Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Zvláštnosti a zajímavosti kolem nádorů

Zde jsou sepsány méně obvyklé neoficielní, ale především oficielní názory některých badatelů  a výsledky některých méně známých standardních školsky-medicínských výzkumů. Zdrojem je převážně oficielní lékařská odborná literatura a vědecké zprávy zveřejněné na internetu.

Překlad není doslovný, ale věcně přesný. Cílem těchto „zpráviček“ je přinést představu o tom, co se v léčení nádorů všechno děje, a že i někteří „oficielní onkologové“ si lámou hlavu nad „alternativními cestami“ léčby. Bezesporu (a zaplaťpánbůh) existuje i alternativně orientovaná bio-farmaceutická lobby, která by se ráda „přiživila“ na lukrativním trhu s cytostatiky/chemoterapeutiky. To je pozitivním jevem, alternativní protinádorová a podpůrná léčiva a jejich výrobci jsou jedním z mála faktorů, který je brán oficielní medicínou už z ekonomických důvodů na vědomí. I z těch několika málo odstavců vyplývá smysluplnost kombinace jednotlivých metod a potřeba „fantazie“ ze strany léčících onkologů. Ti by měli „po večerech“ číst internetové novinky a nejen je číst – měli by je (vůbec ty jednoduché a levné nápady) hned následujícího dne dle možností aplikovat. Chtějme věřit, že tomu tak je.

Pod čarou v prvním odstavci jsou uvedeny méně známé poznatky ohledně nádorů získané z oficielních odborných zdrojů.
----------------------------------------------------------------------

Pasivní horečka, celotělové nebo cílené místní přehřátí nádoru

Cizím slovem hypertermie. Jedná se o postup používaný jak v oficielní tak i v alternativní onkologii. Pacientu se dostane jinak klasické léčby cytostatiky, ale za současného místního přehřátí všech nalezených (i dostupných dceřinných) nádorů.  Toho se dosahuje řadou fyzikálních principů i jejich kombinacemi, jako např. elektromagnetickými mikrovlnami, ultrazvukem,  infrazářením a několika dalšími metodami dle umístění a dostupnosti či nedostupnosti nádoru. Do některých nádorů lze zavést „jehlu“, jakousi sondu a teplotu jejího hrotu nechat v cílové tkáni stoupnout a tak nádor částečně nebo skoro úplně zničit bez větších škod na okolní zdravé tkáni.

Zjistilo se, že klasická chemoterapie má na přehřáté nádory až 4x vyšší účinek než „za studena“. Metoda je velmi pozitivním přínosem pro etablovanou onkologii. Poněvadž se metody vyvolání hypertermie podstatně zjemnily, stala se i celotělová hypertermie dostupnou. Rakovinná buňka má totiž několik vlastností, jimiž se liší od buňky normální. Jedná se o vyšší rychlost buněčných dělení, vyšší spotřebu kyslíku, živin a vyšší citlivost na teplo. Do těla přivedená chemoterapie pak účinkuje v „nahřátém nádoru" mnohem rychleji a s mnohem menšími vedlejšími účinky, než když se podává normálně.

Dobře mají na popsanou metodu reagovat například nádory vaječníků a nádory v játrech. Do těch lze poměrně dobře zavést sondy a nádory cíleně přehřát, a tak urychlit jejich odstranění. V některých případech přichází v úvahu i celkové - tedy celotělové - přehřátí, ale indikováno je spíše zřídka, poněvadž může pacienta značně zatížit. Přesto se aplikuje stále častěji, popsána je i kombinace celotělového a cíleného místního přehřátí nádoru, které mělo mít v několika případech zvláště příznivé účinky. Organizmus se nahřeje na 41,8 st. Celsia. Toto ohřátí samo o sobě ještě nic nezpůsobí. Způsobí však vyplavení tzv. teplotně-šokových látek, zvýší se prokrvení celého těla, které se nasytí kyslíkem. To všechno dohromady „dá rakovinným buňkám značně zabrat“.

Nádory na povrchu těla lze zasáhnout přehřátím zvláště dobře a v mnoha případech je úplně odstranit, někdy i skutečně vyhojit. Hypertermie takříkajíc „zvenčí“ účinkuje do hloubky několika málo centimetrů, ale i to je - vůbec třeba v případě obávaných melanomů – velkým přínosem.

Hypertermie u nás
Místní, tzv. lokoregionální hypertermie se občas provede v případě přístupných tzv. solidních jaterních nádorů v nemocnici Na Bulovce v Praze. Do nádorů se zavede sonda a jejich tkáň se ohřeje nad 40 stupňů. Chemoterapie „běžící v pozadí“ je pak v ohřáté tkáni mnohem účinnější. Mluví se o tzv. termoablaci nádorů. Místně se také „ohřívají“ nádory končetin, hlavně sarkomy, které na teplo dobře reagují. Radiologická klinika Bulovky pak ohřívá povrchně uložené nádory a zasažené lymfatické uzliny uložené povrchně. Tepelně je možno zasáhnout bujení v hloubce do 4 cm pod kůží.

Termické laváže podle MUDr. Antoše
Ještě jednou Bulovka. V případě některých nádorů rozsetých určitým způsobem v břiše po pobřišnici se dutina břišní „vypláchne“ teplým roztokem, dojde k ohřátí tkáně a chemoterapie je opět mnohem účinnější. Pro tuto terapii přichází v úvahu jenom několik procent všech nádorů, ale výsledky se nechají vidět. Byl o tom pořad v televizi, kde mluvili vyléčení a celkem nadšení pacienti.
O jaké nádory jde? Má se jednat o nádory prvotní nebo dceřinné (tzv. metastázy) do velikosti 0,5 cm – 1,5 cm šířící se po pobřišnici. Léčba není vhodná pro nádory skryté ve tkáni tzv. parenchymatózních orgánů jako jsou játra nebo plíce apod.

Devitalizace nádorů

Tento pojem je znám hlavně v souvislosti s tuzemským výzkumem doktora Fortýna. Ten ponechával nádor - zbavený „výživy“, tedy operativně po podvázání přívodných cév neprokrvený - v těle, a tak dosahoval zvýšení obranné reakce organizmu, který se s oslabeným nádorem sám vypořádal. Postup přicházel v úvahu jen pro jistý typ tzv. solidních nádorů, u nichž přerušení přívodu krve přicházelo fyzikálně v úvahu.

Metoda nebyla nikdy oficielně povolena, a tak nebylo možno na vhodných pacientech prokázat, je-li účinná nebo ne. Nicméně princip „vyhladovění“ nádorů má svou obdobu i v pokusech zbavit nádor přívodu živin i jinak než operací nebo dietou. Mluví se o tzv. antiangiogenezi neboli o tlumení novotvorby přívodných nádorových cév. Tiskem proběhla zpráva o americkém preparátu Avastinu, jenž blokuje růstový faktor cévní výstelky. Jedná se tedy také o jakousi formu devitalizace. Účinek přípravku není zatím zcela jistý, ale jistá je jeho astronomická cena. Pokusů o zablokování přísunu živin do nádoru však bylo více.

Zdroj: česká média, internet

Ozónová terapie

Je to u nás dosud  málo rozšířená a prakticky nedostupná metoda a je uvedena pro pořádek a pro názornou představu toho, „co všechno existuje“.

Provedení
Pacientovi ležícímu na lůžku se do nad ním zavěšené vakuové infúzní láhve odsaje 100-200 ml žilní krve, ta se smíchá,  protřepe s plynným ozonem a takto obohacená krev se vrátí zpět do oběhu. Plynný ozon vdechnutý do plic má negativní účinky, jak obecně známo, pečlivě dávkovaný a nitrožilně podaný ozon však léčí. Jeho vliv někdy pocítí i zdraví jedinci. V západních zemích si řada jinak zdravých, ale silně stresovaných managerů nechá několikrát za měsíc či za rok takto aplikovat ozon. Po sezení odcházejí takoví jinak zdraví zákazníci „jako znovuzrození“, zanechávajíce lékaři či éčiteli platbu v ekvivalentu 40-60 euro. Účinek metody je podtržen tím, že jde o jinak zdravé jedince, kteří jsou za pocit „okamžitého dodání energie“ ochotni zaplatit hotově. Tím spíše by tento postup mohl mít efekt v případě širšího nasazení u onkologických a únavovým syndromem postižených pacientů. K ozonizované krvi lze přidat velké dávky vitaminu C, řádově gramy, které účinek aplikace zvýší. Ani v tomto případě není přesný mechanizmus účinku znám, čehož využívají teoretičtí odpůrci metody argumentující právě nejasným principem účinku. Ale rozhoduje výsledek a kdo léčí a neškodí, má pravdu. Možné je i podání plynného ozonu do konečníku. To má mimo jiné velmi příznivé účinky na choroby colitis ulcerosa a morbus Crohn, zvláště pak ve spojení s léčebnou horečkou.

Někdy se pacientova žilní krev v láhvi smísí s kyslíkem a následně ozáří ultrafialovým světlem, pak se mu vrátí zpět do oběhu. Tato metoda se jmenuje hematogenní oxidativní terapie, zkratkou HOT. Menší množství ozonizované nebo HOT-upravené krve lze aplikovat do svalu i častěji než jednou za týden. O frekvenci aplikací těchto metod nepanuje jednota. Ještě jednou  zdůrazňuji -  tzv. velká ozónová léčba je jeden z mála postupů, jímž lze někomu „přímo a rychle dodat energii“. Neklapne to vždycky, ale dost často na to, aby se to u některých vážných a jinak neovlivnitelných chronických onemocnění nezkusilo.

Poznámka autora: Metoda je onkology uznávaná jen z části.

Zdroj: diversní zahraniční odborná literatura

Nádory žaludku, helikobakter a brokolice

Výzkumníci z Baltimore zjistili, že kdo jí pravidelně brokolici, snižuje riziko vzniku nádorů žaludku. V brokolici se vyskytuje účinná látka sulforaphan, která je schopná utlumit uměle vyvolaný nádor žaludku pokusných zvířat. Kromě toho má brokolice dokázaný antibiotický vliv na ty druhy helikobaktera, které jinak na běžná antibiotika nereagují, na tzv. resistentní kmeny. Z tohoto hlediska se brokolice jeví jako rozumné obohacení zdravé výživy a snad i protinádorového arzenálu.

Zdroj: německý Medical Tribune

  

Pálení žáhy a nádor jícnu

Pokud někoho pálí žáha přes deset let a je-li to vůbec muž přes padesát, měla by se provést esofago-gastro-duodenoskopie k vyloučení možného zhoubného bujení. Tak to doporučuje doktor Ott z Augsburgu s tím, že se má hned provést i koloskopie, tedy vyšetření střeva takříkajíc zespoda. Podle jeho názoru má žaludeční kyselina vracející se do jícnu negativní vliv, ale se strachem z rakoviny jícnu se to prý u samotného pálení žáhy zase nemá přehánět.

Zdroj: německý Medical Tribune

Erythropoetin

Je to hormon tvořený v ledvinách, který má vliv na tvorbu červených krvinek. Je znám již dlouho a dlouho se také vyrábí synteticky. V poslední době se začal oficielně doporučovat k léčbě nádorové chudokrevnosti. Od hodnot hemoglobinu pod 10,6 g/dl se má, nebo může (zkusit), podávat počáteční dávka 30 000 jednotek. V případě snášenlivosti a trvající anemie se jeho dávka může postupně zvyšovat.

Zdroj: německý Medical Tribune

Chemoterapie, zvracení a aprepitant

Aprepitant je nová účinná látka proti zvracení, které provází chemoterapii. Toto zvracení bývá tak úporné, že se léčba musí přerušit. Uvedený lék má být nasazen v případech, kdy ostatní antiemetika selhala, jak to tvrdí profesor Bokemeyer z Tuebingenu.

Poznámka RZ: I když se jedná o standardní a chemický postup, přesto si myslím, že zmínka do tohoto výčtu patří.

Zdroj: Aerztezeitung

Pozor na fenyklový čaj!

Ve fenyklu se prý nacházejí látky estragol a metyleugenol. Jsou to organické aromatické sloučeniny, které lze jinak nalézt v nižší koncentraci i v řadě jiných léčivých rostlin. Jmenované látky mají mít rakovinotvorný vliv a také mají poškozovat struktury dědičnosti. Před pravidelným užíváním tohoto čaje ve větším množství se varuje.

Zdroj: německý Medical Tribune

Vítej zelený čaji!

V zeleném čaji se nachází substance epigallocatechin. V laboratorních podmínkách prokázala tato látka po 72 hodinách schopnost tlumit růst nádorových buněk rakoviny jícnu. Dokonce se podařilo prokázat vztah dávky a účinku, což se považuje za výhledově slibné. I jiné zdroje považují pití zeleného čaje za jeden z mála postupů, o němž se snad dá tvrdit, že může bránit vzniku rakoviny.

Zdroj: německý Medical Tribune

Ženský jogging proti nádorům prsu!

Několik klinických studií a statistických průzkumů tvrdí, že ženy, které týdně uběhnou klidným tempem 20-25 km, si sníží riziko vzniku rakoviny prsu až o 40%. Pro ženy po přechodu se počítá až se 60ti procentním snížením rizika. Článek apeluje na lékaře, aby svým pacientům sport a pohyb vůbec intenzivně doporučovali i z tohoto poněkud méně obvyklého hlediska.

Zdroj: německý Medical Tribune

Sója a nádory prsu

Požívání produktů sóji se velmi často doporučuje a vychvaluje. Určité oprávnění tu asi bude. Nicméně kritické hlasy se ozvaly ze zcela nečekané strany - a to z úst dietologů samotných. Sója totiž obsahuje (rostlinný estrogen-fytoestrogen) isoflavon genistein, jenž má, nebo má mít, účinky shodné s ženským hormonem estrogenem. Koncentrace genisteinu při pravidelné spotřebě sójových produktů může dosáhnout hladiny schopné ovlivnit růst nádorů prsu závislých na estrogenu. Je to zatím jenom odhad, ale natolik dobře podložený, že výzkumník Helferich z univerzity Illinois radí ženám s prokázaným sklonem k nádoru prsu nebo s touto rakovinou v rodinné anamnéze, aby sóju ve větším množství neužívaly. Pokud se podezření prokáže, bude to pro příznivce sóji asi smutná zpráva.

Zdroj: německý Medical Tribune


Častost výskytu zhoubného bujení versus ovoce+zelenina

Američané provedli statistický výzkum a dotazníkovou akci na několika stech tisících lidí. Z nich ti jedni jedli mnoho ovoce a zeleniny, druhá skupina se tomu vyhýbala. Přesto mezi oběma skupinami nebyl sebemenší rozdíl ve frekvenci výskytu zhoubného bujení. Vedlejším zjištěním bylo, že z přívodu vitaminů (byť formou tablet) profitovali pouze muži. Těm přívod různých vitaminových tablet snížil riziko výskytu rakoviny prostaty až o 30%. Zlí jazykové tvrdí že je to tím, že páni tvorstva se jinak zdravé potravě jako celek vyhýbají, a tak ti z nich, co jedí aspoň tablety, jsou na tom pak o něco lépe, neboť vyrovnají plošný, mužům společný, nedostatek vitaminů.

Zdroj: Aerztezeitung

Vitamin A

U nádorů dutiny ústní nezapomenout na hraničně vysoké dávky vitaminu A.

Horečka a melanomy

Melanomy reagují nápadně dobře na léčbu horečkou, podobně i nádory štítné žlázy.

Výtažky z brzlíku a xenogenní peptidové preparáty

Brzlík je  žláza s vnitřním vyměšováním uložená za hrudní kostí. Největší velikosti dosahuje v dětství, resp. bezprostředně  po narození, posléze se pomalu zmenšuje, případně ve stáří mizí. Její uznávanou funkcí je podpora a regulace buněčné imunity, vliv na růst, jakož i na látkovou výměnu kostní tkáně. Nevývin této žlázy má za následek výraznou poruchu imunity, hlavně u dětí. Není divu, že výše uvedené poznatky vedly k pokusům využít vlastností brzlíku k léčení imunitních poruch, mimo jiné i u nádorových nemocí. Byla provedena řada pokusů s výtažky, ale ukázalo se, že nejúčinnější jsou nepoškozené buňky brzlíku získávané převážně z mladých telat. Ty se ve formě suspenze injikovaly pacientům do svalu. Ti pak líčili často dost výrazné zlepšení stavu. Okolí ani věda pro tento jev dosud nenašla jednoznačné vysvětlení. Jeden z vyvinutých preparátů je, nebo byl, v Německu v nasazení pod jménem THX dle doktora Sandberga. Jeho širšímu nasazení brání předpisy mj. pro obtížné zajištění sterility preparátu. Buňky brzlíku musí být připraveny za studena a je nutno je (filtrací) za studena sterilizovat. Německé zdravotní úřady z tohoto důvodu rozšíření této, před lety velmi oblíbené, léčby zabránily. Suspenze buněk měla účinky i u zdravých jedinců, kteří se po její aplikaci cítili „lépe“. V žádném případě se ale nejedná o léčbu dlouhodobou, nýbrž časově ohraničenou. Farmaceutické firmy pak vyvinuly několik výtažků z brzlíku, jak v tabletové, tak injekční formě, například Neythymum, Thymuvocal, Thymoject (aplikace i intravenózně možná), Tp1-Serono a další. Jejich použití je poněkud nákladnější  a může dosahovat několika euro až několika desítek euro denně dle ceny přípravku a intenzity léčby. Tyto přípravky ovšem  nejsou tak účinné jako byly suspenze „celých“ brzlíkových buněk. Jiné preparáty, zvláště pak homeopatizované formy jako Thymokehl, nedosahují účinností efektu buněčných suspenzí. Optimální je kombinace s ozónovou léčbou. S výchozími surovinami jsou v poslední době díky nemoci šílených krav potíže. Brzlíkové přípravky - ačkoli méně známé - zůstávají i nadále jednou z  možností alternativní léčby nádorových onemocnění. Do popisované skupiny xenogenních preparátů patří i preparát Polyerga ampule a některé další. Podávají se nitrosvalově. Tyto preparáty mají (když „zaberou“) příznivý vliv na stabilizaci celkového stavu pacienta i jeho tělesné váhy. V některých případech se jimi podařilo zabránit rychle postupujícímu a jinak nezadržitelnému celkovému zdravotnímu „propadu“. Nevýhodou je jejich vysoká cena.

Zdroj: diversní odborná literatura s názory pro i proti


Nízké dávky chemoterapie v kombinaci s místním přehřátím nádoru

Nádory vaječníku na ně dobře reagují, v jejich případě doporučuje i alternativní onkologie nezapomenout na co nejčasnější chirurgické spoluodstranění tzv. omenta nebo-li předstěry.


Antioxidanty

Neuroblastomy reagují nápadně dobře na léčbu hraničními dávkami vitaminů A, E a dále selenu a acetylcysteinu. U vitaminu E v dávkách nad 400 I.E. denně byly pozorovány tzv. srdeční komplikace, proto se před vyšími denními dávkami z tohoto hlediska varuje.
Hraničně vysoké, až několikamiligramové dávky selenu nitrožilně tlumí bolesti a současně asi nádor i léčí.

Autologní protinádorová vakcína

Jedná se o lyzát z buněk vlastního nádoru, k němuž se lékař nějakým způsobem dostal. Podává se jednou za 4 týdny nitrokožně. Provázena bývá otokem a zarudnutím v místě vpichu. Injikuje se do nenádorové tkáně kolem nádoru, ne do jizev a ne do okolních zvětšených lymfatických uzlin.

Zdroj: zmínka se nachází v německé oficielní učebnici všeobecného lékařství.


Nádor prsu a světlo v noci

Americký onkolog a badatel ze státu Connecticut Richard Stevens si všiml skutečnosti, že nádor prsu se začal masivně vyskytovat v padesátých letech a jeho častost prudce stoupala. Stevens si lámal hlavu, jak je to možné. Po prvotním obviňování stravovacích návyků či spíše zlozvyků se zaměřil na kolísání hormonů. Všiml si nočního kolísání hormonu melatonin, který se do oběhu vyplaví pod vlivem „tmy“ a jenž potlačuje hladinu ženských hormonů, tzv. estrogenů. Zjistil jednoduchou souvislost, že „čím více světla v noci, tím méně melatoninu, tím více estrogenu a tím více nádorů prsu“. Nicméně to bylo nutno statisticky dokázat. Jak na to? Se spolupracovníky prohlédl tisíce záznamů o nemocnosti nočních sester a také dokumentaci ohledně eskymáků, kteří musí během polární noci svítit. V obou případech statistika potvrdila vyšší výskyt rakoviny prsu, u zdravotních sester o 36 až 60% podle počtu nočních služeb za měsíc. Bylo však nutno dodat i „protidůkaz“. Tím se stala zdravotní dokumentace stovek slepých žen. Ty, jak se zdá, trpí dvakrát tak nižším výskytem této choroby. Nedalo mu to a pátral i po tom, který druh světla má na melatonin největší vliv. Pokusy na dobrovolnících ukázaly, že je to modré světlo, zatímco světlo žluté a červené zůstává prakticky bez efektu. Shrnuto podtrženo – podle R. Stevense je dobré v noci „nesvítit ani nerozsvěcovat“ a vyhýbat se modrému světlu. Zatím se nejedná o oficielní výsledky bádání, ale o dobře podloženou vysokou pravděpodobnost. 

Zdroj: Aerzetzeitung 02.02.2004

Nádory prsu a deodoranty

Vědci na univerzitě v Readingu ve Velké Británii vidí souvislost mezi užíváním deodoračních sprejů a výskytem nádorů prsu. Parabeny - zbytky deodorantů a jejich konzervačních látek se pravidelně nalézají v nádorech prsu, jak tvrdí odborný časopis „Journal of Applied Toxicology“. Debata ohledně vlivu kosmetik a deodorantů a hlavně parabenů je v běhu již léta. Důvod k panice prý zatím není, ale nadměrné užívání deodorantů s parabeny je lépe omezit.

Zdroj: Aerztezeitung 13.01.2004


Nádory žaludku a helikobakter

Helikobacterium pylori je baktérie zodpovědná za vznik zánětu žaludeční sliznice a vředů. Poslední dobou se vypozorovalo, že po odléčení těchto baktérií pomocí kombinace antibiotik se nádory žaludku vyskytují o něco méně často. Věc se stále diskutuje, většina důkazů zdá se mluví pro vliv baktérie. Tím je myšlen vliv přeléčení žaludku antibiotiky na následný nižší výskyt rakoviny žaludku.

Zdroj: JAMA 291, 2004, Aerztezeitung 2004

Nádory a antibiotika

Výzkumnice dr. Susan Heckbertová ze Seattlu v USA učinila následující pokus. Srovnala předchorobí 2266 žen s rakovinou prsu s předchorobím 7953 přibližně stejně starých žen, které rakovinu prsu neměly. Ukázalo se statisticky toto. Ženy, které během života užívaly (jakékoli) antibiotikum asi 50 dnů, vykazovaly 1,45x vyšší riziko rakoviny prsu oproti kontrolní skupině, ženy užívající antibiotikum kolem 1000 dní za život vykázaly riziko až 2,14x vyšší. Studie svým uspořádáním neumožňuje v přísně vědeckém smyslu doložit příčinnou souvislost vypozorovaného jevu, ale podle komentáře německých onkologů je třeba ji brát vážně. Vědci si lámou hlavu nad mechanismem, který k tomuto jevu může vést. Uvádějí nepříznivý vliv antibiotik na střevní baktérie, které pak nemohou zpracovat řadu látek přicházejících do střeva s potravou, diskutuje se o přímém nepříznivém vlivu antibiotik na imunitu. V úvahu prý připadá i to, že antibiotika dlouhodobě užívají a potřebují lidé, kteří mají vrozeně nižší imunitu a jsou tak pořád nemocní a jejichž nižší imunita spolu s antibiotickou léčbou nakonec nádorům usnadní práci. Potud překlad oficielních úvah.

Poznámka RZ: Jinými slovy dospívá oficielní medicína k tomu, co alternativní medicína léta letoucí tvrdí. Totiž to, že antibiotika a chemoterapeutika jsou obecně škodlivá a že „vyčištění střev“ spolu se zdravou střevní mikroflórou jsou základem stálého zdraví včetně odolnosti proti nádorovému bujení.

Zdroj: Aerztezeitung 19.02.2004.


Probiotika a bujení

Jogurt, muesli, kefír – všichni mluví o příznivém vlivu těchto potravin na zdraví a na jejich protirakovinný vliv. Jenže – věřit znamená málo vědět. Důležitý je důkaz. Proto bylo provedeno několik pokusů.

Německá profesorka Pool-Zobel nechala jednu skupinu konzumovat velké množství jogurtů s kyselým mlékem, kontrolní skupina se stravovala „normálně“. Po nějaké době se oběma skupinám odebraly vzorky stolice a ty se podrobily zkoumání na obsah geneticky poškozené DNA, která je „předzvěstí“ budoucí možné rakoviny tlustého střeva. A skutečně. Dobrovolníci „na jogurtu“ vykázali podstatně méně poškozené DNA, což lze považovat za (dost pravděpodobný) důkaz protirakovinného účinku kysaných mléčných produktů.

Japonský onkolog Hideki Ishikawa z Osaky shromáždil skupinu 380ti pacientů, jimž byly nedlouho předtím koloskopicky odstraněny malé nádory z vnitřku tlustého střeva. Polovinu z nich nechal konzumovat množství kysaných mléčných produktů s laktobacillem, druhá skupina se stravovala normálně. Po dvou a po čtyřech letech byla u všech účastníků pokusu provedena koloskopie s cílem zjistit, zda se netvoří nové „nádorky“ nebo polypy. Výsledek se nechal vidět. Po dvou letech se tvorba novotvarů u „probiotické“ skupiny snížila na 80 % a po 4 letech na 65 % výskytu u skupiny kontrolní. Závěrem bylo řečeno, že Lactobacillus, Bifidobacterium jsou dost odolné druhy na to, aby prošly kyselým žaludečním prostředím a dostaly se do střeva. Cukry inulin, galakto- a sojaoligosacharidy „měřitelně“ přispívají ke střevní imunitě a působí proti vzniku bujení ve střevě.

Zdroj: Aerztezeitung 19.12.2003

Nádory a hladina krevního cukru

Korejský průzkum více než jednoho milionu lidí potvrdil dřívější domněnku, že hraničně vysoké hladiny krevního cukru nalačno zvyšují riziko vzniku rakoviny. U mužů o 27 %, u žen o 31 %. Muži s ranním cukrem nalačno kolem 90-109 mg/dl mají o 4 % vyšší riziko onemocnět. S každým dílkem vyšší koncentrace cukru v krvi toto riziko plynule stoupá. Takže i z tohoto hlediska pozor na sladkosti!


Méně bujení s celými rajčaty

Barevná látka v rajčatech lykopen se již delší dobu považuje za poměrně účinnou „chemikálii“ proti rakovině prostaty a je v nabídce jako potravinový doplněk v chemicky izolované formě. Američtí badatelé v poslední době zjistili, že celá rajčata jsou podstatně účinnější. Prokázalo se to na krysách s rakovinou prostaty. Skupina takto nemocných krys, která dostávala sušená rajčata, vykazovala o 26% nižší úmrtnost než skupina krys léčená či krmená čistým lykopenem. (Asi skutečně není „nad přírodu“ – poznámka RZ).

Zdroj: J. Natl. Cancer Inst. 95, 2003, Aerztezeitung 12.12.2003


Střevo a vitamin D

Lidé, kteří denně dostanou do těla 645 I.E. (jednotek) vitaminu D jsou evidentně méně ohroženi rakovinou střeva. K tomuto závěru došla klinická studie Portland Veterans Affair Medical Center.

Zdroj: JAMA 2990 (2003) 2959-2967, Aerztliche Praxis 20.01.2004


Střevo a coxiby

Poslední dobou se množí náznaky, že antirevmatika z řady tzv. coxibů mají mít příznivý vliv na průběh nádorů tlustého střeva. Konkrétní důkazy však chyběly. Na jednom onkologickém kongresu byly prezentovány výsledky tzv. retrospektivní analýzy dat 67 pacientů s kolorektálním karcinomem. Ti byli léčeni běžnou chemoterapií. 32 z nich dostávalo denně 2x 200mg Celebrexu. U tří čtvrtin z těchto pacientů došlo k jednoznačné zástavě růstu nádoru, ve skupině bez Celebrexu se tak stalo u třetiny. Průměrná doba do obnovy růstu nádoru činila ve skupině bez Celebrexu 3 měsíce, ve skupině s Celebrexem 6 měsíců. Věc se zdá být dosti nadějná. Kromě toho se množí náznaky, že tento lék má možná schopnost rakovině svým způsobem předcházet a uvažuje se o dalších větších studiích.

Zdroj: Aerztezeitung 28.10.2003


Střevo a kyselina listová

V poslední době se mluví o příznivém vlivu kyseliny listové na zdraví přecivilizovaných příslušníků vyspělých průmyslových zemí. Tato látka je známa hlavně ze souvislosti s hladinou tzv. homocysteinu. Homocystein je, nebo má být, škodlivina s účinkem podobným jako má cholesterol a její zvýšená hladina má signalizovat vyšší riziko srdečně cévních onemocnění apod. Přívod kyseliny listové má toto riziko i hladiny homocysteinu snižovat. Jakýmsi vedlejším poznatkem výzkumů tohoto druhu se stalo poznání, že lidé s normální hladinou kyseliny listové mají menší pravděpodobnost onemocnět rakovinou především tlustého střeva. V jedné americké studii na 88 000 žen, které 15 let užívaly kolem 40 miligramů kyseliny listové se zjistilo, že mají nebo měly až o 75% nižší riziko onemocnět rakovinou tlustého střeva. V jiné studii bylo srovnáno 126 jedinců s nádorem slinivky břišní s 247 zdravými kontrolními osobami. Statistika a klinická vyšetření prokázala, že čím vyšší nebo „normálnější“ byla hladina kyseliny listové u sledovaných lidí, tím nižší bylo riziko onemocnění nádorem slinivky. Jednoznačně vyšším rizikem nádoru prsu také trpěly ty ženy, které měly nižší hladinu kyseliny listové a přitom „mírně pily“, čímž je míněn přívod více než 15 gramů čistého alkoholu denně. Tato kombinace se u nich projevila jako jednoznačný rizikový faktor.

Poznámka RZ: Tyto náznaky souvislostí je dobré brát vážně už jenom proto, že existence prevence rakoviny, pokud o ní lze vůbec mluvit, je, nebo začíná být, těmito výzkumy či pozorováními jakž takž podložena. A pak - užívání „neškodných vitaminů“ třeba kyseliny listové společně se selénem či zinkem - je poměrně proveditelnou, neškodnou a levnou možností, jak snížit riziko vzniku nádoru.

Zdroj: Deutsches Aerzteblatt číslo 23/2004


Bujení na kůži a léčba lupénky

Kdo byl u kožaře s lupénkou a byl proto léta léčen UV-zářením a psoralenem, ten může počítat s vyšším rizikem vzniku nádorů kůže. Dokládá to docent B.Korge z Kolína nad Rýnem pomocí studie na 1380 pacientech, kteří tak byli mnoho let léčeni. Sledováni byli tito lidé s psoriázou 10 let. V jiné skupině proběhla mezi lety 1976 a 2001 anketa na toto téma, lidé byli 25 let jednou ročně dotázáni na zdravotní stav. Šetření ukázalo, že u 22% z nich se vyvinulo zhoubné bujení kůže. Ti, co byli ozařováni vyššími dávkami, onemocněli 30x častěji než ti pacienti, kteří obdrželi nízké dávky UV-záření.

Zdroj: Aerztezeitung 27.11.2003


Kožní melanomy a místní přehřátí

Dceřinné nádory melanomu na kůži reagují na chemoterapii jen velmi omezeně. To se dá zlepšit současným místním přehřátím léčených míst, tzv. lokální hypertermií. 15 pacientů s patřičnou diagnózou dostalo dávku carboplatinu a současně se postižená nebo pod povrchem kůže ještě přístupná místa cíleně „přehřívala“. U části těchto lidí došlo k úplnému vymizení kožních projevů, u části se dosáhlo výrazného ústupu. Nejlepších výsledků se dosáhlo kombinací chemoterapie, ozařování a popsané lokální hypertermie.

Zdroj: Medical Tribune 23.01.2004


Krevní srážlivost a zhoubné bujení

Pacienti s rakovinou a žilními trombózami mají horší vyhlídky než ti bez trombóz. Tak to vidí profesor Ajay Kakkar z Londýna. 5000 pacientů s rakovinou bylo rozděleno do dvou skupin, z nichž jedna dostávala heparin. Tato skupina pak vykázala jednoznačně lepší vyhlídky na delší a lepší přežití než pacienti bez heparinu. Na podnět tohoto výsledku se provedla anketa u 3000 anglických mužů a skutečně se zjistilo, že ti se sklonem k vyšší krevní srážlivosti (a trombózám) vykázali v průběhu let i častější výskyt rakoviny i větší tendenci na rakovinu zemřít. Profesor Kakkar se domnívá, že aktivovaná krevní srážlivost nějakým způsobem aktivuje růst nádorů a že podávání nízkomolekulárního heparinu může mít přímý protinádorový efekt.

Profesor Paolo Prandoni z italské Padovy také poukazuje na vztah mezi častostí nádorů a žilních trombóz.

Poznámka překladatele RZ: Trombózy jsou známým průvodním jevem zhoubného bujení, mluví se o tzv. paraneoplastickém syndromu. Poměrně nový je význam, který se věci poslední dobou přikládá, zrovna jako pokus pomocí ovlivnění srážlivosti ovlivnit průběh zhoubného onemocnění.

Zdroj: Aerztezeitung  06.08. 2003


Chemoterapie a magnet

U tzv. hepatocelulárních karcinomů se možná otvírá nová možnost účinnějšího léčení. O co jde? Do „hlavní přívodné“ nádorové tepny se perfuzorem vstřikuje cytostatikum vázané na nesmírně malé částečky železa. Tyto částečky jsou částečně schopné projít cévní stěnou. K nádoru se zevně „přiloží“ magnet o síle 0,5 Tesla, jenž zůstane na místě ještě 15 minut po infůzi. Magnetickou rezonancí lze sledovat a prokázat nahromadění železných částeček s cytostatikem přímo ve tkáni nádoru. Tam se „železo“ dostalo a nahromadilo po částečném výstupu z vlásečnic. Léčbě se zatím podrobila jedna pacientka, terapii dostávala šestkrát během tří týdnů. Výrazné zmenšení jinak neoperabilního nádoru se v době tohoto prvního pokusu neprokázalo, ale tzv. krevní parametry nádorové aktivity (tumormarkery) klesly na polovinu. Onkologové z Frankfurtu jsou přesvědčeni, že případné splnění nadějí vkládaných do metody by podstatně přispělo k ovlivnitelnosti neoperabilních nádorů.

Zdroj: Aerztezeitung 07.07.2003

Indometacin a mozkové buňky po ozáření

Jedná se o krátkou noticku ohledně pozorování amerických onkologů. Týká se to jevu, kdy po ozáření nádorů mozku jsou poškozeny i zdravé buňky. Pokusy na zvířatech prokázaly, že zdravé „spoluozářené“ mozkové buňky se daleko rychleji zotaví, když se pokusným ozářeným zvířatům podá jinak běžné antirevmatikum indometacin. Výzkumníci nyní pomýšlejí na aplikaci této látky na dětech s nádory mozku, jejichž hlavičky a mozky se musí ozařovat většinou celé a tím pádem jsou ohroženy skoro všechny zdravé buňky mozku. Indometacin má později pomoci snížit následky takového ozařování.

Zdroj: americká literatura

Selen versus bujení

Tento odstavec není překladem jednoho článku, nýbrž souhrnem dosti obsáhlé „literatury“ na téma selen, imunita a nádory. Oficielní medicína činí dojem, že tento stopový prvek uznává jako účinný protinádorový prostředek. Mnoho klinických studií i jednoduchých pozorování z Německa i Ameriky mluví pro to, že selen má skutečně schopnost nádorové bujení omezit a také mu předcházet. Celá naše „přebytková civilizace“ je silně „podselenizována“. Ve vodě i potravě je jak málo jódu a zinku, tak i málo selenu. Proto se na tomto nebudu obšírněji rozepisovat na toto (mně jinak milé) téma. Konkrétní potřeba selenu se udává kolem 50-200 mikrogramů (nikoli miligramů) na den. Tento přísun není stravou ani zdaleka pokryt. Proto se doporučuje selen nahrazovat formou tablet v uvedeném množství. Selen má být dodáván pokud možno anorganickou formou, tj. jako natriumselenit apod.

Několik oficielních lékařských zpráv popisuje, že ve vysokých dávkách nitrožilně podávaný anorganický selen je schopen „zpomalit“ nádor a podstatně zlepšit kvalitu života nemocného. Není to pohádka, s několika takto léčenými pacienty jsem měl možnost promluvit, u několika z nich jsem byl jejich léčení nitrožilním selenem přítomen. Tento stopový prvek je schopen zvýšit i tzv „normální“ běžnou imunitu.

Mohu to tvrdit z vlastní zkušenosti. Celoživotně jsem trpěl dosti intenzivními záněty vedlejších obličejových dutin. Jednou až dvakrát do roka jsem ulehl nebo při práci „krepíroval“ s příšerným bolestmi hlavy, otokem nosní sliznice, třesavkou, žlutým výhozem a horečkami. Tyto stavy trvaly někdy i měsíc. Nepomohlo ani otužování a sprchování ledovou vodou v období zdraví, kdy jsem mj. intenzivně sportoval. Mezi roky 1999 a 2001 jsem důsledně střídavě užíval po jedné tabletce selenu a zinku denně. Od té doby jsem tu „prokletou sinusitidu“ neměl. Všimli si toho i známí, což projevili formou přátelského komentáře: „Rudolfe, ty jsi už nějak dlouho nechrchlal?!“ – a měli pravdu. I já se tomu divím a pro jistotu čas od času „pár tabletek selenu slupnu“. Kéž tento stav ještě nějakou dobu vydrží. Souhrnem nemohu jinak než doporučit totéž těm, kteří se v této zprávičce nějakým způsobem zhlédnou. Studená sprcha i sport by však také neměl přijít zkrátka. Tím se zvýší šance na delší zdraví bez lékařů a léčitelů.

Zdroj: cizojazyčná literatura všeho druhu, internet, RZ-vlastní zkušenosti


Jmelí versus bujení

Výtažek ze jmelí Helixor A zmenšuje vedlejší účinky chemoterapie a zlepšuje kvalitu života“ – to tvrdí výsledky prospektivní randomizované studie provedené jednou německou firmou na 233 pacientech v Číně na třech univerzitních klinikách. Pacienti trpěli nádory vaječníků, prsu a plic. Jedna skupina byla kromě klasické chemoterapie léčena výtažkem ze jmelí Helixorem, druhá část pacientů dostávala k chemoterapii výtažek z houby Lentinus edodes. Helixor se aplikoval podkožně v dávkách 100 -200 miligramů podle snášenlivosti. Pozorování nebo délka studie trvala 6-8 týdnů. Vyhodnocení pak ukázalo, že ve skupině s Helixorem byla podstatně silněji potlačena nevolnost a zvracení a nejen to – část „helixorových“ pacientů dokonce přibrala na váze, zbytek neubral. Na základě této studie doporučila všeobecná pojišťovna spolkové země Porýní-Vestfálsko zařadit Helixor mezi doplňkové protinádorové léčby. A ještě něco z německé učebnice všeobecného lékařství. Výtažky ze jmelí (mistellektiny) v laboratoři/ve zkumavce stimulují tvorbu a aktivitu tzv. T-lymfocytů. V denní praxi u lůžka mají každopádně (podle citované učebnice) doložený anxiolytický účinek, čímž se myslí snižování strachu, a tak se doporučuje podávat výtažky ze jmelí (na přání pacienta) paralelně k ozařování i k chemoterapii. (Učebnice doporučuje před zahájením léčby informovat pacientovu zdravotní pojišťovnu pro následující úhradu!) Doporučuje se začít jedním miligramem a přitom kontrolovat imunitní odpověď organizmu přes T-lymfocyty a měřit teplotu. Při teplotě přes 38 stupňů se má snížit dávka. Na (německém) trhu dostupné preparáty se jmenují Helixor, Iscador, Vysorel, Plenosol, Eurixor, Abnoba-Viscum.  Některé z nich třeba podávat nitrožilně. Vedlejší účinky přípravků ze jmelí mohou být například zánětlivá reakce v místě vpichu, zvýšené teploty, jakož i alergické projevy.
Tolik německá učebnice všeobecného lékařství z roku 1998.

Profesor dr. Ulrich Woestmann se k léčbě Helixorem vyjadřuje následovně. Helixor se má nasadit v tom momentě, kdy je diagnóza rakovinného onemocnění jasná. Přípravek se injikuje přednostně do kůže břicha nebo stehna, dávky se zvyšují po jednom miligramu až do ca. 5-cm zarudnutí v místě vpichu a do průvodní horečky. Stav pacienta se má průběžně sledovat. Dávkuje se do 400 mg nebo do příliš silné reakce, nepodávat při alergii nebo v těhotenství.

Poznámka překladatele RZ: Tolik tato zpráva k výtažku ze jmelí, jichž je na trhu několik. Zpráva se objevila na stránkách oficielního lékařského tisku a pokud se nějaká větší německá zdravotní pojišťovna rozhodla přípravek akceptovat, pak o jeho účinnosti a „vědeckosti“ není pochyb. O výtažcích ze jmelí platí podobné jako o selenu. Obě látky zdají se mít tlumivé účinky na zhoubné bujení, i když se o všeléky samozřejmě nejedná. Nicméně ignorovat je by bylo přinejmenším škoda.

Zdroj: Praxisleitfaden Allgemeinmedizin 1998, Aerztezeitung 10.12.2003 a diversní zdroje jako internet apod.

Spherex

Jednalo se o zvláštním způsobem upravené „mikrokuličky“ (něm. Mikrosphaeren) škrobu, které se vstřikovaly do hlavní přívodné tepny nádoru. Kuličky skončily v koncových vlásečnicích přímo v mase nádoru, kde způsobily jejich ucpání a pak se po nějaké době beze zbytku rozpustily. Cyklus bylo možno opakovat. V nádoru pod vlivem Spherexu vznikaly tzv. mikrotrombózy. Firmě se podařilo škrob radioaktivně označit, sledovat jeho osud v nádoru a navázat na něj i cytostatikum. Na mnoha pracovištích v Německu se preparát „zkusmo“ užíval, ponejvíce u solidních nádorů v játrech, u nichž bylo lze nejsnáze najít a nasondovat hlavní přívodnou tepnu, do níž se mikrokuličky vstřikovaly. Někteří onkologové se pokusili o opačný postup a omezili přístup okysličené krve ke zdravé tkáni kolem nádoru s cílem učinit ji méně citlivou vůči léčebnému ozařování. Velmi intezivně se věcí zabývali Japonci, ale výsledky jejich práce nejsou k disposici. V Německu, kde existuje společnost pro tzv. lokoregionální léčbu nádorů, se Spherexem ponejvíce zabýval jistý profesor Aigner. Tak či onak, čas od času referovalo to či ono pracoviště o jednotlivých pacientech, jimž „mikrokuličky“ výrazně pomohly. Problém je v tom, že se tyto ojedinělé zprávy centrálně nearchivovaly, a tak nelze říci, co tento zvláštní léčebný princip vlastně přinesl.

Osud preparátu mi není znám, pokud vím, skončilo to s ním jaksi do ztracena. Jednalo se tenkrát (asi tak 1985-90) o něco jako „prestižní projekt podniku“, který měl nalákat pozornost vědeckého okolí. Možná by stál za renesanci. Spherex i Avastin uvádím záměrně v odstavci o alternativních metodách, neboť (zatím) vybočují z řady standardních postupů.

Zdroj: dokumentace firmy Pharmacia, vlastní zkušenosti

Enzymová terapie

Používají se preparáty Wobe-Mugos apod., dostupné na evropském trhu i u nás. Některým lidem prý věc pomohla. Má mít účinek i proti revmatizmu.

Zdroj: diversní farmaceutické a zdravotnické zprávy

--------------------------------------------------------------------
Níže jsou uvedeny poznatky a zkušenosti jakož i podněty k zamyšlení z neodborných zdrojů.
--------------------------------------------------------------------

V tomto odstavci jsou uvedeny zcela různorodé, spolu nesouvisící metody a také vyslovené pokusy o ovlivnění nekontrolovatelného bujení tak, jak se mi donesly. Přehled si nečiní nárok na úplnost. Spíše naopak – za jeho doplnění vnímavými lidmi budu vděčen. Cílem je, aby si čtenář udělal představu, „co všechno existuje“, čím vším se lidé snaží bujení ovlivnit.. Třeba se pro něj to či ono heslo stane důležitým impulsem.
 
Breussova dieta
Až 42 dní se má užívat pouze zeleninová šťáva určitého složení. Prý některým lidem pomohla k úplnému uzdravení. Rakovinu to prý vyhladoví dříve než pacienta. Nechci věc bagatelizovat, ale pokud se do této „maskované hladovky“ pustí nemocný s podváhou, může to skončit neblaze. Bližší mj. na internetu.

Pivní kvasnice
Na  povrchní, zhnisané znetvořující dceřinné nádory má velmi dobře působit nanášení pivních kvasnic jednou za den v silné vrstvě pod obvaz. Dceřinný nádor v hloubce se tím neodstraní, ale dojde k zacelení kožního defektu, které je jinými metodami, např. plastikami natrvalo jen zřídka dosažitelné.

Imunomax
Výtažek z deseti druhů exotických hub, připisuje se mu poměrně velký protinádorový účinek, alespoň podle internetu, podobně jako v případě peruánské kůry stromu vilcacory.

Nízce dávkovaný cyklofosfamid
Cytostatikum cyklofosfamid, zatížené v obvyklých agresivně-léčebných dávkách vysokými vedlejšími účinky, má mít ve velmi  nízkém dávkování (řádově zlomcích tzv. normálních dávek) výrazně imunitu zlepšující efekt. Šťastlivci, jimž nízce dávkovaný cyklofosfamid „zabere“, mohou jásat.
 
Bereszovy-Kapky
Jedná se o zvláštní směs roztoku železitých solí a roztoku koncentrovaného vitaminu C v přípravku podle maďarského lékaře doktora Beresze (čti béreš). Užívá se denně v dávce zhruba 3x15 kapek. V Maďarsku je oblíbený, jednotlivým pacientům prý bylo jeho zásluhou značně pomoženo. V Německu existuje dokonce spolek příznivců tohoto léčení, tzv. Beresz-Gesellschaft. Zprávu mám z druhé ruky, s vyléčenými pacienty jsem nemluvil, uvedeno pro úplnost.

Bondarenkovy injekce
Když se Rusové dají do biologického výzkumu a pokusů, tak to stojí za to a je dobré to brát vážně. Jejich „lidský potenciál“, co se pokusů týče, je na evropské poměry téměř neomezený a také velmi levný. Moskevskému vědci, profesoru Bondarenkovi, se prý podařilo vyvinout velmi účinnou směs látek podporujících imunitu až neuvěřitelným způsobem. Má se jednat o vyváženou směs výtažků z brzlíku, interferonu a lyzátu jistých baktérií. Tato směs je k použití ve formě injekcí, které se před aplikací natahují z lahviček s gumovým propichovacím uzávěrem. Injekce se vstřikují do svalu přibližně jednou týdně. Na rozdíl od podobných přípravků prý tento nevyvolává počáteční teplotu, což je pro určitou část pacientů příznivé. Profesor Bondarenko je údajně schopen doložit účinek svého preparátu hodnověrnými klinickými studiemi na lidech. Podle těchto studií má přípravek účinně potlačovat nejen nádorové bujení, ale i asthma a zánět prostaty (prostatitis), což jsou všechno stavy související s nízkou imunitou a také stavy těžko ovlivnitelné běžnou farmakoterapií. Například prostatitis reaguje na antibiotika poněkud málo, poněvadž do opouzdřené tkáně tohoto kulovitého a málo prokrveného orgánu léky pronikají jen stěží. Jednoznačný účinek se dostaví - pokud se dostaví – již po asi 15 aplikacích a má být velmi přesvědčivý. Jak to vypadá s cenovou dostupností? Jedna tzv. fiola s gumovým propichovacím uzávěrem je za 200 Euro, jednotlivá injekce přijde na zhruba 10 Euro.
 
Dýchání éteru
U nádorů plic se někdy dosáhlo nečekaných zlepšení dýcháním éteru z masky. Metoda nebyla medicínsky ani zdaleka tak „dobrodružná“ jak by se zdálo, ale nebezpečí tkvělo a tkví v možné explozi éterových par.


Metabolická stabilizace nádorů podle doktora Jurkoviče
Doktor Jurkovič potlačuje lékově aktivitu štítné žlázy, čímž se omezí i aktivita bujení. O metodě se alternativní media dostatečně zmiňovala, takže se o nich netřeba rozepisovat.

Kombucha nebo také mogu-tea
Jedná se o tzv. čajové víno známé snad již 500 let před Kristem. Připravuje se kvašením resp. množením živé kultury v roztoku při teplotě kolem 23-20 stupňů Celsia. Připisuje se mu protirakovinný účinek. Podrobnosti jsou k nalezení mj. na internetu. Název je odvozen ze slovního spojení cum-boo-chuh.

Zkusmé odběry vzorků
Biopsie
zůstávají z hlediska alternativních onkologů dosti spornou záležitostí. Příklad – žena s „podezřelou bulkou“ v jednom prsu, která je z nějakých důvodů vnitřně rozhodnuta se stejně nenechat operovat, by si měla rozmyslet mammografii a nenechat si odebrat vzorek tkáně z „bulky“, protože tlak na prs při mammografii (nemluvě o „píchnutí“ do nádoru při biopsii) může s dostatečně velkou pravděpodobností přispět k rozsevu, k urychlení nebo vůbec k vlastnímu „rozběhnutí“ procesu, k němuž by jinak třeba vůbec nemuselo dojít. V žádném případě nechci mammografii ani biopsii zatracovat nebo od ní plošně odrazovat, ale v případě pacientova prvotního rozhodnutí stejně se nenechat operovat je odběr vzorku tkáně z jinak klidného nádoru  zbytečnou provokací osudu, analogicky to platí pro podezřelé zatrvdliny v prostatě apod.

Vilcacora
Kůra jednoho peruánského stromu, její užívání má mít protinádorové účinky, o existenci věci jsem se doslechl od jedné pacientky. Byla pevně rozhodnutá vyhnout se chemoterapii a odjet do Peru a tam se léčit zmíněnou metodou. V minulosti vyzkoušela asi dvě alternativní metody. (Podle přineseného oficielního nálezu měla již dceřinné nádory s vysokými tumormarkery. Přesto však vypadala „velmi dobře“ a když vstoupila prvně do ordinace, ani ve snu bych ji spontánně na danou diagnózu netypoval.) Podobné účinky prý má, nebo může mít, kůra stromu lapacho.

Co všechno se na rakovinu ještě zkusilo, výčet v heslech

 •  elektroterapie
 • mikrovlny
 • magnetoterapie
 • exotické houby jako např. agarius
 • řasa chlorela
 • olej žraločích jater
 • žraločí chrupavky
 • velmi nízké dávky arzénu
 • čínský hořký meloun
 • česnek
 • germanium
 • výtažek z olivových listů
 • modifikovaný citrus-pektin
 • rostlinný výtažek pod názvem ukrain a mnoho dalších..

Všem čtenářům přeji tak či onak stálé zdraví bez lékařů a léčitelů.

Rudolf Zemek