Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Proč jsme nemocní?- část XXXIII.

Proč jsme nemocní? Další část zamyšlení nad příčinami nemocí podle stejnojmenné knihy PhDr. Petra Novotného ...

Zánět ledvin
Často se šíří z močového měchýře a uvnitř ledvin se  skrze ledvinové pánvičky rozšíří do ledvinové tkáně. Zánět se může dostat do ledvin také  z mandlí, z nosních dutin nebo ze zubních zánětů, anebo v důsledku spály. Zánět ledvin je často doprovázen vysokými horečkami, blouzněním a zimničními záchvaty. Projevuje se nadměrné nutkání k  močení,  které je bolestivé.
Příčinu  aktuálního konfliktu v oblasti partnerství a vztahů lze vystopovat a rozšifrovat podle toho, odkud přišel. Nastal-li v důsledku spály, pak je  téměř jisté, že v rodině postiženého dítěte došlo k prudkému vztahovému či emočnímu zlomu (rodiče se rozvádějí, v rodině vládne napětí a nejistota, dítě se cítí ohroženo). Přišel-li zánět ze zhnisané zubní tkáně, pak je nutno ve vztahových  problémech hledat skryté, neuvědomované či potlačované agrese. Přichází-li z močového měchýře, pak je třeba pátrat v symbolice, kterou zjevuje ve vztazích právě močový měchýř. Krční mandle a jejich záněty symbolizují vzrůstající strach (úzkost) a potřebu obrany před nedalekým či trvale přítomným a vesměs zakukleným nepřítelem (spolužáci, učitelé, rodinný příslušník, obtížný  partner, nemoc v rodině). Při zánětu ledvin dochází k omezení filtrační schopnosti ledvin, při terapii a vhledu do symboliky zánětu jde hlavně o to, aby akutní omezení pominula a nevyvinula se v omezení chronická.

Rakovina ledvin
Ničí ledvinové buňky až do stavu, kdy ledviny nejsou už s to plnit svoji čistící a harmonizační funkci. Tento fakt odzrcadlovává v tělesné rovině s velkou pravděpodobností tytéž vážné psychické nedostatky, díky nimž byly z části nebo zcela zablokovány procesy (programy) sebevylaďování, harmonizace a odstraňování chybných sebereflektujících  postojů. Symbolizuje a i konkrétně vyjadřuje skutečnost, že nebylo započato nebo ustalo sbližování povětšinou vlastních, dosud nesmiřitelných psychických protikladů prostřednictvím životního partnerství či jiných partnerských bytostí.  Životní partner (ale i jiné partnerské bytosti) nastavuje vybroušené zrcadlo, v němž se neodráží partner, ale ten, který na tohoto  partnera (na toto zrcadlo) hledí.  Partner je zrcadlo, v němž máme šanci spatřit vlastní deformovaný  obraz, a pak jej vycizelovat tak, abychom se nejen jemu, ale především sami sobě líbili. Líbíme-li se ostatním, pak také nastal čas, abychom se zalíbili sami sobě a zamilovali se sami do sebe.  Milujeme-li sami sebe, pak se v naší bytosti rozprostírá klid a harmonie, soulad bez rozporů.
Rakovina ledvin dosvědčuje v tělesné rovině ztrátu podstatné části  sebereflexe ega,  a také značnou nefunkčnost sebečistících psychických procesů. Nemocný rakovinou ledvin jako by se podstatně  vychýlil od přirozeně vytýčené cesty, na níž se měl zbavovat svých starých a zkreslených (idealizovaných) představ o sobě či deformovaných představ o jiných lidech, 
a tímpádem ustal v psychickém růstu. Rakovina  ledvin zjevuje náhražku tohoto růstu svým  bujením.

Ledvinové kameny
Ledvinové kameny patří k lehčím, ale přesto k obtížným a bolestivým ledvinovým onemocněním. Ledvinové kameny vznikají koncentrací, srážením a krystalizací nadprůměrného množství chemických látek v moči, což  povětšinou těsně koresponduje 
s množstvím vypitých tekutin. Kdo pije hodně, ten se  pak snadněji  močením zbavuje těchto nadbytečných (škodlivých) chemických látek a snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů a ušetří si  nesmírnou bolestivost ledvinových kolik. Kdo pije málo nebo dokonce skoro vůbec, neprojevuje pouze skutečnost, že údajně nemá žízeň, ale především demonstruje neochotu řešit či aspoň ředit svoje  psychické problémy (partnerství a nejbližší kooperace) a ani se jich neumí zbavit, přestože mu škodí. Nechce je ani „rozbít“, či aspoň rozředit, aby byly snáze odstranitelné a řešitelné, naopak je  díky své psychické malomyslnosti shromažďuje,  koncentruje a zahušťuje, což se odzrcadlí  také ve fyzické rovině tím, že chemické látky zkrystalizují a  promění se v kámen.
Symbol, kvůli kterému byly zjeveny, a tedy faktickou příčinu vzniku ledvinových kamenů musí nemocný hledat zejména ve své psychice. Kámen či písek v ledvinách, zkamenělé slzy, které neodtekly, symbolizují psychické ustrnutí či zastavení nezbytných korekcí psychického vývoje, oné cesty vpřed bez škodlivých pozůstatků minulosti.
Ledvinové „zkameněliny“ svědčí demonstrativně o neschopnosti ega zbavit se starých, nefunkčních a tudíž škodlivých vzorců chování, pociťování  a  prožívání, zejména 
v rozličných podobách partnerství. Svědčí také o konzervaci a koncentraci už příliš dlouho nastolovaných, škodlivých a  bolestivých, jenže důsledně neřešených témat, jež ego důsledně zametalo pod koberec.
Kámen či písek v ledvinách jakoby nám prostřednictvím nesmírné  bolesti oznamoval, že  se už začínáme proměňovat v živé sochy, když jsme v některých ohledech psychicky ustrnuli tak, že nejsme s to už ani z vlastní psychiky odstranit  jedovaté rmuty  a otrávená témata.

                                                                   (pokračování)