala tušení, že je nemocná psychicky traumatizována, bylo by na místě doporučení k erudovanému psychologovi.  Je velice pravděpodobné, že by se díky takové  komplexní léčbě mnohé zdravotní (gynekologické) problémy perspektivně eliminovaly,  zvláště pak  z pohledu na identický typ takového onemocnění.

                                                     
                                                         Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš