Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Displej s tekutými krystaly je ke zraku šetrnější

Toto pojednání je založeno jak na vlastních znalostech a zkušenostech, tak i na tvrzeních níže uvedených konzultantů.

Vypracoval: Mgr. Igor Slouka, metodik specialista, Tyfloservis, o.p.s., leden 2006

***

Jestliže pracujete s počítačem mnoho hodin denně a máte u něj klasický monitor staršího typu, není vyloučeno, že dříve či později zaznamenáte (nebo jste již zaznamenali)  potíže (nejen) se svým zrakem.

Klasický monitor totiž pracuje pomocí technologie CRT (Cathode ray tube)(2), jednoduše řečeno pomocí elektronového děla, umístěného v zadní části monitoru a mířícího přímo směrem na obličej uživatele. Toto elektronové dělo metá  ve velmi rychlém sledu proudy elektronů, jejichž shluky se zobrazí na  zobrazovací ploše - stínítku. My pak  na stínítku (obrazovce) vnímáme ucelené obrázky či písmo.

Přirozeně záleží na stáří a kvalitě monitoru, avšak v určité míře se zde vždy objevují dva vedlejší činitelé.

Prvním činitelem je určitá hodnota škodlivého vyzařování - elektrosmogu, jež monitor produkuje (týká se zejména starších monitorů)(2). Tento elektrosmog je dobře zaznamenatelný různými detektory (např. Trifeldmetr ME 3030B, Německo); u starých monitorů může jít až o 1000 V/m, měříme-li blízko obrazovky (1).

Vzhledem k tomu, že masové používání počítačů a monitorů nastoupilo z dlouhodobějšího hlediska teprve nedávno (zhruba kolem r. 1990), nelze tedy jednoznačně říci, zda tento elektrosmog je z dlouhodobého hlediska škodlivý či není, a to  i v menších dávkách, stanovených normami. Avšak přihlédneme-li k tomu, že tento elektrosmog není pro člověka (jako pro součást přírody a bioelektrickou jednotku) přirozený, dala by se spíše předvídat určitá míra škodlivosti. (3)

Moderní monitory (vyráběné cca od roku 2000) již v sobě mají nainstalovaný poměrně kvalitní filtr, který je schopen většinu vyzařování ve směru k uživateli odstínit tak, aby hodnota vyzařování nebyla škodlivá ani při pohledu zblízka. Všechny moderní značkové CRT monitory splňují standardy TCO-95, které jsou striktnější než starší standardy MPR-II a které stanovují požadavky na vyzařování v oblasti extra nízkých (ELF) a velmi nízkých (VLF) frekvencí. Jaké standardy a normy monitor splňuje, lze nalézt v jeho technických údajích a v prohlášení o shodě. (2)

Je nutné však vzít v úvahu i to, že hypersenzitivní lidé mohou mít hranici citlivosti na škodlivé záření značně  sníženou, a sice z 5000V/m (což je pro obyvatele maximální přípustná hodnota) již na 50V/m (1)! Může jít např. o osoby celkově oslabené či zrakově postižené, kdy oslabený  a přetěžovaný zrakový orgán trpí logicky jako první (3). Dle mých zkušeností si však na bolesti očí, únavu apod. spontánně či na dotaz stěžují téměř všichni, kteří s klasickým monitorem hodně pracují.

Výrobci dále zpravidla doporučují minimální vzdálenost obličeje od monitoru, což u počítačů bývá 30 cm (2) a u televizorů kolem 2 metrů, případně trojnásobek velikosti úhlopříčky  (záleží na typu televizoru) (1). Toto ale není možné dodržet zejména při nedostatku prostoru či v případě slabozrakých lidí.

Slabozrací lidé v určitých situacích používají počítač či televizní  obrazovku daleko častěji, než zdraví lidé. Pro slabozrakého člověka je počítač a případně speciální programy často důležitým prostředkem, jak si organizovat své záležitosti či práci. Televizní lupa bývá častým  prostředkem ke čtení textů a prohlížení obrázků. Často musí slabozraký člověk pracovat s očima  přímo „nalepenýma“ na obrazovce, tedy ve vzdálenosti 20cm i méně.

Druhým činitelem (opět zejména u starších CRT monitorů) je nekonstantní obraz, to znamená, že obraz na stínítku velice rychle, téměř nepostřehnutelně, bliká. Při centrálním pohledu  to téměř nepoznáme, avšak zadíváme-li se vedle monitoru, periferním viděním kmitání obrazu dobře zaznamenáme. Toto blikání obrazu samozřejmě velice namáhá a unavuje zrak uživatele monitoru (3).

Spojíme-li oba činitele dohromady, konečným důsledkem mohou být bolesti hlavy, podrážděnost a syndrom suchého oka (4). Dále též žaludeční neuróza (1), celková zvýšená únava, bolesti očí, hučení v uších apod. (3). Někteří lékaři dokonce varují před poškozením optické soustavy oka či sítnice a zrakového nervu (3).

Sám bohužel mám podobnou neblahou zkušenost. Trpím myopií a pracoval jsem v malém prostoru u starého monitoru nepřetržitě 8 hodin denně. Došlo u mne kromě výše zmíněných potíží k hojným sklivcovým zákalům a k zábleskům před očima, což již varovalo před poškozením sítnice, zrakového nervu a možná také poškozením zrakového korového analyzátoru (3). Dále u mne docházelo též k častému chvění očních koulí (bulbů), což signalizovalo zvýšenou nervosvalovou dráždivost v oblasti okohybných svalů (3). To vše přes užívané medikamenty. Po vynechání práce s klasickým monitorem veškeré problémy téměř  rázem ustaly.

V dnešní době však již práci s počítačem (pro slabozraké též s televizní lupou) nelze zcela vynechat. Nouzovým řešením obtíží  je samozřejmě  podle možností minimalizovat práci s klasickým monitorem a udržovat od něj co největší vzdálenost, případně pořídit přídavný filtr, a  upřednostňovat počítačové monitory před televizními monitory, které (kromě vyšších hodnot elektrosmogu při používání zblízka) mají i horší rozlišení a kvalitu obrazu (2).

Nabízí se však daleko lepší řešení - pořídit displej s tekutými krystaly, takzvaný LCD monitor (Liquid Crystal Display). U tohoto displeje zcela chybí elektronové dělo  a ke škodlivému záření nedochází vůbec. Díky vlastnosti tekutých krystalů, které  zmléční, prochází-li jimi elektrický proud, je obraz navíc stálý, nekmitá. (2)

Zde je však na místě zmínit také některé nevýhody LCD monitorů. LCD monitory nabízejí o něco menší jas a kontrast (je zapotřebí si individuálně vyzkoušet) a v případě televizní lupy se může stát, že při rychlejším  pohybu kamerou dojde k rozmazávání obrazu. Zde je rovněž namístě si vyzkoušet konkrétní typ LCD monitoru s konkrétní kamerou, neboť nabízená škála je široká a nelze stanovit jednoznačné kritérium pro výběr vhodného monitoru.(2)

Umožňuje-li to finanční situace či další podmínky, displej s tekutými krystaly si v případě potíží s klasickým monitorem nebo i preventivně pořiďte. Získáte  také více místa, neboť LCD monitor je menší (plochý) a  je také lehčí.

 

Odkazy:

  1. Boháč E., býv. zaměstnanec Ústavu pro výzkum rud,  fa  Eduard Boháč - Geosan B&P - sanace zemních vlivů; t.č. 252 10 Mníšek p. Brdy, Rymáňská 579; 12. 08. 2005, www.volny.cz/bohac.geosan/
  2. Verner B., ředitel fy Spektra, výrobní družstvo nevidomých -  výroba televizních lup aj. kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené; t.č. 143 00 Praha 4, Zátišská 915; 7. 9. 2005.
  3. Slouková O., MUDr., nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Rýce, 120 00 Praha 2, Na Bojišti 2; 3. 1. 2006
  4. Valešová L., MUDr., oční klinika, všeobecná nemocnice, 120 00 Praha 2, U Nemocnice 2; 3. 1. 2006