Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Homocystein je opomíjená příčina autoimunitních nemocí

Autorem následujícího článku je MUDr. Karel Erben, primář Poradny pro civilizační choroby.

 

V poradně pro civilizační choroby se u svých pacientů stále častěji setkávám s menšími či většími zdravotními problémy, které se týkají trávicího traktu a zejména střev. Značnou část těchto pacientů je nutno zařadit mezi postižené autoimunitním onemocněním typu ulcerosní kolitida, Crohnova choroba, proctocolitida, divertikulitida nebo „dráždivý tračník“. Tímto způsobem se zachycují i lehčí formy onemocnění, které je pak možné začít včas léčit.

Výskyt těchto onemocnění v české populaci bohužel stoupá, a proto považuji za důležité vysvětlit čtenářům mechanismus jejich vzniku a poskytnout informace o možnostech léčby a hlavně včasné a vhodné prevence.

Příčiny vzniku
Příčiny vzniku těchto nemocí tkví v poruchách chodu naší buněčné biochemie. Na biochemických procesech, které nepřetržitě probíhají  v našich buňkách na molekulární úrovni, je založen lidský život. Pokud tyto procesy probíhají bezchybně, člověk je zdráv, pokud nastane nějaká porucha, onemocníme. V posledních padesáti letech lékařská věda význam části těchto dějů pochopila a nabídla jejich výklad jako součást návodu, jak získat lepší zdraví. Do této skupiny nemocí s odhalenou příčinou patří i autoimunitní onemocnění.
Medicína předložila lidstvu zcela konkrétní vyložení příčin, od něhož se potom odvíjí léčení i už zmíněná prevence celé této velké skupiny nemocí. Znalosti lékařské vědy, které dosud čekají na své uznání v celé šíři veřejného zdravotnictví, již dnes umožňují předcházet vzniku Crohnovy choroby, ulcerosní kolitidy a dalších zánětlivých onemocnění střev s autoimunitním mechanismem vzniku.
Tato a další autoimunitní onemocnění vznikají proto, že složení stravy, do něhož musíme počítat obsah mikronutrientů (vitamíny, minerály a stopové prvky), nenaplňuje biologické požadavky nutné pro bezchybné fungování  buněčné biochemie. Zaměřme se na nedostatek těch nejvýznamnějších  faktorů v naší stravě. Nejdůležitější kategorii vitamínů tvoří z tohoto hlediska tři vitamíny: kyselina listová, B6 a B12.

Zdrojem prvních dvou vitamínů má být pro nás zelenina a další přírodní plodiny. Tento zdroj však v posledních padesáti letech velmi výrazně zeslábl a ztratil schopnost uhrazovat potřebu vitamínů pro buněčnou biochemii našeho těla. Nedaří se vymyslet způsob, jak tento nedostatek nahradit jinak, než tabletami z lékárny.
Tento úbytek minerálů je nevratný a má čtyři hlavní příčiny: vyčerpání minerálů z intenzivně obhospodařované půdy, kyselé deště, třetí příčinou je fakt, že se zelenina, pěstovaná v jižních zemích sklízí tak předčasně, že nestihne syntetizovat vitamíny, protože tyto syntézy probíhají až v posledních dnech jejího dozrávání. Posledním faktorem je průmyslové zpracování zeleniny do polotovarů a konzerv a domácí tepelná úprava zeleninových pokrmů.
Jak už bylo zmíněno, vznik autoimunitních onemocnění souvisí s deficitem kyseliny listové, vitaminů B6 a B12. Pokud byl ve stravě těchto vitamínů dostatek, probíhaly biochemické procesy v oblasti vzniku a přeměn aminokyseliny homocysteinu normálně podle přírodních zákonů. To znamená, že se většina vzniklého homocysteinu přeměňovala po splnění svých úkolů v neškodné látky. I za tohoto  ideálního stavu se malá množství homocysteinu dostávala do krve, kde se rychle vyvázala vytvořením vazebních můstků na volné bílkoviny cirkulující v krvi a nemohla vznikat žádná poškození.
V současné době do buněk přichází ze stravy málo kyseliny listové a s jejím úbytkem klesá i množství stavebního materiálu pro syntézu bílkovin, které v krvi vychytávaly homocystein. Situaci zhoršuje nedostatek B6, přispívající ke zvyšování množství nezpracovaného homocysteinu, který pak přechází do krve, kde hledá bílkoviny, na něž by se mohl navazovat.
Nenajde-li žádné bílkoviny volně kolující v krvi, hledá náhradu, kde se dá.Tuto náhradu nachází na buňkách střevní sliznice, na buňkách štítné žlázy, na nervových vláknech, na kloubním vazivu poškozeném revmatickým zánětem a v dalších orgánech. Na „vyhlédnutou“  bílkovinu se připojí vazebním můstkem, čímž „vybranou“ bílkovinu „označkuje“, to znamená, že změní její chemické složení podobně jako vbodnuté žihadlo vosy.

Další autoimunitní onemocnění
Tady jsme na stopě vzniku dalších autoimunitních onemocnění. Je jich velmi pestrá paleta. Některá onemocnění se vyskytují vzácně, jiná jsou častější. Důležité je, že mechanismus jejich vzniku je vždy stejný a příčina je jen jedna a vždy ta samá: i když jde o změny zdánlivě nepatrné, jsou pro imunitní systém zásadní. Původně „známá“ tělesná bílkovina se pro něj po „označkování“ homocysteinem změní ve vetřelce, kterého musí zničit. Tímto způsobem vzniká i tak pustošivé onemocnění, jako je amyotrofická laterální skleróza. Toto poznání evokuje zásadní otázku pro léčení: má se tato přirozená reaktivita imunitního systému násilně potlačovat stejnými látkami, jaké je nutno nasazovat u transplantací orgánů, aby imunitní systém nemohl zničit transplantovaný orgán? U transplantací orgánů jde o biologickou nezbytnost pro přežití pacienta. Vyvstává otázka, zda je správné volit stejný postup potlačování přirozené aktivity imunitního systému u autoimunitních onemocnění.
Druhá část této otázky zní, zda je fyziologičtější zabezpečit dostatek hlavních vitamínů potřebných pro bezchybnou metabolizaci homocysteinu a pro syntézu malých částic bílkovin, které v krvi slouží jako „lapače“ homocysteinu. Při volbě mezi první a druhou možností řešení se vnucuje dost kacířská poznámka: Není léčebný postup zahrnující imunosupresi víc marketingovým tahem, který má zabezpečovat zisky farmaceutických firem, než léčení řádně zdůvodněné medicínskými aspekty?
Tyto pochybnosti se zrodily u případu onkologické pacientky, u níž  imunologové léčili její atopický ekzém „biologicky“ -- součástí biologického léčení byla imunosuprese. U této pacientky vznikal neřešitelný rozpor vzhledem k tomu, že u onkologických pacientů představuje jedinou vlastní obranu co nejlépe fungující imunitní systém. Léčení rakoviny u této pacientky neproběhlo úspěšně.
Lidé s autoimunitním onemocněním, kteří dají přednost přirozenějšímu léčebnému postupu bez imunosuprese, se mohou přihlásit ke stanovení hladiny homocysteinu na některém detašovaném pracovišti poradny pro civilizační choroby. Pokud pacient, který se pokouší konzultovat své zdravotní problémy, neopomene uvést bydliště, pošleme mu kontaktní údaje, aby se mohl obrátit na spádové detašované pracoviště.
Detašovaná pracoviště ve větších městech jsme byli nuceni začít vytvářet po uveřejnění videonahrávky rozhovoru s Danielou Drtinovou na DVTV. Tento rozhovor o homocysteinu a civilizačních chorobách vyvolal tak velký zájem o stanovení hladiny homocysteinu v krvi a o určování potřebných dávek hlavních vitamínů, že jedno centrum nemohlo tento nápor zvládnout. I když jsme se snažili vytváření detašovaných pracovišť urychlit, není zatím území ČR pokryto jejich rovnoměrně rozprostřenou sítí.
Stanovení hladiny homocysteinu v krvi je první krok v prevenci nejen autoimunitních onemocnění, ale i všech ostatních civilizačních chorob. Druhým krokem je odstraňování škod napáchaných v organismu zvýšenou hladinou homocysteinu. Poradci hovoří s nadšením o dobrých pocitech, které mají z úspěšného pomáhání druhým ke zdraví.

www.karelerben.cz.