Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Vychováváme zdravé a šťastné dítě - období dospívání II

Milí čtenáří, přinášíme Vám druhý díl článku  o období dospívání ze seriálu o výchově dětí. Tentokrát se naše autorka PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. zaměřila na různé rizikové situace a nástrahy, které mohou na děti v tomto věku čekat.

Setkáváme se již podruhé nad tématem dospívání. V tomto díle se zaměříme na situace, které mohou v tomto období vyvolávat u rodičů obavy. Na testování hranic a mírné porušování norem chování jsou rodiče náctiletých většinou připraveni. Obdobné stížnosti většinou rodiče slyší i při návštěvě třídních schůzek. Bez určité míry revolty si mládí téměř nelze představit. Může ovšem nastat i situace, kdy původně nevinné experimentování překročí únosnou mez. Mladý člověk začíná s výraznějším riskováním a vybočováním z navyklého způsobu života. Ano, v tomto křehkém období může dospívající člověk snadno podlehnout negativním vlivům. Čím víc si není jistý sám sebou, nedaří se mu nastoupit na uspokojivou cestu a nenachází ve své rodině oporu, tím náchylnější může být k problémovému chování. Projděme si společně situace, které mohou velice nemile zasáhnout do života mladého člověka a celé rodiny.Projevy problémového chování

Hned na počátku bychom měli oddělit izolované epizody nevhodného chování od skutečně závažných problémů. Jako rodiče bychom si měli vzpomenout na vlastní dospívání. Opravdu jste nepodlehli touze jít za školu či jsme nezkusili ochutnat alkohol? Patrně bychom našli dostatek příkladů z vlastního života. Jiná situace nastává v případě, kdy mladý člověk vykročí za pomyslnou hranici běžného „zlobení“. Mám na mysli záškoláctví, krádeže, prostituci, agresivní chování, užívání návykových látek či gamblerství. Společným jmenovatelem těchto negativních jevů je překračování akceptovatelných norem chování. Dospívající se začíná pozvolna proměňovat a odklánět od svých původních záměrů. Typické je, že ztrácí přátele, přestává s věnovat svým zájmům a aktivitám, kterým se dosud věnoval. Situaci dokreslují výrazné problémy ve škole a v neposlední řadě spory v rodině. Rodiče se snaží dítě přimět k nápravě, jejich slova však zůstávají většinou zcela nevyslyšena. Dospívající se chce od rodiny distancovat, ale vzhledem k dopadům jeho chování se jeho závislost na rodině prohlubuje. Neobvyklé není ani zneužívání prostředků rodiny. V praxi se setkávám s rodiči, kteří si se svými dospívajícími dětmi nevědí rady. Hledají odpověď na otázku, kde nastala chyba.


Příčiny problematického chování


Příčin problematického chování v dospívání může být samozřejmě celá řada. Nejčastěji je můžeme spatřovat v kombinaci osobnostních charakteristik jedince, biologických predispozic a především vnějších sociálních vlivů. Zjednodušeně lze říci, že někteří jedinci jsou pro problematické chování predisponováni víc, než jiní. V případě, že se přidá problematická situace v rodině či škole a dospívající se setká s partou či jedincem, který mu ukáže, jak situaci řešit náhradním způsobem, pak se může postupně rozvinout problémové chování. Často jde o velice nešťastnou souhru životních událostí, které mohou zapříčinit odklon na cestu ztrát.

 

Dokončení článku si jako obvykle přečtete v lednové Meduňce.

PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.